02. บอกว่ามอดูลเราจะทำอะไร (Telling Drupal about your module)

ต้องสร้างไฟล์ module_name.info สำหรับบอก Drupal ตัวอย่างนี้คือ
$ vi onthisdate.info

; $Id$
name = On this date
description = A block module that lists links to content such as blog entries or forum discussions that were created one week ago.
core = 6.x

ต้องมีหัวข้อดังนี้

name
บอกชื่อมอดูล
description
บอกคนอื่นให้รู้ว่ามอดูลทำอะไร สั้น ๆ 1 บรรทัด ถ้ามีอักขระแปลก ๆ ต้องเขียนด้วย HTML entities เพื่อให้แสดงผลในเว็บได้ เช่น
description = This is my "crazy@email.com" email address instead of description = This is my "crazy@email.com" email address
core
บอกให้รู้รุ่น Drupal เพราะเขาใช้เป็นตัวแยกว่าอันไหนจะเปิดให้ใช้งานบ้าง เวลาอัปเกรด

อาจมีหัวข้อดังนี้

ดีเพนเดนซี (dependencies)
บอกให้รู้ว่ามอดูลเราต้องการมอดูลไหนเป็นฐานบ้าง
  dependencies[] = taxonomy
  dependencies[] = comment
แพกเกจ (package)
บอกให้รู้ว่ามอดูลเรามีเพื่อนร่วมมอดูลอะไรบ้าง
package = "ชื่อมอดูลที่ร่วม"

ลองฟังก์ชั่นแรกคือ help
$ vi onthisdate.module

<?php
/**
* Display help and module information
* @param path which path of the site we're displaying help
* @param arg array that holds the current path as would be returned from arg() function
* @return help text for the path
*/
function onthisdate_help($path, $arg) {
 $output = '';
 switch ($path) {
  case "admin/help#onthisdate":
   $output = '<p>'. t("Displays links to nodes created on this date") .'</p>';
   break;
 }
 return $output;
} // function onthisdate_help
?>

ตัวแปร $path แทนพาธว่า help ของเราจะไปอยู่ตรงไหน

ดูเพิ่มที่

Topic: