debian: ติดตั้งแพกเกจ

บันทึกการติดตั้งแพกเกจต่าง ๆ

Topic: 

debian: พิมพ์ลงไฟล์ pdf

มีงานที่ต้องแปลงไฟล์ภาพ tif เป็น pdf ถ้าหากเป็นภาพหน้าเดียว ก็สามารถแปะลงใน OpenOffice Writer แล้วส่งออกเป็น pdf ได้
แต่ถ้าหากเป็นเอกสารหลายหน้า จะไม่สามารถทำได้
จึงคิดว่าน่าจะใช้วิธีสร้างเครื่องพิมพ์เทียมให้ส่งออกเป็น pdf ดีกว่า ซึ่งจะทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลายกว่า ไม่ใช่กับเฉพาะไฟล์ภาพ tif อย่างเดียว

ค้นไปค้นมา ปรากฎว่าแพกเกจ cups เขาทำมาให้อยู่แล้ว ชื่อ cups-pdf ลงเสร็จแล้วก็สามารถใช้งานได้เลย
$ sudo aptitude install cups-pdf

งานต่อมาคือเพิ่มเครื่องพิมพ์
System -> Administration -> Printing
โดยเพิ่มเครื่องพิมพ์เป็น Virtual PDF Printer
และให้ไดรเวอร์เป็น Generic -> Postcript color printer
เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สำหรับ tif แบบหลายหน้า สามารถใช้ Document Viewer คือ Evince เปิดเอกสาร แล้วพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์ postscript-color-printer อันใหม่นี้ได้เลย โดยไฟล์ pdf ที่ได้ จะไปอยู่ในไดเรกทอรี่บ้านของเรา ~/PDF

update-เพิ่มเติมคำสั่ง gs

งานพิมพ์จากวินโดวส์
ให้เลือกเครื่องพิมพ์เป็น Postscript แล้วพิมพ์ลงไฟล์
ต่อจากนี้อาจใช้ gs for windows ทำต่อ
หรือใช้คำสั่งบนลินุกซ์คือ gs รูปแบบคำสั่งคือ
$ gs -dNOPAUSE -sDEVICE=pdfwrite -sOutputFile=filename.pdf -- filename.prn
-dNOPAUSE คือให้ทำรวดเดียวไม่ต้องหยุด
-sDEVICE=pdfwrite คือทำเป็น pdf
-- คือทำเสร็จแล้วให้ออกจากโปรแกรมเลย

เพิ่มเติม -sDEVICE
png = png16m
แต่คุณภาพไม่ค่อยดี สู้เป็น pdfwrite ไม่ได้ (เอามาแก้ใน gimp ได้)
ดูรายละเอียดของ DEVICE ได้จากคำสั่ง gs --help

เพิ่มเติมสำหรับวินโดวส์
หากต้องการทำต้นฉบับหนังสือเพื่อส่งโรงพิมพ์ ให้เลือกเครื่องพิมพ์เป็นพวก Image Setter เช่น Scitex เป็นต้น
จะไม่มีปัญหาเรื่องพิมพ์ตกขอบทำให้ขอบขาด

เอามาจาก Hui's BLOG: gs แปลง PDF ภาษาญี่ปุ่นเป็น PNG

กำหนดขนาดกระดาษ
$ gs -dBATCH -dNOPAUSE -sDEVICE=pdfwrite -sOutputFile=output.pdf -c "<< /PageSize [843 596] >> setpagedevice" -- source.ps

ตัวอย่างข้างต้นเป็นขนาด A4 แบบ landscape
(เอาขนาดเป็น นิ้ว คูณด้วย 72
หรือเป็น มิลลิเมตร คูณด้วย 2.8387)

จาก:
Ghostscript:
Taking PDF Creation to the Next Level

หมายเหตุ
หากต้องการ crop ไฟล์ pdf ที่ผลิตออกมาแล้ว สามารถใช้คำสั่ง pdfcrop จะใช้งานง่ายกว่า

รวมไฟล์ pdf
$ gs -dBATCH -dNOPAUSE -q -sDEVICE=pdfwrite -sOutputFile=combined.pdf file1.pdf
file2.pdf

เอามาจาก Blog of Amorn Jiraseree-amornkun : วิธีรวมไฟล์ pdf หลายไฟล์เข้าด้วยกันในลินุกซ์

tip

debain: Terminal

บันทึกการทำงานกับเทอร์มินัล

debian: XTerm

เทอร์มินัลของ GNOME ดือ gnome-terminal ยังใช้งานภาษาไทยกับ vim ได้ไม่ดีนัก
คือการเลื่อนเคอร์เซอร์ไม่ถูกตำแหน่ง และการคัดลอกข้อความด้วยเมาส์ก็ยังคัดลอกแบบผิด ๆ

การนี้ XTerm ใช้งานได้ดีกว่า แต่หน้าตาโบราณไปหน่อย และสีอักษรบนพื้นดำดูยากสักนิด
เลยทดลองปรับแต่งดูครับ

สำหรับเดเบียนติดตั้งด้วย
$ sudo aptitude install xterm xfonts-thai xfonts-thai-nectec xfonts-thai-poonlap xfonts-thai-vor

สำหรับผม ปรับแต่งให้เป็นพื้นขาว เลียนแบบ gnome-terminal และปรับแต่งตัวหนังสือให้ใหญ่ขึ้น และสีเข้มขึ้นเล็กน้อย
$ vi ~/.Xdefaults

!FONT
*VT100.utf8Fonts.font: -misc-fixed-medium-r-normal--18-120-100-100-c-90-iso10646-1

!COLOR
*VT100*foreground: grey10
*VT100*background: grey98

*VT100*color0: black
*VT100*color1: red2
*VT100*color2: green4
*VT100*color3: yellow3
*VT100*color4: blue4
*VT100*color5: magenta4
*VT100*color6: cyan4
*VT100*color7: gray90
*VT100*color8: gray50
*VT100*color9: red1
*VT100*color10: green3
*VT100*color11: yellow2
*VT100*color12: rgb:5c/5c/ff
*VT100*color13: magenta
*VT100*color14: cyan3
*VT100*color15: white

ให้ระบบรับรู้ค่าใหม่ของเรา
$ xrdb .Xdefaults

เสร็จแล้ว เรียกใช้ด้วยคำสั่ง
$ xterm
เรียบร้อย ใช้งานภาษาไทยได้ดีแล้ว

หมายเหตุ

 • ดูชื่อสี ได้จากไฟล์ /etc/X11/rgb.txt
 • ดูตัวอย่างพารามิเตอร์การปรับตั้งได้ที่ /etc/X11/apt-defaults/ ในไฟล์ XTerm และ XTerm-color

เอามาจาก - Xterm Terminal Emulator Options

debian: screen

เอามาจาก ThaiLinuxCafe - bash tips
---

จิ๊กมาจากบล๊อกคุณพูนลาภเรื่อง คุณเปิด terminal กี่บาน?
ท่านเขียนไว้ดีมาก ๆ

screen เป็น virtual terminal มีประโยชน์มากในการใช้งานผ่าน ssh
ข้อดีคือเวลาเรากลับเข้าไปในงานที่ทำค้างอยู่ มันจะเห็นเหมือนกับเราทำที่จุดนั้นจริง ๆ
สมมุติเราคอมไพล์งานค้างไว้ ถ้ามีข้อผิดพลาด มันจะแสดงให้เห็นข้อผิดพลาดนั้นด้วย
ที่สำคัญคือมันเป็น text mode จึงทำงานเร็วและไม่เปลืองแบนด์วิธ

สั่งเริ่ม screen
$ screen

คีย์ลัดที่ใช้บ่อย
C-a c = สร้างเชลล์ใหม่
C-a n = ไปเทอร์มินัลถัดไป ( ที่ยัง attach อยู่ )
C-a p = ไปเทอร์มินัลก่อนหน้า ( ที่ยัง attach อยู่ )
C-a d = detach เชลล์ปัจจุบัน ( กลับมาด้วยคำสั่ง screen -r )
C-a " = ดูเทอร์มินัลทั้งหมด ( คล้ายคำสั่ง screen -ls )
C-a 0 = ไปเทอร์มินัล 0
C-a 1 = ไปเทอร์มินัล 1
C-a S = แบ่งเทอร์มินัลแบบแนวตั้ง
(*หมายเหตุ C-a คือกด Ctrl+a )

ดูเชลล์ที่มี
$ screen -ls

ไป attach เชลล์ที่ถูก detach
ถ้ามีแค่เชลล์เดียว
$ screen -r
ถ้ามีหลายเชลล์
$ screen -r [pid.]tty[.host]

ปรับแต่งลักษณะของ screen ด้วยไฟล์ ~/.screenrc
$ vi ~/.screenrc

# ไม่เอาข้อความต้อนรับ
startup_message off

# ตั้งค่า scroll มากกว่าค่าปริยาย (100)
defscrollback 1024

# ทำให้มีแถบ status ด้านล่าง
hardstatus on
hardstatus alwayslastline
hardstatus string "%{.bW}%-w%{.rW}%n %t%{-}%+w %=%{..G} %H %{..Y} %m/%d %C%a "

# ใช้ Ctrl+t แทน Ctrl+a
escape ^Ta

ดูเพิ่มเติมได้ที่ gentoo-wiki: TIP Using screen

ถ้าใช้แล้วติดใจ อยากเวียนหัวเพิ่ม ให้ดู man screen


ตัวอย่างการใช้งาน

สมมุติว่าต้องการแก้ธีมของ drupal ที่เครื่อง server1.example.com
เราติดตั้ง drupal ไว้ที่ /var/www/drupal
สมมุติว่าเป็นธีม newsportal เหมือนของ debianclub
ไฟล์ที่ต้องการแก้ไขหลัก ๆ จะมีสองไฟล์ คือ style.css และ page.tpl.php
อยู่ใน /var/www/drupal/themes/newsportal/

เราจะเข้าถึง server1 ด้วยการใช้ ssh ปกติ
$ ssh server1.example.com

สั่งรัน screen
$ screen
กด Space bar ตามปกติ

ตอนนี้เราจะอยู่ในเทอร์มินัล 0 แต่ผมนิยมเว้นเทอร์มินัล 0 ไว้สำหรับงานจิปาถะชั่วคราว
และใช้เทอร์มินัล 1 ในการแก้ไขไฟล์ style.css
และใช้เทอร์มินัล 2 ในการแก้ไฟล์ page.tpl.php

กด C-a c เพื่อสร้างเทอร์มินัล 1
$ cd /var/www/drupal/themes/newsportal
$ vi style.css

กด C-a c เพื่อสร้างเทอร์มินัล 2
$ cd /var/www/drupal/themes/newsportal
$ vi page.tpl.php

หลังจากนี้เราสามารถสลับงานไปมาด้วยการกด C-a สองครั้ง
มันจะสลับไปมาระหว่างเทอร์มินัล 1 และ 2

ถ้าเราปิด ssh โดยไม่ออกจาก screen
เมื่อเข้ามาใหม่ เราสามารถเข้ามาที่งานที่ทำค้างไว้ได้เลย ด้วยคำสั่ง screen -r

หรือถ้าเราทำงานค้างไว้ที่ทำงาน และยังเปิด ssh ค้างอยู่
และเรากลับไปต่องานที่บ้าน เราสามารถช่วงชิง screen ที่ยังค้างอยู่ที่ทำงาน
มาด้วยคำสั่ง screen -d -r

จบแล้วครับ ใครมีทิป screen ดี ๆ แบ่งบ้างนะครับ

Topic: 

screen tip: screenrc และการสั่งงานด้วยบรรทัดคำสั่ง

screen tip: screenrc และการสั่งงานด้วยบรรทัดคำสั่ง

ต้องการให้เมื่อเริ่ม screen ทุกครั้ง จะสั่งเปิด 3 หน้าต่างคือแสดง top, syslog, และ dmesg ตามลำดับ โดยตั้งชื่อ session ว่า norm

ใช้การแก้ไขไฟล์ ~/.screenrc ดังนี้

# vi ~/.screenrc
sessionname norm
screen top
screen 1 tail -f /var/log/syslog
screen 2 tail -f /var/log/dmesg

รัน screen

# screen

จะได้ผลตามต้องการ

ต้องการให้ screen เริ่มงานแบบข้างต้น เฉพาะเมื่อเราต้องการ

จะใช้การทำงานผ่านสคริปต์ ดังนี้
สมมุติตั้งชื่อสคริปต์ว่า screen_monitor.sh

# vi screen_monitor.sh
#!/bin/bash
screen -S norm -md bash
screen -S norm -p0 -X stuff "screen bash
"
screen -S norm -p0 -X stuff "top
"
screen -S norm -p1 -X stuff "screen bash
"
screen -S norm -p1 -X stuff "tail -f /var/log/syslog
"
screen -S norm -p2 -X stuff "screen bash
"
screen -S norm -p2 -X stuff "tail -f /var/log/dmesg
"

เปลี่ยนสิทธิ์และสั่งรัน

# chmod 755 screen_monitor.sh
# ./screen_monitor.sh

จะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง เพราะเราสั่งให้ทำงานแบบเบื้องหลัง (-md)

จะเข้าไปสู่ (attach) การทำงานของ screen ได้ด้วยคำสั่ง

# screen -r norm

จบแล้วครับ

Topic: 

debian: ลองติดตั้ง Hylafax

เอามาจาก debian : ทดลองติดตั้ง hylafax

HylaFAX เป็นแพกเกจที่ใช้ทำ Fax Server
ใช้งานได้เสถียรดี และสามารถรองรับงานใหญ่ได้

ติดตั้ง hylafax-server
# aptitude install hylafax-server
Major possible upgrade issues
<<<--- [Enter]
Which paper size should be the system default?
<<<--- a4

ติดตั้งโมเด็มเป็นแฟกซ์
# faxsetup
ตอบตามจริง ยกเว้นข้อมูลของเรา ตัวอย่างของผมคือ
...
Country code [1]? <<<--- 66
Area code [415]? <<<--- 2
Phone number of fax modem [+1.999.555.1212]? <<<--- ใส่เบอร์แฟกซ์เรา
Local identification string (for TSI/CIG) ["NothingSetup"]? <<<--- ชื่อร้านหรือหน่วยงาน
...
Protection mode for received facsimile [0600]? <<<--- 0755
Protection mode for session logs [0600]? <<<--- 0755
...

อันนี้ผมขี้เกียจเก็บข้อมูลผู้ใช้ เลยตั้งเป็นว่าสามารถใช้งานได้จากทุกเครื่อง โดยไม่ต้องมีชื่อผู้ใช้งาน
# vi /etc/hylafax/hosts.hfaxd

...
^.*@.*\.example\.com$

# /etc/init.d/hylafax restart

client ฝั่งวินโดวส์ ผมใช้ Whfc
ส่วน client ฝั่งลินุกส์ ยังหาตัวที่ใช้งานสะดวกยังไม่ได้ครับ

ปรับปรุง: 49-11-14
วันนี้ได้มีโอกาสทดสอบการติดตั้งจริงบน etch อีกครั้งนึง
ปรากฎว่าเกิดปัญหาตอนติดตั้ง คือ
หน้าจอขึ้นมาถาม Area code ไม่หยุด ต้องกด Ctrl+C เพื่อเบรก
ทำให้การติดตั้งไฟล์ไม่สมบูรณ์
(ยังไม่แน่ใจว่าเกิดจากแพกเกจ หรือฮาร์ดแวร์ครับ)

ผมแก้ไขดังนี้ครับ

ดาวน์โหลดแพกเกจจากต้นฉบับ (ไม่แน่ใจความถูกต้องของแพกเกจในเครื่องเรา)
# wget http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/h/hylafax/hylafax-server_4.3.0-9_i386.deb

แตกไฟล์โดยไม่ติดตั้ง ไปยัง / (root directory)
# dpkg-deb -x hylafax-server_4.3.0-9_i386.deb /

ปรับตั้งแพกเกจใหม่
# dpkg-reconfigure hylafax-server

หลังจากนั้นก็เริ่มขั้นตอนตามปกติคือ
# faxsetup
...
# /etc/init.d/hylafax restart

debian: customize hylafax

ตั้งให้พิมพ์แฟกซ์รับ อัตโนมัติ

สร้างไฟล์ที่จะดักการทำงานตอนรับแฟกซ์ ชื่อ /etc/hylafax/FaxDispatch
แล้วเริ่มการทำงานใหม่ เพื่อให้ไฟล์ใหม่นี้ถูกคัดลอกไปไว้ในไดเรคทอรี่ของ hylafax
# vi /etc/hylafax/FaxDispatch

/usr/bin/tiff2ps -a $FILE | lpr -P $PRINTER_NAME

# /etc/init.d/hylafax restart

ตั้งให้เก็บสำเนาแฟกซ์รับและแฟกซ์ส่ง

ใช้ความสามารถของ gs

แฟกซ์รับ
ใส่ที่ /etc/hylafax/FaxDispatch
แฟกซ์ส่ง
ใส่ที่ /var/spool/hylafax/bin/notify ปรับแก้สคริปต์นิดหน่อย
จริง ๆ แล้วสามารถปรับได้ที่ faxsend โดยเติมออปชั่น -A แต่ถ้าเราปรับสคริปต์ notify ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ออปชั่นแล้ว เพราะหาที่ใส่ออปชั่นใน WHFC ไม่พบ เลยมาแก้ที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ดีกว่า

--รอทดลอง--

เกร็ด

 • โมเด็ม Class 2 หรือ 2.0 มีปัญหาในการรับแฟกซ์ จากเครื่องแฟกซ์ที่เป็น Class 1 แต่ไม่มีปัญหาในการส่ง
Topic: 

debian: ทดลองทำ HylaFAX Client

เอามาจาก debian : ทดลองติดตั้ง hylafax

ต้องมีเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น HylaFAX แล้ว ดูวิธีติดตั้งได้จากคราวก่อน

ติดตั้ง Pyla
$ sudo aptitude install python python-tk
$ wget http://www.teamsw.it/pyla/download/pyla1.1.7.1.tgz
$ tar xfz pyla1.1.7.1.tgz
$ sudo mv pyla /usr/local
$ /usr/local/pyla/pyla.py
-> ปรับตั้งโปรแกรม

ติดตั้งเครื่องพิมพ์เทียมให้ pyla
เอามาจาก Fun with CUPS and Pyla
หลักการคือเขาใช้ perl เขียนโปรแกรมทำหน้าที่เป็น socket คอยดูว่ามีข้อมูลเข้ามาทางพอร์ต 5691 หรือเปล่า ถ้ามี ก็จะเรียกใช้โปรแกรมนี้ซึ่งจะไปเรียกใช้ pyla อีกทีนึง

สร้างโปรแกรมเรียก pyla ชื่อ pyla-print เอาใส่ไว้ใน /usr/local/bin
$ sudo vi /usr/local/bin/pyla-print

#!/usr/bin/perl

# Daniel E. Markle 
# 20031114 Revision 0.1

# This program starts up a daemon which will watch for a postscript file
# coming in from CUPS, then launch pyla to send it as a fax.
# Use it with the socket://localhost:5691 URL in cups.

# Issues:
#  -security, make sure only localhost can see this port, it allows anyone
#   who can stream data to this port to popup pyla on your desktop
#  -must be ran as the user or the window may not pop up at the right
#   place, if at all

# ***CONFIGURE ME HERE

# Port to listen on, use socket://localhost: in cups
my $MY_PORT = 5691;

# Temporary file storage, this is a file not a folder
my $TMP_FILE_NAME = "/tmp/cupsfaxtemp";

# Path to pyla.py
my $PYLA_PATH = "/usr/local/pyla/pyla.py";

# Path to python binary
# use this one for Linux
my $PYTHON_PATH = "/usr/bin/python";
# use this one for OS X
#my $PYTHON_PATH = "/usr/bin/pythonw";

# ***END CONFIGURATION

# ----- You shouldn't need to touch anything beyond this point -----

use IO::Socket::INET;

# check to make sure we can use the temp file
open ( TMPFILE, ">", $TMP_FILE_NAME )
  or die "Can not open temp file $TMP_FILE_NAME, " .
  "check to make sure it is not owned by another user";
close ( TMPFILE );

if ( !(-e $PYLA_PATH) ) {
  die "I do not see pyla at $PYLA_PATH";
  }

my $data;
my $server = IO::Socket::INET->new (
  LocalPort => $MY_PORT,
  Type => SOCK_STREAM,
  Reuse => 1,
  Listen => 1
  ) or die "Could not start server process";
  
while ( my $job = $server->accept() ) {
  open ( TMPFILE, ">", $TMP_FILE_NAME );
  while ( <$job> ) {
   print TMPFILE $_;
   }
  close ( TMPFILE );
  close $job;
  `cat "$TMP_FILE_NAME" | "$PYTHON_PATH" "$PYLA_PATH" -i`
  }

ทำให้รันได้
$ sudo chmod 755 /usr/local/bin/pyla-print

สร้างโปรแกรมที่รันเป็น daemon คอยดูซอกเก็ต ชื่อ pyla-printd เอาใส่ไว้ใน /etc/init.d
$ sudo vi /etc/init.d/pyla-printd

#!/bin/sh

PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
DAEMON=/usr/local/bin/pyla-print
NAME=pyla-print
DESC="Pseudo printer for Pyla"

test -x $DAEMON || exit 0

case "$1" in
    start)
        echo -n "Starting $DESC: "

        start-stop-daemon --start --quiet --pidfile /var/run/$NAME.pid \
            --background --make-pidfile --exec $DAEMON -- $DAEMON_OPTS

        echo "$NAME."
        ;;

    stop)
        echo -n "Stopping $DESC: "

        start-stop-daemon --stop --quiet --pidfile /var/run/$NAME.pid \
            --oknodo

        echo "$NAME."
        ;;

    restart|force-reload)
        echo -n "Restarting $DESC: "

        start-stop-daemon --stop --quiet --pidfile /var/run/$NAME.pid \
            --oknodo

        sleep 1

        start-stop-daemon --start --quiet --pidfile /var/run/$NAME.pid \
            --background --make-pidfile --exec $DAEMON -- $DAEMON_OPTS

        echo "$NAME."
        ;;

    *)
        N=/etc/init.d/$NAME
        echo "Usage: $N {start|stop|restart|force-reload}" >&2
        exit 1
        ;;
esac

exit 0

ทำให้รันได้ - สั่งรันเป็น daemon และให้เริ่มรันทุกครั้งที่เปิดเครื่อง
$ sudo chmod 755 /etc/init.d/pyla-printd
$ sudo /etc/init.d/pyla-printd restart
$ sudo update-rc.d pyla-printd defaults

ติดตั้งตัวจัดการเครื่องพิมพ์
$ sudo aptitude install cupsys-client

เพิ่มเครื่องพิมพ์เทียมให้ระบบ
$ sudo lpadmin -p pseudo-pyla -E -v socket://localhost:5691
หรือตั้งชื่อให้เรียกง่ายขึ้นว่า hylafax เฉย ๆ ก็ได้
$ sudo lpadmin -p hylafax -E -v socket://localhost:5691

เมื่อทุกอย่างเรียบร้อย จะมีเครื่องพิมพ์ฃื่อ psuedo-pyla ขึ้นมา ถ้าเราพิมพ์มาที่เครื่องพิมพ์ตัวนี้ เขาจะมาเรียกใช้ pyla ให้ส่งแฟกซ์เอง

update

แก้ปัญหาดูแฟกซ์ที่รับไม้ได้
ตั้งการอนุญาตใช้ไฟล์ ที่ไฟล์โมเด็ม (ส่วนใหญ่จะชื่อ config.ttyS0)
# vi /etc/hylafax/config.ttyS0
...
RecvFileMode:    0666
...
Topic: 

debian: ปรับปรุง HylaFax Client

ปรับปรุง HylaFax Client

ปรับปรุงจากdebian: ทดลองทำ HylaFAX Client
ครั้งก่อนมีปัญหาว่า daemon ถูกรันด้วย root ใน runlevel ที่อยู่ในสถานะอักขระ (text mode) ซึ่งยังไม่มีการกำหนดค่าตัวแปรแวดล้อม $DISPLAY
แต่เวลาซอกเก็ตถูกเรียกใช้ จะถูกเรียกใช้ด้วยผู้ใช้ที่ runlevel ที่อยู่ในสถานะกราฟฟิก โดย gtk จะมาดูว่าต้องแสดงผลที่จอไหนจากตัวแปรแวดล้อม $DISPLAY นี้ ทำให้โปรแกรมตาย
ซึ่งต้องแก้ปัญหาด้วยการใช้คำสั่ง $ sudo /etc/init.d/pyla-printd restart จากเทอร์มินอล จึงจะหาย

ตอนใหม่นี้ เราจะไม่ตั้งให้เรียกจาก runlevel แล้ว แต่จะตั้งให้รันจาก gnome-session ของผู้ใช้เลย ทำให้แก้ปัญหาเรื่องต้องเริ่มเซอร์วิสใหม่ได้

แต่เพื่อป้องกันการสับสน จะขอเริ่มใหม่เลย

ต้องมีเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น HylaFAX แล้ว ดูวิธีติดตั้งได้จากdebian: ลองติดตั้ง Hylafax

ติดตั้ง Pyla
$ sudo aptitude install python python-tk
$ wget http://www.teamsw.it/pyla/download/pyla1.1.7.1.tgz
$ tar xfz pyla1.1.7.1.tgz
$ sudo mv pyla /usr/local
$ /usr/local/pyla/pyla.py
-> ปรับตั้งโปรแกรม

ติดตั้งเครื่องพิมพ์เทียมให้ pyla
เอามาจาก Fun with CUPS and Pyla
หลักการคือเขาใช้ perl เขียนโปรแกรมทำหน้าที่เป็น socket คอยดูว่ามีข้อมูลเข้ามาทางพอร์ต 5691 หรือเปล่า ถ้ามี ก็จะเรียกใช้โปรแกรมนี้ซึ่งจะไปเรียกใช้ pyla อีกทีนึง

สร้างโปรแกรมเรียก pyla ชื่อ pyla-print เอาใส่ไว้ใน /usr/local/bin
$ sudo vi /usr/local/bin/pyla-print

#!/usr/bin/perl

# Daniel E. Markle 
# 20031114 Revision 0.1

# This program starts up a daemon which will watch for a postscript file
# coming in from CUPS, then launch pyla to send it as a fax.
# Use it with the socket://localhost:5691 URL in cups.

# Issues:
#  -security, make sure only localhost can see this port, it allows anyone
#   who can stream data to this port to popup pyla on your desktop
#  -must be ran as the user or the window may not pop up at the right
#   place, if at all

# ***CONFIGURE ME HERE

# Port to listen on, use socket://localhost: in cups
my $MY_PORT = 5691;

# Temporary file storage, this is a file not a folder
my $TMP_FILE_NAME = "/tmp/cupsfaxtemp";
`touch "$TMP_FILE_NAME"; chmod 777 "$TMP_FILE_NAME"`;

# Log file storage
my $LOG_FILE_NAME = "/tmp/cupsfaxlog";
`touch "$LOG_FILE_NAME"; chmod 777 "$LOG_FILE_NAME"`;

# Path to pyla.py
my $PYLA_PATH = "/usr/local/pyla/pyla.py";

# Path to python binary
# use this one for Linux
my $PYTHON_PATH = "/usr/bin/python";
# use this one for OS X
#my $PYTHON_PATH = "/usr/bin/pythonw";

# ***END CONFIGURATION

# ----- You shouldn't need to touch anything beyond this point -----

use IO::Socket::INET;

# check to make sure we can use the temp file
open ( TMPFILE, ">", $TMP_FILE_NAME )
  or die "Can not open temp file $TMP_FILE_NAME, " .
  "check to make sure it is not owned by another user";
close ( TMPFILE );

if ( !(-e $PYLA_PATH) ) {
  die "I do not see pyla at $PYLA_PATH";
  }

my $data;
my $server = IO::Socket::INET->new (
  LocalPort => $MY_PORT,
  Type => SOCK_STREAM,
  Reuse => 1,
  Listen => 1
  ) or die "Could not start server process";
  
while ( my $job = $server->accept() ) {
  open ( TMPFILE, ">", $TMP_FILE_NAME );
  while ( <$job> ) {
   print TMPFILE $_;
   }
  close ( TMPFILE );
  close $job;
  `cat "$TMP_FILE_NAME" | "$PYTHON_PATH" "$PYLA_PATH" -i &> "$LOG_FILE_NAME"`;
  }

ทำให้รันได้
$ sudo chmod 755 /usr/local/bin/pyla-print

ตั้งให้ gnome-sessions รัน pyla-print
ทำผ่านเมนู System -> Preferences -> Sessions
แท็บ Startup Programs กดปุ่ม Add

Name: Pyla Print Daemon
Command: /usr/local/bin/pyla-print
Comment: Pyla Print Daemon (start by gnome-sessions)

ล๊อกเอาต์ และ ล๊อกอิน 1 ครั้ง

จัดการให้โปรแกรมตายตอนล๊อกเอาต์
เมนู System -> Preferences -> Sessions
แท็บ Current Sessions เลือกบรรทัดที่เป็น pyla-print
เปลี่ยนปุ่ม Style เป็น Restart
เสร็จแล้ว

ติดตั้งตัวจัดการเครื่องพิมพ์
$ sudo aptitude install cupsys-client

เพิ่มเครื่องพิมพ์เทียมให้ระบบ ตั้งชื่อว่า hylafax
$ sudo lpadmin -p hylafax -E -v socket://localhost:5691

เมื่อทุกอย่างเรียบร้อย จะมีเครื่องพิมพ์ฃื่อ hylafax ขึ้นมา ถ้าเราพิมพ์มาที่เครื่องพิมพ์ตัวนี้ เขาจะมาเรียกใช้ pyla ให้ส่งแฟกซ์เอง

เพิ่มเติม

แก้ปัญหา pyla ไม่เรียงข้อมูลคิว
แก้ไขไฟล์ /usr/local/pyla/hylaproto.py
$ sudo vi /usr/local/pyla/hylaproto.py
...
class Hylafax:
  ...
  def getqueue(self,queue,jfmt=JFMT,view='priv'):
    ...
            else:
              retlist[-1] = retlist[-1] + l + '\n'

          #wd's
          retlist.sort(reverse=True)
          return (1,retlist)

  def callback(self,str):
  ...

debian: debootstrap

debootstrap เป็นแพกเกจที่ใช้ในการติดตั้งเดเบียนผ่านเครือข่าย
สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เช่น การติดตั้งลินุกซ์ซ้อนเข้าในระบบเพื่อการทดลอง หรือการติดตั้งระบบเพิ่มเติมสำหรับงาน Virtualization

การใช้งาน ควรมี mirror ซึ่งอาจเป็น apt-proxy apt-cacher หรือ mirror แท้ ๆ อยู่ในเครือข่ายเราก่อน

รูปแบบใช้งานคือ

debootstrap [OPTION...] SUITE TARGET [MIRROR [SCRIPT]]

SUITE คือรุ่นของลินุกซ์ที่เราจะติดตั้ง สำหรับเดเบียนได้แก่ sarge หรือ etch เป็นต้น
TARGET คือพาร์ติชั่นที่เราเมานต์ไว้แล้วสำหรับการติดตั้ง
MIRROR คือคลังแพกเกจ เช่น apt-proxy หรือ mirror อื่น

รายละเอียดสามารถศึกษาได้เพิ่มเติมจาก man debootstrap

ตัวอย่างการใช้งาน debootstrap สำหรับงานทดลอง

ก่อนหน้าที่จะรู้จักคำสั่ง aptitude การติดตั้งแพกเกจด้วยคำสั่ง apt-get นั้น เมื่อเราลบแพกเกจที่เราไม่ต้องการออกแล้ว จะเหลือแพกเกจลูกที่ไม่ถูกใช้งานอยู่เป็นจำนวนมาก เวลาเราต้องการทำการทดลองใหม่ เราจะไม่ทราบแน่ชัดถึงผลกระทบของแพกเกจใหม่กับแพคเกจลูกของใหม่กับของเก่า
ดังนั้นเพื่อให้ระบบสะอาดเหมือนกับการติดตั้งใหม่ เราจึงควรแบ่งพาร์ติชั่นไว้สำหรับการทดลองนี้โดยเฉพาะ ทุกครั้งที่ต้องการการทดลองใหม่ ๆ เราจะติดตั้งเดเบียนใหม่ลงในพาร์ติชั่นนี้เลย ด้วย debootstrap

สมมุติว่า mirror เราชื่อ www.example.com
เครื่องเราชื่อ server1

และสมมุติว่าแบ่งพาร์ติชั่นไว้ดังนี้

/dev/hda1  = /boot ขนาด 100M
/dev/hda2  = /   ขนาด 10G เป็นระบบปัจจุบัน
/dev/hda3  = Extended
/dev/hda5  = swap ขนาด 512M

เราจะติดตั้งระบบใหม่บน /dev/hda6 ให้มีขนาด 20G เพื่อใช้เป็น / (root) ของระบบใหม่

สร้างพาร์ติชั่นใหม่ คือ /dev/hda6 ขนาด 20G
# fdisk /dev/hda

Command (m for help): <<<--- n
Command action
  l  logical (5 or over)
  p  primary partition (1-4)
<<<--- l
First cylinder (XXXX-XXXXX, default XXXXX):<<<--- {Enter}
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (XXXX-XXXXX, default XXXXX):<<<--- +20G
.
Command (m for help): <<<--- w

สร้างระบบไฟล์เป็น ext3
# mkfs.ext3 /dev/hda6

สร้างจุดเมานต์ให้ /dev/hda6 สมมุติว่าชื่อ /mnt/disk
# mkdir -p /mnt/disk

ก่อนจะติดตั้ง ต้องเมานต์ /dev/hda6 ลงบน /mnt/disk ก่อน
# mount /dev/hda6 /mnt/disk

ติดตั้ง etch บน /mnt/disk ผ่าน debootstrap
# debootstrap etch /mnt/disk http://www.example.com:9999/debian

เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว จำเป็นต้องคัดลอกไฟล์ที่จำเป็นในการเริ่มต้นระบบไปยัง /mnt/disk และทำการแก้ไขตามจำเป็น
# cp /etc/hosts /mnt/disk/etc ; vi /mnt/disk/etc/hosts
# cp /etc/network/interfaces /mnt/disk/etc/network ; vi /mnt/disk/etc/network/interfaces
# cp /etc/hostname /mnt/disk/etc ; vi /mnt/disk/etc/hostname
# cp /etc/apt/sources.list /mnt/disk/etc/apt ; vi /mnt/disk/etc/apt/sources.list
# cp /etc/fstab /mnt/disk/etc ; vi /mnt/disk/etc/fstab

ตรงไฟล์ /mnt/disk/etc/fstab อย่าลืมเปลี่ยน /dev/hda2 เป็น /dev/hda6

สร้างสภาพแวดล้อม เพื่อใช้ในการ chroot ไปยัง /mnt/disk
# mount -t proc none /mnt/disk/proc
# mount -o bind /dev /mnt/disk/dev
# mount -t sysfs /sys /mnt/disk/sys

chroot ไปยัง /mnt/disk
# chroot /mnt/disk /bin/bash

เริ่มการติดตั้งแพกเกจที่จำเป็นและปรับตั้งระบบ
server1:/# aptitude update
server1:/# aptitude install locales console-data
server1:/# dpkg-reconfigure locales
server1:/# aptitude install initrd-tools usbutils pciutils bzip2 ssh grub udev yaird ssh

( ถ้าต้องการระบบ X-Window ด้วย
server1:/# aptitude install xorg gdm gnome )

ติดตั้งเคอร์เนล
server1:/# aptitude install linux-image-686

อย่าลืมตั้งรหัสผ่านให้ root
server1:/# passwd

กันเหนียวด้วยการปรับตั้งระบบใหม่ทั้งหมด
server1:/# dpkg-reconfigure -a
ตอบค่าปริยายทั้งหมด ยกเว้นส่วนของ locales, tzconfig, dash ให้ตอบตามต้องการ

ออกจากสภาพ chroot
server1:/# exit

ยกเลิกการเมานต์ที่ผ่านมา
# umount /mnt/disk/proc
# umount /mnt/disk/dev
# umount /mnt/disk/sys
# ldconfig
# sync

(ถ้ายกเลิกเมานต์ไม่ผ่าน ไม่เป็นไร ให้ผ่านไปก่อน)

ปรับตั้งการบูต
# vi /boot/grub/menu.lst

แก้ไขลำดับการบูต
แก้จาก default 0 เป็น default 2

...
default    2
...

เติมลำดับการบูตให้กับเดเบียนใหม่ที่เราเพิ่งติดตั้งเสร็จ โดยต่อท้ายจากของเก่า

...
title    Etch-Experiment, kernel 2.6.18-3-386
root    (hd0,5)
kernel   /vmlinuz root=/dev/hda5 ro
initrd   /initrd.img
savedefault
...

เรียบร้อยแล้ว รีบูตใหม่ได้เลย
# reboot

ระบบใหม่จะเป็นเดเบียน Etch ใหม่แบบสะอาด ๆ
เมื่อจะทำการทดลองระบบใหม่ ถ้าจำเป็นต้องลงใหม่ก็ทำเหมือนเดิมครับ

ติดตั้งอูบุนตู Feisty ด้วย debootstrap จากเดเบียน Etch

สมมุติว่า mirror เราชื่อ www.example.com ได้ติดตั้ง apt-proxy สำหรับอูบุนตูไว้เรียบร้อยแล้ว
(เวลาใช้งานจาก apt-proxy ต้องระบุพอร์ตเป็น 9999)

และสมมุติว่าแบ่งพาร์ติชั่นไว้ดังนี้

/dev/hda1  = /  เป็นเดเบียน Etch
/dev/hda2  = ว่าง   ขนาด 20G เตรียมสำหรับ Feisty
/dev/hda3  = Extended
/dev/hda5  = swap ขนาด 512M

เราจะติดตั้งระบบใหม่บน /dev/hda2 ให้มีขนาด 20G เพื่อใช้เป็น / (root) ของระบบใหม่

สร้างระบบไฟล์เป็น ext3
# mkfs.ext3 /dev/hda2

สร้างจุดเมานต์ให้ /dev/hda2 สมมุติว่าชื่อ /mnt/disk
# mkdir -p /mnt/disk

ก่อนจะติดตั้ง ต้องเมานต์ /dev/hda2 ลงบน /mnt/disk ก่อน
# mount /dev/hda2 /mnt/disk

ติดตั้ง debootstrap บน Etch
# aptitude install debootstrap

เนื่องจากแพกเกจ debootstrap ของ Etch ไม่มีสคริปต์สำหรับอูบุนตู Feisty
เราจึงต้องไปดาว์นโหลดแพกเกจ debootstrap ของ Feisty เอง เพื่อมาแตกเอาไฟล์สคริปต์นี้
# wget http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/d/debootstrap/debootstrap_0.3.3.2ubuntu3_all.deb
ถึงวันนี้ มิเรอร์ของไทย mirror.in.th ยังไม่อัปเดตครับ

แตกด้วย Archive Manager เฉพาะไฟล์ที่ชื่อ feisty แล้วนำไปใส่ไว้ใน /usr/lib/debootstrap/scripts
# cp feisty /usr/lib/debootstrap/scripts

เริ่มติดตั้ง Feisty บน /mnt/disk ผ่าน debootstrap
# debootstrap feisty /mnt/disk http://www.example.com:9999/debian

เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว จำเป็นต้องคัดลอกไฟล์ที่จำเป็นในการเริ่มต้นระบบไปยัง /mnt/disk และทำการแก้ไขตามจำเป็น
# cp /etc/hosts /mnt/disk/etc ; vi /mnt/disk/etc/hosts
# cp /etc/networks/interface /mnt/disk/etc/networks ; vi /mnt/disk/etc/networks/interface
# cp /etc/hostname /mnt/disk/etc ; vi /mnt/disk/etc/hostname
# cp /etc/apt/sources.list /mnt/disk/etc/apt ; vi /mnt/disk/etc/apt/sources.list
# cp /etc/fstab /mnt/disk/etc ; vi /mnt/disk/etc/fstab

ตรงไฟล์ /mnt/disk/etc/fstab อย่าลืมเปลี่ยน /dev/hda1 เป็น /dev/hda2

แก้ไขไฟล์ /etc/apt/sources.list เป็นดังนี้
# vi /mnt/disk/etc/apt/sources.list

deb   http://www.example.com:9999/ubuntu feisty main restricted universe multiverse
deb-src http://www.example.com:9999/ubuntu feisty main restricted universe multiverse

สร้างสภาพแวดล้อม เพื่อใช้ในการ chroot ไปยัง /mnt/disk
# mount -t proc none /mnt/disk/proc
# mount -o bind /dev /mnt/disk/dev
# mount -t sysfs /sys /mnt/disk/sys

chroot ไปยัง /mnt/disk
# chroot /mnt/disk /bin/bash

เริ่มการติดตั้งแพกเกจที่จำเป็นและปรับตั้งระบบ
(CHROOT)# mount -a
(CHROOT)# aptitude update
(CHROOT)# aptitude install locales console-data localeconf

ปรับแต่ง locale ให้ด้วย
(CHROOT)# locale-def en_US.UTF-8
(CHROOT)# dpkg-reconfigure locales localeconf

ติดตั้งแพกเกจจำเป็นที่เหลือ
(CHROOT)# aptitude install initrd-tools usbutils pciutils bzip2 ssh grub udev yaird ubuntu-minimal ubuntu-standard

( ถ้าต้องการระบบ X-Window ด้วย
(CHROOT)# aptitude install ubuntu-desktop xorg gdm gnome )

ติดตั้งเคอร์เนล
(CHROOT)# aptitude install linux-image-686

อย่าลืมตั้งรหัสผ่านให้ root
(CHROOT)# passwd

ปรับตั้งระบบใหม่ทั้งหมด
(CHROOT)# dpkg-reconfigure -a
ตอบค่าปริยายทั้งหมด ยกเว้นส่วนของ locales, tzconfig, dash ให้ตอบตามต้องการ

ออกจากสภาพ chroot
(CHROOT)# exit

ยกเลิกการเมานต์ที่ผ่านมา
# umount /mnt/disk/proc
# umount /mnt/disk/dev
# umount /mnt/disk/sys
# ldconfig
# sync

(ถ้ายกเลิกเมานต์ไม่ผ่าน ไม่เป็นไร ให้ผ่านไปก่อน)

ปรับตั้งการบูต
# vi /boot/grub/menu.lst

แก้ไขลำดับการบูต
แก้จาก default 0 เป็น default 2

...
default    2
...

เติมลำดับการบูตให้กับอูบุนตูใหม่ที่เราเพิ่งติดตั้งเสร็จ โดยต่อท้ายจากของเก่า

...
title    Ubuntu Feisty - Experiment, kernel 2.6.20-15-generic
root    (hd0,1)
kernel   /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
initrd   /initrd.img
savedefault
...

เรียบร้อยแล้ว รีบูตใหม่ได้เลย
# reboot

จะได้อูบุนตู Feisty ที่ติดตั้งผ่าน debootstrap

หมายเหตุ

 • เนื่องจากติดตั้งข้ามดิสโตร เมื่อบูตด้วยอูบุนตูแล้ว อย่าลืมใช้คำสั่งชุดนี้ด้วย
  $ sudo dpkg-reconfigure -a
  $ sudo aptitude update && sudo aptitude dist-upgrade
 • การทดลองจริง อาจไม่ราบรื่นแบบที่เขียน ถ้าผ่านขั้นตอนการติดตั้งเคอร์เนลแล้ว สามารถรีบูตเป็น Feisty แล้วมาทำต่อ อาจให้ผลที่ดีกว่า

debian: บันทึก apache2

บนเดเบียน สามารถเปิดใช้งานมอดูลด้วยคำสั่ง a2enmod MODULENAME และปิดการใช้งานด้วยคำสั่ง a2dismod MODULENAME

มอดูล

autoindex
ดูไฟล์ในไดเรกทอรี่
userdir
public_html ของผู้ใช้
rewrite
การทำ rewrite คือแปลงรูปของ url แบบต่าง ๆ
proxy
การทำ Redirect ไปยังเครื่องอื่น (mod_proxy) - ตัวอย่างการติดตั้ง
cband
จำกัดแบนด์วิดธ์ ทำได้หลายอย่าง
ยกตัวอย่างแค่อย่างเดียว คือจำกัดการใช้งานต่อไอพีให้ความเร็วไม่เกิน 1000kbps คำร้องไม่เกิน 10 ครั้งต่อวินาที และเปิดการใช้งานได้ไม่เกิน 10 ครั้งต่อวินาที
# vi /etc/apache2/site-enables/example.com
<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@example.com
  ServerName www.example.com
  ServerAlias example.com
  <IfModule mod_cband.c>
    CBandExceededSpeed 1000 10 10
  </IfModule>
  ...
</VirtualHost>

# /etc/init.d/apache2 force-reload

ภาษา

# vi /etc/apache2/conf.d/charset

ไทย
AddCharset  TIS-620  .tis-620 .th
AddCharset  CP874   .cp874

Windows 7 (นอกเรื่อง)

ติดตั้ง
How install Apache 2.4 PHP 5.4 and MySQL 5.5.21 on Windows 7
ยกเลิกพอร์ต 80 ของ Windows
Control Panel -> Program and Features -> Turn Windows features on or off
ปิด Internet Information Service
mod_wsgi
 • ไซต์ http://code.google.com/p/modwsgi/
 • คอมไพล์เองด้วยการใช้ Visual C++ รุ่นเดียวกับ Python เมื่อได้ไฟล์ mod_wsgi.so เอาไปใส่ใน c:\Apache2\modules
 • ปรับแต่ง httpd.conf ดังนี้
  ...
  LoadModule wsgi_module modules/mod_wsgi.so
  

  ที่มา: http://serverfault.com/questions/435926/cant-locate-api-module-structure-mod-wsgi

 • แก้ Firewall สำหรับพอร์ต 80
  http://superuser.com/questions/92488/apache-server-on-windows-7-opening-up-ports

  บันทึกการอัปเกรด apache2.2 และ php5 บน etch

  # aptitude update
  # aptitude install apache2 apache2-doc apache2-mpm-prefork apache2-utils apache2.2-common
  # aptitude install php5 php5-cgi php5-commonphp5-curlphp5-gd php5-mcrypt php5-mysql php5-odbc php5-pgsql php5-xmlrpc
  # aptitude install libapache2-mod-php5

  ช่วงนี้ aptitude ของ etch เป็นอะไรไม่รู้ ชอบติดตั้งไฟล์ไม่ครบ
  (อาจเป็นที่ apt-proxy)
  แก้ไขแพกเกจติดตั้งไฟล์ไม่ครบ โดยการแตกไฟล์โดยไม่ติดตั้ง ไปยัง /
  # dpkg-deb -x /var/cache/apt/archives/apache2.2-common_2.2.3-3.1_i386.deb /

  # aptitude install mysql-client-5.0 mysql-common mysql-server-5.0 phpmyadmin

  บันทึกการเปิดโมดูลแบบน้อยสุด module-minimal
  # a2enmod actions
  # a2enmod alias
  # a2enmod authz_host
  # a2enmod cgi
  # a2enmod dir
  # a2enmod mime
  # a2enmod php5
  # a2enmod rewrite
  # a2enmod status
  # /etc/init.d/apache2 restart

  บันทึกการเปิดใช้โมดูลแบบปกติ module-normal
  # a2enmod alias
  # a2enmod auth_basic
  # a2enmod authn_file
  # a2enmod authz_default
  # a2enmod authz_groupfile
  # a2enmod authz_host
  # a2enmod authz_user
  # a2enmod autoindex
  # a2enmod cgi
  # a2enmod dir
  # a2enmod env
  # a2enmod mime
  # a2enmod mod_python
  # a2enmod negotiation
  # a2enmod php5
  # a2enmod setenv
  # a2enmod status
  # /etc/init.d/apache2 restart

  เอา php.ini จากตัวอย่างแบบ recommended มาใช้
  # cp /usr/share/doc/php5/examples/php.ini-recommended /etc/php5/apache2/php.ini

  แก้จะให้ใช้ได้กับ drupal
  # vi /etc/php5/apache2/php.ini

  ...
  ; หน่วยความจำที่ยอมให้สคริปต์รันได้
  ; เก่าเป็น 8M drupal แนะนำ 12M เราใช้ 16M กันเหนียว
  memory_limit = 16M ; Maximum amount of memory a script may consume (8MB)
  ...
  ; ตัวแปรเป็น global อัตโนมัติ
  ; อันนี้ก็กันเหนียว ตอนเขียนโค๊ดเรี่ยราดไว้หลายที่ เก่าเป็น Off เราแก้เป็น On
  register_globals = On
  ...
  ; ขนาดไฟล์ใหญ่สุด ที่ post ได้
  ; อันนี้จำได้แม่น หน้าแตกเพราะเอา Bon Echo เข้าไม่ได้ เก่าเป็น 8M แก้เป็น 20M
  post_max_size = 20M
  ...
  ; adodb ไม่ต้องก็ได้
  include_path = ".:/usr/share/php5:/usr/share/php4:/usr/share/php/adodb"
  ...
  ; ค่าแนะนำของ drupal
  session.save_handler = user
  ...
  ; ค่าแนะนำของ drupal
  session.cache_limiter = none
  ...

  ส่วนของไซต์ ถ้ามีหลายไซท์ ควรแยกไฟล์ออกมาวางไว้ที่ /etc/apache2/site-available
  เวลาจะเปิดใช้งานก็ใช้คำสั่ง a2ensite
  เช่นไซต์ example.com
  # vi /etc/apache2/sites-available/example.com

  <VirtualHost *:80>
   ServerAdmin webmaster@example.com
   ServerName www.example.com
  
   DocumentRoot /var/www/www.example.com/
   <Directory />
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride All
   </Directory>
   <Directory /swww2/var/www/www.thaitux.info/>
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    DirectoryIndex index.html index.php
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    allow from all
   </Directory>
  
   ErrorLog /var/log/apache2/error.log
  
   LogLevel warn
  
   CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
   ServerSignature On
  </VirtualHost>

  เปิดใช้งานด้วยคำสั่ง
  # a2ensite example.com
  # /etc/init.d/apache2 restart

  apache2-ssl

  !!!BETA!!!
  เอามาจาก

  Debian Wiki - SubversionApache2SSLHowto
  Bug#395823: apache2-ssl-certificate disappeared

  ติดตั้ง apache2 กับ ssl
  # aptitude install apache2 openssl

  เปิดใช้โมดูล ssl
  # a2enmod ssl

  แก้ให้ apache2 ใช้พอร์ต https คือ 443
  # vi /etc/apache2/ports.conf

  ...
  Listen 443

  etch รุ่นล่าสุด ชุดคำสั่งสร้างกุญแจของ apache2 ชื่อ apache2-ssl-certificate หายไปแล้ว
  ต้องสั่งเองทีละขั้น
  # export RANDFILE=/dev/random
  # mkdir -p /etc/apache2/ssl
  # openssl req $@ -new -x509 -days 365 -nodes -out \
  /etc/apache2/ssl/apache.pem -keyout /etc/apache2/ssl/apache.pem

  กรอกข้อมูลตามปกติ
  ...
  Country Name (2 letter code) [AU]: <<<--- TH
  State or Province Name (full name) [Some-State]: <<<--- Bangkok
  Locality Name (eg, city) []: <<<--- Bangkok
  Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: <<<--- Example Co.,Ltd.
  Organizational Unit Name (eg, section) []: <<<--- computer
  Common Name (eg, YOUR name) []: <<<--- webmaster
  Email Address []: <<<--- webmaster@example.com

  ป้องกันกุญแจ
  # chmod 600 /etc/apache2/ssl/apache.pem

  สร้างไฟล์ไซต์ ssl สมมุติชื่อไฟล์ว่า example-ssl โดยเอาโครงมาจากไฟล์ default
  # cp /etc/apache2/sites-available/default /etc/apache2/sites-available/example-ssl

  ปรับแก้
  # vi /etc/apache2/sites-available/example-ssl

  NameVirtualHost *:443
  <VirtualHost *:443>
  
  ...
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/apache.pem
    SSLProtocol all
    SSLCipherSuite HIGH:MEDIUM
  
  </VirtualHost>

  (ตรงนี้ สามารถเปลี่ยนไดเรกทอรี่ของ ssl ไปยังจุดใดก็ได้ ตามที่เราต้องการ
  เช่น ถ้าใช้ svn ไดเรกทอรี่จะเป็น /var/lib/svn/)

  สั่งเปิดใช้ไซต์ที่สร้างขึ้น
  # a2ensite example-ssl

  สั่งเริ่ม apache2 ใหม่
  # /etc/init.d/apache2 restart

  debian: การติดตั้งให้เรียกใช้งานเว็บเซิร์ฟเวอร์ภายในจากภายนอก

  debian: lenny/etch
  package: apache2.2 (2.2.9-10+lenny1/2.2.3-4+etch6)

  สมมุติว่าเซิร์ฟเวอร์ภายนอก ชื่อ www.example.com มีการติดตั้ง apache2 ไว้แล้ว
  และเซิร์ฟเวอร์ภายใน ชื่อ internal.example.com มีการติดตั้ง apache2 ไว้แล้ว

  ทำที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ภายนอกอย่างเดียว โดยใช้มอดูล proxy_http
  # a2enmod proxy
  # a2enmod proxy_http
  # /etc/init.d/apache2 restart

  ติดตั้งชื่อไฟล์ไซต์ใน sites-available ว่า internal
  # vi /etc/apache2/sites-available/internal

  <VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@internal.example.com
    ServerName internal.example.com
    ProxyRequests Off
  
    <Proxy *>
      Order Deny,Allow
      Allow from all
    </Proxy>
  
    ProxyPreserveHost On
    ProxyPass / http://internal.example.com/
    ProxyPassReverse / http://internal.example.com/
  </VirtualHost>

  เปิดใช้งาน
  # a2ensite internal
  # /etc/init.d/apache2 reload

  เสร็จแล้ว
  ถ้าเราตั้งค่า dns ของภายนอกไว้แล้ว สามารถเรียกจากภายนอกผ่าน internal.example.com

  debian: ทำ Mirror ด้วย rsync แบบง่าย

  เอามาจาก ThaiLinuxCafe: ทำ mirror ด้วย rsync อย่างง่าย

  ต้องการ syncronize ไดเรคทอรี่ /var/www ของเครื่อง server1.example.com
  มายังไดเรคทอรี่ /var/www ของเครื่อง mirror.example.com
  ซึ่งมีข้อดีกว่าการคัดลอกธรรมดาด้วย cp หรือ scp ตรงที่
  ถ้าเราลบไฟล์ใน server1 ไฟล์ใน mirror จะถูกลบตามไปด้วย
  ทำให้ทั้งสองเครื่องมีความสดใหม่เหมือนกัน

  ทำที่ทั้งสองเครื่อง server1.example.com และ mirror.example.com
  ติดตั้งและปรับแต่ง rsync
  # aptitude install rsync
  # vi /etc/default/rsync
  RSYNC_ENABLE=true

  # dpkg-reconfigure rsync

  ทำที่เครื่อง server1.example.com
  เพิ่มผู้ใช้ชื่อ someuser
  server1:# useradd -m -s /bin/bash someuser
  ( -m คือให้คัดลอกรูปแบบจากไดเรคทอรี่ /etc/skel/
  -s คือให้ใช้เชลล์คือ /bin/bash )
  ทำที่เครื่อง mirror.example.com
  ทำการคัดลอก
  mirror:# rsync -avz -e ssh someuser@server1.example.com:/var/www/ /var/www/
  <<<--- ใส่ค่า password ของ someuser

  rsync จะทำการคัดลอกไฟล์ทั้งหมดใน /var/www ที่ someuser มีสิทธิในการอ่านทั้งหมด
  มาที่ /var/www ของเครื่อง mirror

  หมายเหตุ
  ตรวจสอบเนื้อที่การใช้ไฟล์ด้วยคำสั่ง
  # cd /var/www
  # du -c | grep total

  ทำให้ rsync ไม่ต้องถามรหัสผ่าน

  ต่อไปเป็นการทำให้ rsync ไม่ต้องถามรหัสผ่าน โดยการใช้ public key

  ทำที่ mirror.example.com
  สร้าง public key เพื่อให้ไม่ต้องใส่รหัสผ่าน
  mirror:# ssh-keygen -t dsa -b 1024
  Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_dsa): <<<--- [Enter]
  Enter passphrase (empty for no passphrase): <<<---[Enter]
  Enter same passphrase again: <<<---[Enter]

  คัดลอก key ไปยัง server1
  mirror:# scp ~/.ssh/id_dsa.pub someuser@server1.example.com:/home/someuser/
  Password: <<<--- ใส่ค่ารหัสผ่านของ someuser ( บน server1 )

  ssh ไปยัง server1
  mirror:# ssh server1.example.com -l someuser
  Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? <<<--- yes
  Password: <<<--- ใส่ค่ารหัสผ่านของ someuser

  ทำให้ key ที่สร้างไว้ ถูกใช้จาก rsync
  someuser@server1:~$ mkdir ~/.ssh
  someuser@server1:~$ chmod 700 ~/.ssh
  someuser@server1:~$ mv id_dsa.pub ~/.ssh
  someuser@server1:~$ cd ~/.ssh
  someuser@server1:~/.ssh$ touch authorized_keys
  someuser@server1:~/.ssh$ chmod 600 authorized_keys
  someuser@server1:~/.ssh$ cat id_dsa.pub >> authorized_keys
  someuser@server1:~/.ssh$ exit

  ลบ known_hosts เก่าทิ้งก่อน
  mirror:# rm .ssh/known_hosts

  ทดสอบครั้งแรก
  mirror:# rsync -avz --delete -e "ssh -i /root/.ssh/id_dsa" \
  someuser@server1.example.com:/var/www/ /var/www/
  Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? <<<--- yes

  เรียบร้อย ครั้งต่อไปเขาจะไม่ถามอีกแล้ว
  เวลาจะใช้งาน ก็ใช้คำสั่งเดิม
  mirror:# rsync -avz --delete -e "ssh -i /root/.ssh/id_dsa" \
  someuser@server1.example.com:/var/www/ /var/www/

  หรือ ถ้าใช้ชื่อเหมือนกัน ในที่นี้ someuser เป็น root เหมือนกันทั้งสองฝั่ง ย่อได้เป็น
  mirror:# rsync -avz --delete --rsh=ssh root@server1.example.com:/var/www/ /var/www/

  จบแล้วครับ

  rsync อัตโนมัติผ่าน cron

  ต่อไปเป็นการให้ทำงานอัตโนมัติผ่าน cron

  ทำที่เครื่อง mirror.example.com
  แก้ไข crontab
  # crontab -e
  ...
  0 0 * * * /usr/bin/rsync -azq --delete -e "ssh -i /root/.ssh/id_dsa" someuser@server1.example.com:/var/www/ /var/www/
  ...
  

  ( พิมพ์ต่อกันเป็นบรรทัดเดียวกันนะครับ - ให้ทำการ sync ตอนเที่ยงคืน ทุกวัน )

  จบแล้วครับ

  debian: บันทึก imagemagick - convert

  แปลงรูปจาก jpg ธรรมดา ไปเป็น jpg แบบ interlace
  ใช้คำสั่งคือ
  # mkdir temp
  # for i in *jpg; do convert $i -interlace line temp/$i ; done

  จะได้ไฟล์ jpg ชุดใหม่เข้าไปอยู่ในไดเรกทอรี่ temp
  แปลงหลายรูป จาก tif ไปเป็น pdf
  # convert -adjoin `ls *.tif` newfile.pdf
  เอามาจาก jmetrix : Viewing multiple page tif on Linux
  แปลง tif หลายไฟล์ไปเป็น tif ไฟล์เดียวหลายภาพ
  $ convert x1.tif x2.tif x3.tif -adjoin newfile.tif
  แตก tif แบบหลายภาพ ออกมาเป็นหลายไฟล์ ไฟล์ละหนึ่งหน้า
  $ convert x.tif x%d.tif
  จะได้ออกมาเป็น x1.tif x2.tif x3.tif
  เอามาจาก [magick-users] how to split multi-page tiff into single pages
  แปลง tif แบบ 8-bit ไปเป็น 4-bit 256 สี เพื่อลดขนาด และสามารถเปิดใน Windows ได้คล่องตัวขึ้น
  เทคนิคคือแปลงเป็น gif ก่อน ไม่งั้นแปลงแล้วเปิดไม่ได้
  $ convert x.tif /tmp/x.gif
  $ convert /tmp/x.gif -depth 4 x.tif
  ไฟล์ tif จาก gimp พิมพ์บน evince ไม่ออก
  แก้ด้วยการแปลงเป็น jpg ก่อน แล้วจึงแปลงกลับเป็น tif อีกที
  $ convert x.tif /tmp/x.jpg
  $ convert /tmp/x.jpg x.tif
  อีกกรณีหนึ่ง ที่ใช้งานจริง คืองานที่เป็น tif แบบหลายหน้า เราจะกระจายออกมาก่อน แล้วแก้ไขด้วย gimp แล้วจึงรวมกลับเข้าไป โดยต้องการให้ไฟล์เล็กที่สุด คือเป็น gray 256 สี ขนาดภาพ A4 ที่ความละเอียด 200dpi
  $ convert x.tif -quality 100 /tmp/x%d.jpg
  หลังจากแก้ไขด้วย gimp เสร็จแล้ว ก็ใช้คำสั่ง
  $ convert /tmp/*jpg -geometry 1654 -density 200 -compress lzw -depth 4 -adjoin x.tif
  ที่มา : My MCP: ImageMagick convert -geometry weirdness
  สแกนหนังสือ ลดขนาดให้มากที่สุด ทำเป็น tiff g4
  $ convert infile.jpg -level 40%,85%,0.5 -type bilevel -monochrome -compress group4 outfile.tif
  ตัวเลข level black,white,gamma ปรับเอาเองตามสภาพหนังสือที่สแกน
  ถ้าเป็นหน้าสี ใช้
  $ convert infile.jpg -compress lzw -colors 8 outfile.tif
  แล้วแปลงเป็น pdf ด้วย tiff2pdf และรวมด้วย pdfjam
  ที่มา : http://www.imagemagick.org/discourse-server/viewtopic.php?f=3&t=6448

  หมายเหตุ
  ต้องลงแพกเกจ imagemagick ก่อน
  # aptitude install imagemagick

  imagemagick: การแก้ไข multiple pages tif

  ยังหาโปรแกรมที่ใช้แก้ไขภาพ tif แบบหลายหน้า แบบ Imaging for Windows บนลินุกซ์ไม่ได้
  ก็คงต้องใช้แบบบรรทัดคำสั่งไปพลาง ๆ ก่อน

  ขั้นตอนคือ
  ต้องลง ImageMagick ก่อน
  $ sudo aptitude install imagemagick

  แตกไฟล์ tif แบบหลายหน้าออกมาเป็น แบบหน้าเดียวหลายไฟล์
  $ convert image.tif x%d.tif

  แก้ไขหน้าที่ต้องการจากไฟล์ที่แตกออกมาแล้ว ด้วย gimp สมมุติว่าเป็นหน้า 2
  $ gimp x2.tif

  เมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้ว ก็รวมกลับเป็นไฟล์เดียวตามเดิม สมมุติว่ามีทั้งหมด 3 ไฟล์
  $ convert x1.tif x2.tif x3.tif -adjoin newimage.tif

  ถ้าจะให้บีบอัดด้วย

  • ถ้าเป็นภาพสีหรือสีเทา
   $ convert newimage.tif -compress lzw newimage.tif
  • ถ้าเป็นภาพแบบขาวดำ
   $ convert newimage.tif -compress fax newimage.tif
  • สำหรับการบีบอัดมีพารามิเตอร์คือ None BZip Fax Group4 JPEG JPEG2000 Lossless LZW RLE และ Zip
   ต้องทดลองเลือกใช้ดูให้เหมาะกับประเภทของภาพ

  ลยไฟล์ย่อยทิ้ง
  $ rm x?.tif

  ดูผลได้ด้วย evince
  $ evince newimage.tif

  อ้างอิง : debian: บันทึก imagemagick - convert

  *** โปรดระวัง - ไม่สามารถใช้กับไฟล์ tif ที่มีข้อมูล annotation ได้ ***

  update
  จากขั้นตอนข้างบน สามารถนำมาเขียนสคริปต์ทำให้ใช้คำสั่งเดียวได้ ดังนี้
  สมมุติว่าจะต้องการแก้ไข image.tif ในหน้า 0 และหน้า 1 สั่งจากสคริปต์ว่า
  $ d.edittif image.tif 0 1
  gimp จะเปิดไฟล์ออกมา 2 ไฟล์ คือหน้าแรก และหน้าที่สอง
  หลังจากบันทึกและปิด gimp แล้ว จะได้ไฟล์ image-new.tif ออกมาเป็นภาพที่แก้ไขแล้วพร้อมบีบอัดเรียบร้อย

  เนื้อไฟล์ d.edittif มีดังนี้
  $ sudo touch /usr/local/bin/d.edittif
  $ sudo chmod 755 /usr/local/bin/d.edittif
  $ sudo vi /usr/local/bin/d.edittif

  #!/bin/bash
  # EDIT MULTIPLE PAGES TIF FILE
  # PREREQUIST: gimp imagemagick evince
  
  #NAME=${0##*/}
  NAME=`basename $0`
  
  USAGE=" Usage: $NAME FILE PAGE0 PAGE1 ...
    ex1: $NAME image.tif 0 1 = Edit file image.tif on PAGE0 and PAGE1"
  
  phelp()
  {
    echo "$NAME: edit multiple pages tif.
  $USAGE"
  }
  
  while getopts "h" opt; do
    case "$opt" in
    h) phelp; exit 0;;
    *) echo "$Usage" 1>&2; exit 2;;
    esac
  done
  
  shift $((OPTIND - 1))
  
  if [ ! $2 ]; then
    phelp
    exit 1;
  fi
  
  TIF=$1
  shift
  
  FILE=${TIF%.*}   #STRIP FILENAME
  
  EDITFILE=""
  while [ $1 ]; do
    EDITFILE="$EDITFILE ~${FILE}$1.tif"
    shift
  done
  
  ALLFILE=`ls ~${FILE}*.tif`
  
  if [ -f $TIF ]; then
    echo "Process $TIF"
    /usr/bin/convert $TIF "~$FILE%d.tif"
    if [ -f "~${FILE}0.tif" ]; then
      #EDIT WITH gimp
      echo "Edit $EDITFILE"
      /usr/bin/gimp $EDITFILE
  
      #COMPRESS EACH TIF
      for i in $ALLFILE; do
        echo -n "IDENTIFY $i "
        if /usr/bin/identify -verbose $i | grep "Gray: 1-bits"; then
          /usr/bin/convert $i -compress fax $i
        else
          /usr/bin/convert $i -compress lzw $i
        fi
      done
  
      /usr/bin/convert $ALLFILE -adjoin -compress lzw "$FILE-new.tif" #COMPRESS & JOIN
      /usr/bin/evince "$FILE-new.tif"   #VIEW NEW FILE
      rm $ALLFILE   #DELETE ALL SPLIT FILE
    fi
  fi
  

  ลองบนเดเบียน sid ครับ

  imagemagick: ทำ annotate ไฟล์ tif

  ความจำเป็นบีบบังคับให้ต้องรีบหาโปรแกรมที่สามารถทำ Annotation ไฟล์ tif ให้ได้
  จริง ๆ ก็มีโปรแกรมชื่อ Xournal ที่สามารถทำ annotate บน pdf ได้
  ซึ่งเราอาจแปลง tif ไปเป็น pdf ก่อน แล้วจึงค่อยลงมือแก้ไข
  แต่พบว่าในรุ่นปัจจุบันบน sid คือ 0.3.3 ยังทำ Text annotation ไม่ได้
  และรุ่นล่าสุด 0.4 ความสามารถและการใช้งานยังค่อนข้างด้อยกว่าที่ Kodakimg ทำได้อยู่โข

  แต่จากครั้งก่อนที่ทำ การแก้ไข multiple pages tif
  คราวนี้เลยได้ความคิดว่าถ้าลองเปลี่ยนจาก Gimp มาเป็น Inkscape เราก็จะได้ความสามารถในการทำ annotation จาก inkscape ในแบบที่ก้าวหน้าสุด ๆ

  มีปัญหาที่ต้องแก้คือ inkscape ไม่สามารถแก้ไขไฟล์แบบหลายหน้าได้ (แต่ในอนาคตคงมาแน่ ๆ เห็นอยู่ใน wishlist ลำดับต้น ๆ )
  ทางแก้แบบชั่วคราวคือ กระจายไฟล์ลงในไดเรคทอรี่ชั่วคราวที่สร้างไว้ แล้วแก้ไขตามไฟล์ที่เราระบุ

  อีกปัญหาคือเวลาแปลงกลับจาก svg มาเป็น tif แบบหลายหน้าแล้ว ข้อมูล annotation ที่เราทำไว้ จะถูกแปลงเป็นข้อมูล bitmap ฝังรวมกับไฟล์ tif ไปหมด
  ทางแก้ชั่วคราวอีกเหมือนกันคือ ให้คงไดเรกทอรี่ชั่วคราวนี้ไว้ โดยไม่ลบไฟล์ทิ้งเลย เมื่อเวลาเราใช้คำสั่ง annotate ครั้งใหม่ เขาก็จะมาแก้ไขต่อจากที่เราเคยแก้เอาไว้ โดยต้องยอมรกรุงรังบ้าง

  เนื้อแบตช์ไฟล์มีดังนี้
  $ sudo vi /usr/local/bin/d.tifannotate

  #!/bin/bash
  # ANNOTATE MULTIPLE PAGES TIF FILE
  # PREREQUIST: inkscape imagemagick evince
  
  #NAME=${0##*/}
  NAME=`basename $0`
  
  USAGE=" Usage: $NAME FILE PAGE0 PAGE1 ...
    ex1: $NAME image.tif 0 1 = Edit file image.tif on PAGE0 and PAGE1"
  
  phelp()
  {
    echo "$NAME: annotate multiple pages tif.
  $USAGE"
  }
  
  while getopts "h" opt; do
    case "$opt" in
    h) phelp; exit 0;;
    *) echo "$Usage" 1>&2; exit 2;;
    esac
  done
  
  shift $((OPTIND - 1))
  
  if [ ! $2 ]; then
    phelp
    exit 1;
  fi
  
  TIF=$1
  shift
  
  FILE=${TIF%.*}   #STRIP FILENAME
  TEMPDIR="${FILE}~"
  
  EDITFILES=""
  while [ $1 ]; do
    EDITFILES="$EDITFILES ${FILE}$1.svg"
    shift
  done
  
  INKSCAPE=`which inkscape`
  IDENTIFY=`which identify`
  CONVERT=`which convert`
  VIEW=`which evince`
  if [ -f $TIF ]; then
    echo "Process $TIF"
    #TEST TEMP DIR EXIST
    if ! [ -d $TEMPDIR ]; then
      #CREATE TEMP DIR AND SPLIT tif INTO 
      mkdir $TEMPDIR
      $CONVERT $TIF "${TEMPDIR}/$FILE%d.tif"
  
      #ENTER WORKING TEMP DIR
      pushd $TEMPDIR
  
      ALLFILE=`ls ${FILE}*.tif`
      #CONVERT TO svg
      for i in $ALLFILE; do
        $INKSCAPE -l "${i%.*}.svg" $i
      done
    else
      #ELSE; EDIT OLD svg
      pushd $TEMPDIR
    fi
  
    #ANNOTATE  
    if [ -f "${FILE}0.svg" ]; then
      #ANNOTATE WITH inkscape
      echo "Edit $EDITFILES"
      $INKSCAPE $EDITFILES
  
      ALLSVG=`ls ${FILE}*.svg`
      #CONVERT ADJOIN
      $CONVERT $ALLSVG -adjoin -compress lzw "$FILE-new.tif" #COMPRESS & JOIN
      $VIEW "$FILE-new.tif"    #VIEW NEW FILE
      mv "$FILE-new.tif" ..
    fi
  
    #EXIT WORK DIR
    popd
  
    #REMOVE DIR
    #rm -rf $TEMPDIR
  fi
  

  $ sudo chmod 755 /usr/local/bin/d.tifannotate

  เรียกใช้งานด้วยคำสั่ง... โปรแกรม ไฟล์tif หน้าที่ต้องการแก้ไข
  $ d.tifannotate FILE.tif 0 1 ...
  จะได้ไฟล์ที่ทำ annotate แล้วชื่อ FILE-new.tif และไดเรกทอรี่ชั่วคราวชื่อ FILE~ เหลืออยู่ เพื่อใช้ในการแก้ไขครั้งต่อไป (แต่ถ้าไม่ได้ใช้แน่ ๆ ก็อาจเติมคำสั่งลบต่อท้ายแบตช์ไฟล์ หรือลบด้วยมือเอาทีหลังก็ได้ครับ)

  กระท่อนกระแท่นหน่อย เพราะเป็นการทำเพื่อรอโปรแกรมลินุกซ์แนวนี้ในอนาคตตัวจริง ก็พอใช้งานได้ไปพลาง ๆ ก่อนครับ

  อย่าลืม เปลี่ยนขนาดกระดาษไน inkscape ด้วย

  แต่ติดใจการใช้งาน annotation บน inkscape จริง ๆ แฮะ

  debian: บันทึกการคอมไพล์ pidgin

  ลูกสาวให้ทำ msn ในลินุกซ์ให้ใช้ เคยอ่านผ่านตาที่ ubuntuclub.com
  เลยทดลองดาวน์โหลด pidgin มาคอมไพล์เอง

  คอมไพล์ครั้งแรกไม่ผ่าน ค้นเจอที่ ubuntuforum รวบรวมแพกเกจที่จำเป็นดังนี้
  $ sudo aptitude install libgtk2.0-dev libxml-perl libssl-dev libnspr4-dev libnss3-dev

  หลังจากนั้นก็คอมไพล์ตามปกติ ก็สามารถเล่นได้แล้ว

  debian: ลองติดตั้ง dns

  เอามาจาก
  ThaiLinuxCafe - debian : ติดตั้ง dns อย่างง่าย

  เรื่องของ DNS (Domain Name Server) เป็นเรื่องหลักของการใช้งานอินเตอร์เน็ต เนื้อหาซับซ้อนและทำความเข้าใจยาก
  สำหรับในที่นี้ เราเอาแค่ติดตั้งพอใช้งานได้
  โดยเราจะติดตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์เพื่อทำหน้าที่เป็น DNS สำหรับใช้งานเครือข่ายภายใน
  โครงร่างคือ

  • เน็ตเวิร์กเราเป็น 192.168.1.0/24 มีโดเมนเป็น example.com
  • เครื่องที่ทำหน้าที่ name server มีชื่อว่า server1.example.com ไอพีเป็น 192.168.1.1 โดยมีชื่อเสมือนคือ ns1.example.com
  • มีเครื่องในวงเครื่องอื่น ๆ ดังนี้
   • ns2 = 192.168.1.2
   • client1 = 192.168.1.101
   • client2 = 192.168.1.102
   • client3 = 192.168.1.103

  แพกเกจที่ทำหน้าที่ DNS ในเดเบียนชื่อ bind9 และแพกเกจที่เป็นโปรแกรมช่วยชื่อ dnsutils
  งานปรับตั้งคือการสร้างไฟล์สำหรับให้ bind9 เรียกใช้ ดังนี้

  • โซนไฟล์ ไว้สำหรับค้นข้อมูลจากชื่อเป็นไอพี
  • รีเวิร์สไฟล์ ไว้สำหรับค้นข้อมูลย้อนกลับ คือจากไอพีเป็นชื่อ
  • คอนฟิกไฟล์ สำหรับบอก bind9 ว่าเราจะติดตั้ง DNS ในแบบไหน และประกอบด้วยไฟล์ข้อมูลอะไรบ้าง

  เริ่มด้วย
  ติดตั้ง DNS และโปรแกรมช่วย
  # aptitude install bind9 dnsutils

  ไปที่ไดเรกทอรี่ของการปรับตั้ง
  # cd /etc/bind

  เริ่มสร้างโซนไฟล์ ให้ชื่อว่า example.com.zone มีเนื้อไฟล์ดังนี้
  # vi example.com.zone

  $TTL  86400
  @     IN   SOA  server1.example.com.  root.server1.example.com. (
               51       ; serial (d. adams)
               3H       ; refresh after 3 hours
               15M       ; retry after 15 minutes
               1W       ; expire after 7 days
               1D )      ; minimum TTL (Time To Live) of 1 days
  @     IN   NS   ns1.example.com.  ; primary NS
  @     IN   NS   ns2.example.com.  ; secondary NS
  
  ns1    IN   CNAME server1
  
  ; append or edit host ip here
  server1 IN   A   192.168.1.1
  ns2   IN   A   192.168.1.2
  client1 IN   A   192.168.1.101
  client2 IN   A   192.168.1.102
  client3 IN   A   192.168.1.103

  สร้างรีเวิร์สไฟล์ ให้ชื่อว่า example.com.reverse มีเนื้อไฟล์ดังนี้
  # vi example.com.reverse

  $TTL  86400
  @     IN   SOA  server1.example.com.  root.server1.example.com. (
               51       ; serial (d. adams)
               3H       ; refresh after 3 hours
               15M       ; retry after 15 minutes
               1W       ; expire after 7 days
               1D )      ; minimum TTL (Time To Live) of 1 days
  @     IN   NS   ns1.example.com.  ; primary NS
  @     IN   NS   ns2.example.com.  ; secondary NS
  
  ; append or edit host name here
  1    IN   PTR  server1.example.com.
  2    IN   PTR  ns2.example.com.
  101   IN   PTR  client1.example.com.
  102   IN   PTR  client2.example.com.
  103   IN   PTR  client3.example.com.

  สร้างคอนฟิกไฟล์สำหรับโซน example.com ให้ชื่อว่า example.com.conf มีเนื้อไฟล์ดังนี้
  # vi example.com.conf

  zone "example.com" IN {
      type master;
      file "/etc/bind/example.com.zone";
      allow-update { none; };
  };
  zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN {
      type master;
      file "/etc/bind/example.com.reverse";
      allow-update { none; };
  };

  เปลี่ยนสิทธ์ให้ bind เป็นเจ้าของไฟล์
  # chown bind:bind example.com.*

  บอกให้ bind9 เอาไฟล์ของเราไปใช้งาน โดยการเพิ่มลงในไฟล์ named.conf.local ดังนี้
  # vi named.conf.local

  ...
  include "/etc/bind/example.com.conf";

  เสร็จแล้วก็สั่งเริ่ม bind9 ใหม่
  # /etc/init.d/bind9 restart

  ถ้ามีข้อผิดพลาด ให้ดูที่ /etc/log/syslog

  ทดสอบโดย
  # nslookup server1.example.com
  จะแสดงผลเป็น 192.168.1.1
  Server: 192.168.1.1
  Address: 192.168.1.1#53

  Name: server1.example.com
  Address: 192.168.1.1

  ทดสอบย้อนกลับ
  # nslookup 192.168.1.1
  จะแสดงผลเป็น server1.example.com
  Server: 192.168.1.1
  Address: 192.168.1.1#53

  1.1.168.192.in-addr.arpa name = server1.example.com.

  หมายเหตุ

  • เลขซีเรียลตามตัวอย่างเป็น 51 แต่ส่วนใหญ่นิยมใช้วันที่ เช่น 2006030401 เป็นต้น
  • ในเนื้อไฟล์ของโซนไฟล์และริเวิร์สไฟล์ เวลาพิมพ์ระวังอยาลืมเครื่องหมายจุด ท้ายชื่อโฮสต์
  • สำหรับเครื่อง DNS ที่ทำหน้าที่เกตเวย์ออกอินเตอร์เน็ต พบว่าเมื่อแก้ไขไฟล์ /etc/resolv.conf ให้ชี้ไปที่ DNS ของไอเอสพี เครื่องเราจะทำหน้าทีเป็น slave โดยอัตโนมัติ
  • ถ้าจะเพิ่มโดเมน และเป็นเน็ตเวิร์กคนละวง ก็ใช้วิธีเดียวกันได้ โดยสร้างโซนไฟล์ รีเวิร์สไฟล์ และคอนฟิกไฟล์สำหรับโดเมนที่เพิ่ม
  • ถ้าเพิ่มโดเมน และเป็นเน็ตเวิร์กวงเดียวกัน เช่น หนึ่งไอพี มีหลายโดเมน ให้สร้างเฉพาะโซนไฟล์ ไม่ต้องสร้างรีเวิร์สไฟล์ ซึ่งก็จะทำให้เรียกดูชื่อย้อนจากไอพีไม่ได้
  • ถ้าจะเพิ่มเน็ตเวิร์กเป็นสองวง โดยเป็นโดเมนเดียวกัน ให้ดูตัวอย่างที่ Debian Administration: Two-in-one DNS server with BIND9

  เนื้อหาไม่ค่อยถูกตามหลักการนะครับ เพราะมันยาก ถ้าจะให้รู้เรื่องจริง ๆ ต้องเข้าใจระบบอินเตอร์เน็ตพอสมควร
  ในที่นี้เอาแค่พอใช้งานได้ครับ

  อ้างอิงเพิ่มเติม

  debian: bind9 + chroot + internal/external

  *** ยังเขียนไม่เสร็จ + ยังไม่ได้ตรวจทานซ้ำ ***

  เป้า

  • ติดคุกให้ bind (chroot jail)
  • จะทำให้สามารถใช้งานได้ทั้งภายใน และภายนอก (ภายนอกไม่ค่อยจำเป็น แต่ติดตั้งไว้เผื่อจะทำอะไรเพิ่ม) คือโดเมนเดียวกัน แต่มีไอพี 2 กลุ่ม ภายในกลุ่มนึง และภายนอกอีกกลุ่มนึง
  • ติดตั้งเป็นแบบสามารถเปลี่ยนค่าไอพีได้ (allow-update)

  สมมุติว่า

  • มีโดเมนภายในเป็น example.com อย่างเดียว มีไอพีเป็น 192.168.1.0/24 โดยจะทำเรื่อง reverse ip ด้วย (คือค้นย้อนกลับจากเลขไอพีได้)
  • โดเมนภายนอกเป็น example.com และ example.org โดยที่เราจะทำให้ทุกบริการมีไอพีเดียวกัน คือเครื่องนี้เครื่องเดียวทำหลายหน้าที่ เพียงเปลี่ยนชื่อ (CNAME) ไปตามบริการนั้น ๆ ติดตั้งเป็นแบบเปลี่ยนค่าได้ เพราะไอพีเราไม่คงที่
   โดเมนภายนอก จะไม่ทำ reverse ip เพราะเรามีหลายโดเมน และถึงแม้จะมีโดเมนเดียว ค่าที่โลกภายนอกค้นได้ก็คงไม่ใช่จากเครื่องเราอยู่ดี (ค้นได้จากชื่อโดเมนอย่างเดียว ค้นย้อนกลับจากเลขไอพีไม่ได้)

  ติดตั้งแพกเกจ
  # aptitude install bind9 dnsutils

  ทำเรื่องติดคุก (chroot jail) จะย้ายคุกไปไว้ที่ /sys1/chroot/bind
  # vi /etc/default/bind9

  ...
  # OPTIONS="-u bind"
  OPTIONS="-u bindinjail -t /sys1/chroot/bind"
  ...
  

  สร้างผู้ใช้ชื่อ bindinjail ให้ใช้เชลล์ไม่ได้ อยู่ในกลุ่ม nogroup
  # useradd -g nogroup -d /nonexistent -s /bin/false -u 65533 bindinjail
  # passwd -l bindinjail

  สร้างคุก
  # mkdir -p /sys1/chroot/bind/{etc,dev,var/cache/bind,var/log,var/run/bind/run}
  # mv /etc/bind /sys1/chroot/bind/etc
  # ln -sf /sys1/chroot/bind/etc/bind /etc
  # mknod /sys1/chroot/bind/dev/null c 1 3
  # mknod /sys1/chroot/bind/dev/random c 1 8
  # chmod 666 /sys1/chroot/bind/dev/null /sys1/chroot/bind/dev/random
  # chown -R bindinjail:nogroup /sys1/chroot/bind/var/*
  # chown -R bindinjail:nogroup /sys1/chroot/bind/etc/bind/

  ทำให้ระบบเก็บปูมของ bind (system logging - syslogd)
  # vi /etc/default/syslogd

  ...
  # SYSLOGD=""
  SYSLOGD="-a /sys1/chroot/bind/dev/log"
  ...

  ปรับตั้งระบบปูมของ bind
  # vi /sys1/chroot/bind/etc/bind/named.conf.local

  ...
  logging {
    channel "querylog" { file "/var/log/bind9-query.log"; print-time yes; };
    category queries { querylog; };
  };
  ...

  ปรับตั้งประวัติปูมของ bind
  # vi /etc/logrotate.d/bind9-query

  /sys1/chroot/bind/var/log/bind9-query.log {
    weekly
    missingok
    rotate 10
    postrotate
      /etc/init.d/bind9 reload > /dev/null
    endscript
    compress
    notifempty
  }
  

  # ln -sf /sys1/chroot/bind/var/log/bind9-query.log /var/log/bind9-query.log

  แก้ไข options ให้มาใช้ pid ของคุก
  # vi /sys1/chroot/bind/etc/bind/named.conf.options

  ...
  options {
    directory "/var/cache/bind";
    pid-file  "/var/run/named.pid";
  ...

  เสร็จขั้นต้น ทดสอบระบบครั้งแรก
  # /etc/init.d/sysklogd restart
  # /etc/init.d/bind9 restart

  ต้องไม่มีรายงานข้อผิดพลาด

  ต่อไปเป็นเรื่องการอัปเดตไอพี และการทำให้รองรับเครือข่ายภายในและภายนอก ผสมกัน

  บอก bind ว่าเราจะใช้งาน dnssec
  # vi /etc/bind/named.conf.options

  ...
  options {
    ...
    recursion yes;
    dnssec-enable yes;
  };
  ...

  สร้างไดเรกทอรี่มารองรับการทำงาน
  # mkdir -p /sys1/chroot/bind/etc/bind/{internal,external}

  สร้างกฎ acl สำหรับเครือข่ายภายใน ตั้งชื่อว่า internal (นอกจากนั้นจะถือว่าเป็น external ทั้งหมด)
  และให้มาอ่านไฟล์คอนฟิกที่เราจะสร้างขึ้นภายหลัง ของโซน example.com และ example.org
  # cd /sys1/chroot/bind/etc/bind
  # vi named.conf.local

  ...
  acl internal {
    127.0.0.0/8;
    192.168.0.0/16;
  };
  
  include "/etc/bind/example.com.conf";
  include "/etc/bind/example.org.conf";
  ...

  สร้างไฟล์เปล่า ๆ กันเหนียวเผื่อทดสอบ จะได้มีไฟล์รองรับ
  # touch /etc/bind/{example.com.conf,example.org.conf}

  สร้างกุญแจ สำหรับอัปเดตไอพี example.com และ example.org

  ของ example.com
  สั่งสร้างกุญแจสำหรับลงทะเบียนโซน
  # dnssec-keygen -r /dev/urandom -a rsasha1 -b 1024 -n ZONE example.com
  ตัวอย่างได้ผลเป็น
  Kexample.com.+005+11187

  และได้ไฟล์ Kexample.com.+005+11187.key และ Kexample.com.+005+11187.private

  และกุญแจสำหรับอัปเดตโซน
  # dnssec-keygen -r /dev/urandom -k -a rsasha1 -b 1024 -n ZONE example.com
  ตัวอย่างได้ผลเป็น

  Kexample.com.+005+09453

  และได้ไฟล์ Kexample.com.+005+09453.key และ Kexample.com.+005+09453.private

  สร้างไฟล์คอนฟิกของโซน example.com
  # vi example.com.conf

  view "internal" {
    match-clients { internal; };
    zone "example.com" IN {
      type master;
      file "/etc/bind/internal/example.com.zone.signed";
      key-directory "/etc/bind";
      update-policy {
        grant example.com. subdomain example.com any;
      };
    };
    zone "0.168.192.in-addr.arpa" IN {
      type master;
      file "/etc/bind/internal/example.com.reverse.signed";
      key-directory "/etc/bind";
      update-policy {
        grant example.com. subdomain example.com any;
      };
    };
  };
  
  view "external" {
    match-clients { any; };
    zone "example.com" IN {
      type master;
      file "/etc/bind/external/example.com.zone.signed";
      key-directory "/etc/bind";
      update-policy {
        grant example.com. subdomain example.com any;
      };
  
    };
  };
  

  สร้างโซนไฟล์ของ internal
  # vi internal/example.com.zone
  อันนี้ลองเปลี่ยนตามจริงนะครับ สมมุติว่าเครื่องนี้เอาชื่อ server1 เป็นหลัก แล้วใช้ชื่ออื่นคือ www, ns1, ftp, mail เป็นชื่อรอง

  $TTL  86400
  @    IN SOA server1.example.com. root.server1.example.com. (
            41   ; serial (d. adams)
            3H   ; refresh
            15M   ; retry
            1W   ; expiry
            1D )  ; minimum
  @      IN NS ns1.example.com.  ; primary NS
  @      IN NS ns2.example.com.  ; secondary NS
  
  www     IN CNAME  server1
  ns1     IN CNAME  server1
  ftp     IN CNAME  server1
  mail    IN CNAME  server1
  www     IN A  192.168.1.1
  ns2     IN A  192.168.1.2
  work1    IN A  192.168.1.101
  work2    IN A  192.168.1.102
  work3    IN A  192.168.1.103
  
  $INCLUDE /etc/bind/Kexample.com.+005+11187.key
  $INCLUDE /etc/bind/Kexample.com.+005+09453.key
  

  ลงทะเบียนโซน example.com ของ internal
  # cd internal
  # dnssec-signzone -r /dev/urandom -t -g -o example.com example.com.zone /etc/bind/Kexample.com.+005+11187.private

  example.com.zone.signed
  Signatures generated:            21
  Signatures retained:             0
  Signatures dropped:             0
  Signatures successfully verified:      0
  Signatures unsuccessfully verified:     0
  Runtime in seconds:           0.063
  Signatures per second:         331.151
  

  # cd ..

  เปลี่ยนเจ้าของและกลุ่ม
  # chown -R bindinjail:nogroup *

  เสร็จโซนไฟล์ของ internal

  ทดสอบขั้นต้น
  # /etc/init.d/bind9 restart
  ต้องไม่มีรายงานข้อผิดพลาด

  ทดสอบอัปเดต
  # nsupdate -d -v -k Kexample.com.+005+09453.private

  Creating key...
  > server 192.168.1.1
  > zone example.com
  > update add testing.example.com. 3600 A 192.168.1.5
  > show
  Outgoing update query:
  ;; ->>HEADER<<- opcode: UPDATE, status: NOERROR, id:   0
  ;; flags: ; ZONE: 0, PREREQ: 0, UPDATE: 0, ADDITIONAL: 0
  ;; UPDATE SECTION:
  testing.example.com.  3600  IN   A    192.168.1.5
  
  > send
  Sending update to 192.168.1.1#53
  Outgoing update query:
  ;; ->>HEADER<<- opcode: UPDATE, status: NOERROR, id: 43656
  ;; flags: ; ZONE: 1, PREREQ: 0, UPDATE: 1, ADDITIONAL: 1
  ;; ZONE SECTION:
  ;example.com.          IN   SOA
  
  ;; UPDATE SECTION:
  testing.example.com.  3600  IN   A    192.168.1.5
  
  ;; SIG0 PSEUDOSECTION:
  .            0    ANY   SIG   0 5 0 0 20080223084852 20080223083852 9453 example.com. zpGfPIECwJ8V31lm7mlq7zMiKYSuh2TlIyOZgEUJjZUgYTRHYZrwi75Z mDaKAJGb7uG+r4SLmuFDRdjQQ1mvtZcuo8SK2yjHK59QzUoFnGJXz427 vRNj/do4DbMxMkJpJwqDiKU87lGiy+CXvpbQAm+4AeJutpCTsGnfhixx k4c=
  
  
  Reply from update query:
  ;; ->>HEADER<<- opcode: UPDATE, status: NOERROR, id: 43656
  ;; flags: qr ra ; ZONE: 0, PREREQ: 0, UPDATE: 0, ADDITIONAL: 0
  
  
  > quit
  

  ลองค้นดูอีกที
  # nslookup testing.example.com localhost

  Server:     localhost
  Address:    127.0.0.1#53
  
  Name:  testing.example.com
  Address: 192.168.1.5
  

  เสร็จ forward internal

  ยังเขียนไม่เสร็จ หมดแรงก่อน ข้อเขียนข้างบนยังไม่ได้ตรวจทาน
  - reverse internal example.com ทำเหมือนเดิม ยกเว้นตอนอัปเดตใช้คำสั่งเป็น
  > update add 5.1.168.192.in-addr.arpa. 3600 IN PTR testing.example.com.
  โดยอย่าให้มีคำสั่ง zone XXXX มาก่อนหน้า อัปเดตได้เลย

  - forward external ทำเหมือนเดิม ---รอเขียนต่อ---

  อ้างอิง
  http://myrddin.org/howto/debian-bind9-chroot/
  http://www.ops.ietf.org/dns/dynupd/secure-ddns-howto.html
  http://garnser.blogspot.com/2008/02/how-to-enable-bind-with-dnssec-and.html
  http://www.unixwiz.net/techtips/bind9-chroot.html

  Topic: 

  debian: bind9 แบบให้บริการเครือข่ายภายในและภายนอก

  bind9 แบบให้บริการเครือข่ายภายในและภายนอก

  การตั้งให้ name server ให้บริการเครือข่ายภายในและภายนอก โดยใช้โดเมนเดียวกัน มีข้อดีตรงที่เราไม่จำเป็นต้องแยกโดเมนให้จำยาก และเมื่อเวลาลูกข่ายภายในสั่งค้น การค้นก็ไม่ต้องเปลืองแพ็กเก็ตออกสู่ภายนอก เพียงแต่การปรับตั้งยุ่งนิดนึง
  # aptitude install bind9

  สมมุติว่า

  • เราให้บริการอยู่ 2 โดเมนคือ example.com กับ example.org
  • example.com ภายในเป็น 192.168.1.0/24 ส่วนภายนอกเป็น 111.112.113.114 (ไอพีสมมุติ)
  • example.org ภายในเป็น 10.0.0.0/24 ภายนอกเป็น 211.212.213.214 (ไอพีสมมุติ)
  • เครื่องที่เรากำลังตั้งอยู่ ให้ชื่อว่า ns1 (ซึ่งเราทำเป็น all-in-one ก็อาจมีชื่อเป็น www และ mail ด้วย)
   โดยมีไอพีของ ns1.example.com เป็น 192.168.1.1 และ ไอพีของ ns1.example.org เป็น 10.0.0.1

  จะต้องมีไฟล์คอนฟิกคือ example.com.conf และ example.org.conf
  มีโซนไฟล์คือ internal/example.com.zone กับ internal/example.org.zone และ external/example.com.zone กับ external/example.org.zone
  ตามด้วยรีเวิร์สไฟล์คือ internal/example.com.reverse กับ internal/example.org.reverse และ external/example.com.reverse กับ external/example.org.reverse

  เริ่มด้วย
  # cd /etc/bind

  เพิ่มกฎแยก internal และ external และให้อ่านไฟล์คอนฟิกของแต่ละโดเมนเข้ามาในระบบด้วย ผ่านไฟล์ named.conf.local
  # vi named.conf.local

  ...
  acl internals {
    127.0.0.0/8;
    10.0.0.0/24;
    192.168.1.0/24;
  };
  
  include "/etc/bind/example.com.conf";
  include "/etc/bind/example.org.conf";
  

  สร้างไฟล์คอนฟิกของ example.com
  # vi example.com.conf

  view "internal" {
    match-clients { internals; };
    zone "example.com" IN {
      type master;
      file "/etc/bind/internal/example.com.zone";
      allow-update { none; };
    };
    zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN {
      type master;
      file "/etc/bind/internal/example.com.reverse";
      allow-update { none; };
    };
  };
  
  view "external" {
    match-clients { any; };
    zone "example.com" IN 
      type master;
      file "/etc/bind/external/example.com.zone";
      allow-update { none; };
    };
    zone "113.112.111.in-addr.arpa" IN {
      type master;
      file "/etc/bind/external/example.com.reverse";
      allow-update { none; };
    };
  };
  

  สร้างไฟล์คอนฟิกของ example.org
  # vi example.org.conf

  view "internal" {
    match-clients { internals; };
    zone "example.org" IN {
      type master;
      file "/etc/bind/internal/example.org.zone";
      allow-update { none; };
    };
    zone "0.0.10.in-addr.arpa" IN {
      type master;
      file "/etc/bind/internal/example.org.reverse";
      allow-update { none; };
    };
  };
  
  view "external" {
    match-clients { any; };
    zone "example.org" IN 
      type master;
      file "/etc/bind/external/example.org.zone";
      allow-update { none; };
    };
    zone "213.212.211.in-addr.arpa" IN {
      type master;
      file "/etc/bind/external/example.org.reverse";
      allow-update { none; };
    };
  };
  

  อย่าลืมสร้างไดเรกทอรี่ก่อน
  # mkdir internal external

  ตัวอย่างสร้างโซนไฟล์ของ internal/example.com
  # vi internal/example.com.zone

  $TTL  86400
  @    IN SOA ns1.example.com. root.ns1.example.com. (
          42   ; serial (d. adams)
          3H   ; refresh
          15M   ; retry
          1W   ; expiry
          1D )  ; minimum
  @    IN NS ns1.example.com.  ; primary NS
  @    IN NS ns2.example.com.  ; secondary NS
  
  www   IN CNAME  ns1
  ftp   IN CNAME  ns1
  mail  IN CNAME  ns1
  ; append or edit host file here
  ns1   IN A  192.168.1.1
  ns2   IN A  192.168.1.2
  work1  IN A  192.168.1.11
  work2  IN A  192.168.1.12
  ...

  ตัวอย่างสร้างโซนไฟล์ของ external/example.com
  # vi external/example.com.zone

  $TTL  86400
  @    IN SOA ns1.example.com. root.ns1.example.com. (
          42   ; serial (d. adams)
          3H   ; refresh
          15M   ; retry
          1W   ; expiry
          1D )  ; minimum
  @    IN NS ns1.example.com.  ; primary NS
  @    IN NS ns2.example.com.  ; secondary NS
  
  www   IN CNAME  ns1
  ftp   IN CNAME  ns1
  mail  IN CNAME  ns1
  ; append or edit host file here
  ns1   IN A  111.112.113.114
  

  ตัวอย่างสร้างโซนไฟล์ของ internal/example.org
  # vi internal/example.org.zone

  $TTL  86400
  @    IN SOA ns1.example.org. root.ns1.example.org. (
          42   ; serial (d. adams)
          3H   ; refresh
          15M   ; retry
          1W   ; expiry
          1D )  ; minimum
  @    IN NS ns1.example.org.  ; primary NS
  @    IN NS ns2.example.org.  ; secondary NS
  
  www   IN CNAME  ns1
  ftp   IN CNAME  ns1
  mail  IN CNAME  ns1
  ; append or edit host file here
  ns1   IN A  10.0.0.1
  ns2   IN A  10.0.0.2
  shop1  IN A  10.0.0.11
  shop2  IN A  10.0.0.12
  ...

  ตัวอย่างสร้างโซนไฟล์ของ external/example.org
  # vi external/example.org.zone

  $TTL  86400
  @    IN SOA ns1.example.org. root.ns1.example.org. (
          42   ; serial (d. adams)
          3H   ; refresh
          15M   ; retry
          1W   ; expiry
          1D )  ; minimum
  @    IN NS ns1.example.org.  ; primary NS
  @    IN NS ns2.example.org.  ; secondary NS
  
  www   IN CNAME  ns1
  ftp   IN CNAME  ns1
  mail  IN CNAME  ns1
  ; append or edit host file here
  ns1   IN A  211.212.213.214
  ...

  ตัวอย่างสร้างรีเวิร์สไฟล์ของ internal/example.com
  # vi internal/example.com.reverse

  $TTL  86400
  @    IN SOA ns1.example.com. root.ns1.example.com. (
          42   ; serial (d. adams)
          3H   ; refresh
          15M   ; retry
          1W   ; expiry
          1D )  ; minimum
  @    IN NS ns1.example.com.  ; primary NS
  @    IN NS ns2.example.com.  ; secondary NS
  ;
  ; host in network 192.168.1.0
  ; append or edit host file here
  1  IN PTR ns1.example.com.
  2  IN PTR ns2.example.com.
  11 IN PTR work1.example.com.
  12 IN PTR work2.example.com.
  ...
  

  ตัวอย่างสร้างรีเวิร์สไฟล์ของ external/example.com
  # vi external/example.com.reverse

  $TTL  86400
  @    IN SOA ns1.example.com. root.ns1.example.com. (
          42   ; serial (d. adams)
          3H   ; refresh
          15M   ; retry
          1W   ; expiry
          1D )  ; minimum
  @    IN NS ns1.example.com.  ; primary NS
  @    IN NS ns2.example.com.  ; secondary NS
  ;
  ; host in network 111.112.113.0
  ; append or edit host file here
  114  IN PTR ns1.example.com.
  

  ตัวอย่างสร้างรีเวิร์สไฟล์ของ internal/example.org
  # vi internal/example.org.reverse

  $TTL  86400
  @    IN SOA ns1.example.org. root.ns1.example.org. (
          42   ; serial (d. adams)
          3H   ; refresh
          15M   ; retry
          1W   ; expiry
          1D )  ; minimum
  @    IN NS ns1.example.org.  ; primary NS
  @    IN NS ns2.example.org.  ; secondary NS
  ;
  ; host in network 10.0.0.0
  ; append or edit host file here
  1  IN PTR ns1.example.org.
  2  IN PTR ns2.example.org.
  11 IN PTR shop1.example.org.
  12 IN PTR shop2.example.org.
  ...
  

  ตัวอย่างสร้างรีเวิร์สไฟล์ของ external/example.org
  # vi external/example.org.reverse

  $TTL  86400
  @    IN SOA ns1.example.org. root.ns1.example.org. (
          42   ; serial (d. adams)
          3H   ; refresh
          15M   ; retry
          1W   ; expiry
          1D )  ; minimum
  @    IN NS ns1.example.org.  ; primary NS
  @    IN NS ns2.example.org.  ; secondary NS
  ;
  ; host in network 211.212.213.0
  ; append or edit host file here
  214  IN PTR ns1.example.org.
  

  เปลี่ยนสิทธิ์ทั้งหมด
  # chown bind:bind * -R

  เสร็จแล้ว
  # /etc/init.d/bind9 restart

  หมายเหตุ
  ตัวเลข serial ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ เป็นตัวเลขอะไรก็ได้ แต่ถ้าเราทำเป็น dynamic dns จะต้องเป็นตัวเลขที่เพิ่มค่าขึ้นไปเรื่อย ๆ ให้มากกว่าค่าเดิม ไม่งั้นเขาไม่ยอมอัปเดตค่าไอพีให้

  อ้างอิง
  Two-in-one DNS server with BIND9

  Topic: 

  ลองติดตั้ง dns แบบเปลี่ยนค่าได้

  จะทดลองทำ DNS แบบยอมให้เปลี่ยนค่าไอพีได้

  ขออนุญาตเริ่มใหม่ เพื่อให้บทความจบในตัว

  เริ่มต้นด้วยการติดตั้ง bind9 ใหม่
  # aptitude remove --purge bind9 dnsutils
  # rm -rf /etc/bind
  # aptitude install bind9 dnsutils

  เนื่องจากต้องมีการเปลี่ยนค่าไอพีโดยใช้สิทธิ์ของผู้ใช้ชื่อ bind เราจึงควรสร้างไดเรกทอรีขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้ bind มีสิทธิ์ในการเขียนไฟล์
  # cd /etc/bind
  # mkdir example.com
  # chown bind:bind example.com
  # cd example.com

  สร้างกุญแจสำหรับใช้ในการอัปเดตค่าไอพี (โดยใช้อัลกอริธึม HMAC-MD5 ขนาด 512บิต ตั้งชื่อกุญแจว่า server1.example.com.)
  # dnssec-keygen -a HMAC-MD5 -b 512 -n HOST server1.example.com.
  ผลลัพธ์ของผมคือ

  Kserver1.example.com.+157+49285

  เราจะได้ไฟล์มาสองไฟล์ซึ่งมีลักษณะคือ K(ชื่อกุญแจ)+NNN+NNNNN โดยมีนามสกุลเป็น .key และ .private

  ตามตัวอย่างได้เนื้อไฟล์ Kserver1.example.com.+157+49285.key เป็น

  server1.example.com. IN KEY 512 3 157 wLuCYKvKDqM2XJsqcspdycoJgLNJKUKga4bHANjE7FY0HCujucYhDUKt FD5wgGXGPCNVsZi7NOYDgVZSIJ8LbA==

  และเนื้อไฟล์ Kserver1.example.com.+157+49285.private เป็น

  Private-key-format: v1.2
  Algorithm: 157 (HMAC_MD5)
  Key: wLuCYKvKDqM2XJsqcspdycoJgLNJKUKga4bHANjE7FY0HCujucYhDUKtFD5wgGXGPCNVsZi7NOYDgVZSIJ8LbA==

  เราจะเอาค่า private key มาใช้ โดยสร้างไฟล์คอนฟิกขึ้นมา ตั้งชื่อว่า dnskeys.conf และนำเนื้อหาของกุญแจ private key มาใช้เป็นค่า secret
  # vi dnskeys.conf

  key server1.example.com. {
    algorithm hmac-md5;
    secret "wLuCYKvKDqM2XJsqcspdycoJgLNJKUKga4bHANjE7FY0HCujucYhDUKtFD5wgGXGPCNVsZi7NOYDgVZSIJ8LbA==";
  };
  

  เพิ่มไฟล์คอนฟิกของคีย์ลงใน named.conf.local
  # vi ../named.conf.local

  ...
  include "/etc/bind/example.com/dnskeys.conf";
  ...

  งานต่อไปเป็นงานซ้ำของเก่าคือสร้างโซนไฟล์ และรีเวิร์สไฟล์ และคอนฟิกไฟล์ โดยปรับเปลี่ยนค่าคอนฟิกไฟล์ตรงคำสั่ง allow-update เท่านั้น

  สร้างโซนไฟล์ชื่อ example.com.zone เหมือนเดิม
  # vi example.com.zone

  $TTL  86400
  @     IN   SOA  server1.example.com.  root.server1.example.com. (
               51       ; serial (d. adams)
               3H       ; refresh after 3 hours
               15M       ; retry after 15 minutes
               1W       ; expire after 7 days
               1D )      ; minimum TTL (Time To Live) of 1 days
  @     IN   NS   ns1.example.com.  ; primary NS
  @     IN   NS   ns2.example.com.  ; secondary NS
  
  ns1    IN   CNAME server1
  
  ; append or edit host ip here
  server1 IN   A   192.168.1.1
  ns2   IN   A   192.168.1.2
  client1 IN   A   192.168.1.101
  client2 IN   A   192.168.1.102
  client3 IN   A   192.168.1.103

  สร้างรีเวิร์สไฟล์ชื่อ example.com.reverse เหมือนเดิม
  # vi example.com.reverse

  $TTL  86400
  @     IN   SOA  server1.example.com.  root.server1.example.com. (
               51       ; serial (d. adams)
               3H       ; refresh after 3 hours
               15M       ; retry after 15 minutes
               1W       ; expire after 7 days
               1D )      ; minimum TTL (Time To Live) of 1 days
  @     IN   NS   ns1.example.com.  ; primary NS
  @     IN   NS   ns2.example.com.  ; secondary NS
  
  ; append or edit host name here
  1    IN   PTR  server1.example.com.
  2    IN   PTR  ns2.example.com.
  101   IN   PTR  client1.example.com.
  102   IN   PTR  client2.example.com.
  103   IN   PTR  client3.example.com.

  สร้างคอนฟิกไฟล์ชื่อ example.com.conf โดยกำหนดให้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าไอพีได้ (allow-update)
  # vi example.com.conf

  zone "example.com" IN {
    type master;
    file "/etc/bind/example.com/example.com.zone";
    allow-update { key "server1.example.com."; };
  };
  zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "/etc/bind/example.com/example.com.reverse";
    allow-update { key "server1.example.com."; };
  };
  

  เพิ่มค่าคอนฟิกไฟล์ให้ระบบรับรู้ โดยเติมลงใน named.conf.local
  # vi ../named.conf.local

  ...
  include "/etc/bind/example.com/example.com.conf";

  แก้ไขให้กรุ๊ป bind เขียนลงโซนไฟล์ รีเวิร์สไฟล์ และในไดเรกทอรี่นี้ได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ตอนอัปเดตค่าไอพี
  # chmod g+w example.com.zone example.com.reverse
  # chmod g+w ../example.com

  เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็สั่งเริ่ม bind9 ใหม่
  # /etc/init.d/bind9 restart

  ติดตั้ง ntpdate ซึ่งต้องใช้ตอนอัปเดตไอพี
  # aptitude install ntpdate

  จบการติดตั้งแค่นี้ครับ
  ต่อไปเป็นการทดสอบการอัปเดตค่าไอพี
  ก่อนอื่นต้องซิงก์เวลาก่อน ผมลองใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ thaicert
  # ntpdate -s -b clock.thaicert.nectec.or.th

  อัปเดตโดยนำไฟล์ private key มาใช้
  # nsupdate -k Kserver1.example.com.+157+49285.private -d
  ทดลองเปลี่ยนค่า server1.example.com เป็น 192.168.1.4

  server localhost
  zone example.com.
  update delete server1.example.com.
  update add server1.example.com. 60 IN A 192.168.1.4
  send
  quit

  ตัวอย่างหน้าจอภาพเครื่องทดสอบ

  Sending update to 127.0.0.1#53
  Outgoing update query:
  ;; ->>HEADER<<- opcode: UPDATE, status: NOERROR, id: 11566
  ;; flags: ; ZONE: 1, PREREQ: 0, UPDATE: 2, ADDITIONAL: 1
  ;; ZONE SECTION:
  ;example.com.          IN   SOA
  
  ;; UPDATE SECTION:
  server1.example.com.  0    ANY   ANY
  server1.example.com.  60   IN   A    192.168.1.4
  
  ;; TSIG PSEUDOSECTION:
  server1.example.com.  0    ANY   TSIG  hmac-md5.sig-alg.reg.int. 1165632027 300 16 yjgvsLCdFobUj/p7lex21g== 11566 NOERROR 0
  
  
  Reply from update query:
  ;; ->>HEADER<<- opcode: UPDATE, status: NOERROR, id: 11566
  ;; flags: qr ra ; ZONE: 0, PREREQ: 0, UPDATE: 0, ADDITIONAL: 1
  ;; TSIG PSEUDOSECTION:
  server1.example.com.  0    ANY   TSIG  hmac-md5.sig-alg.reg.int. 1165632027 300 16 j9mG82rwthDTBJyCopHyUw== 11566 NOERROR 0

  ตรงฟิลด์ status ต้องเป็น NOERROR การทำงานจึงจะสมบูรณ์ครับ

  ทดลองค้นค่า server1.example.com
  # nslookup server1.example.com localhost

  Server:     localhost
  Address:    127.0.0.1#53
  
  Name:  server1.example.com
  Address: 192.168.1.4

  เรียบร้อยแล้วครับ

  หมายเหตุ

  • ในระหว่างการทำงานอัปเตด โปรแกรมจะสร้างโซนไฟล์สำรองขึ้นมาในชื่อว่า example.com.zone.jnl
  • เมื่อสั่งเริ่ม bind9 ใหม่ จะพบว่าเนื้อหาของโซนไฟล์ถูกเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดต
  • ส่วนการอัปเดตรีเวิร์สไฟล์ด้วย ยังทำไม่เป็นครับ :)
  • ใจจริง อยากปรับเปลี่ยนเนื้อโซนไฟล์กับรีเวิร์สไฟล์ ให้เอาเรื่อง ลูกเล่นของ BIND9 DNS Server! มารวมเสียทีเดียว แต่กลัวตัวเองงง เลยปล่อยไว้อย่างเดิม :)

  หมายเหตุ 2
  ข้อเขียนนี้เป็นเพียงการทดลองเท่านั้น แต่ใจสู้เขียน ด้วยค้นหาวิธีการแบบง่าย ๆ ไม่พบ (step by step) เลยต้องทดลองเอง และต้องการบันทึกผลการทดลองที่สามารถใช้งานได้แล้ว ดังนั้นจึงยังไม่ทราบผลข้างเคียงเรื่องความปลอดภัย และความถูกต้องตามระเบียบแบบแผนที่ควรเป็น
  จึงต้องการขอคอมเมนต์และคำแนะนำเพื่อให้ได้รู้เรื่องกันในวงกว้างครับ
  (ก่อนหน้านี้ เวลาต้องการอัปเดตเลขไอพี ผมใช้สคริปต์ในการสร้างโซนไฟล์ และรีเวิร์สไฟล์ขึ้นมาใหม่ แลัวจึงสั่งเริ่ม bind9 ใหม่ จึงไม่มีปัญหาเรื่องความปลอดภัยมาเกี่ยว)

  อ้างอิง

  บันทึกติดตั้ง postfix/SASL/TLS

  Postfix เป็นแพกเกจ Mail Server ที่ได้รับความนิยมมากกว่าแพกเกจของเดเบียนเอง (Exim)
  ดูจาก debian-administration: Mail Server Poll

  ผมแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับ Postfix SASL และ TLS เลย
  แต่ขออนุญาตบันทึกไว้รอศึกษาครับ

  เอามาจาก tribulaciones: Postfix/SASL/TLS HowTo for Debian Sid and Sarge

  งาน Server
  ติดตั้งแพกเกจ
  # aptitude install postfix postfix-tls libsasl2-modules sasl2-bin openssl

  ปรับตั้ง Postfix ให้ใช้ SASL
  # vi /etc/postfix/main.cf

  ...
  # SASL SUPPORT FOR CLIENTS
  #
  # The following options set parameters needed by Postfix to enable
  # Cyrus-SASL support for authentication of mail clients.
  #
  smtpd_sasl_auth_enable = yes
  smtpd_sasl_security_options = noanonymous
  smtpd_sasl_local_domain = $myhostname
  broken_sasl_auth_clients = yes
  ... 
  smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated,
   permit_mynetworks, 
   reject_unauth_destination
  ...

  ปรับตั้ง SASL

   แก้คอนฟิกของ SASL
   # vi /etc/postfix/sasl/smtpd.conf
  ...
  pwcheck_method: auxprop
  mech_list: digest-md5 cram-md5
  ...

  สมมุติว่าเซิร์ฟเวอร์เราชื่อ mail.example.com เราจะสร้างผู้ใช้ชื่อ test
  # saslpasswd2 -c -u mail.example.com -a smtpauth test
  Password: <<<--- ใส่รหัสผ่านของ test
  Again (for verification): <<<--- ใส่รหัสผ่านของ test

  คำสั่งนี้จะสร้างไฟล์รหัสผ่านชือ /etc/sasldb2
  เราต้องเปลี่ยนเจ้าของให้มีกรุ๊ปเป็น sasl
  # chgrp sasl /etc/sasldb2
  (เดเบียนเปลี่ยนให้เอง)

  และเปลี่ยนผู้ใช้ postfix ให้มาอยู่ในกรุ๊ป sasl
  # usermod -G sasl postfix

  และเริ่ม postfix ใหม่
  # /etc/init.d/postfix reload

  ตรวจสอบได้โดยการใช้ telnet ตัวอย่างคือ

  [root@mail root]# telnet localhost 25
  Trying 127.0.0.1...
  Connected to localhost.
  Escape character is '^]'.
  220 mail.example.com ESMTP Postfix (Debian/GNU)
  EHLO client.example.com
  250-mail.example.com
  250-PIPELINING
  250-SIZE 20480000
  250-ETRN
  250-AUTH DIGEST-MD5 CRAM-MD5
  250-AUTH=DIGEST-MD5 CRAM-MD5
  250-XVERP
  250 8BITMIME
  QUIT
  221 Bye
  Connection closed by foreign host.

  ปรับตั้ง TLS

   แก้ไขไฟล์ /etc/postfix/main.cf
  ## TLS
  #
  smtpd_use_tls = yes
  smtpd_tls_auth_only = yes
  smtpd_tls_key_file = /etc/postfix/postfix-key.pem
  smtpd_tls_cert_file = /etc/postfix/postfix-cert.pem
  smtpd_tls_CAfile = /etc/postfix/cacert.pem
  smtpd_tls_received_header = yes
  smtpd_tls_session_cache_timeout = 3600s
  tls_random_source = dev:/dev/urandom

  ตั้งค่าเริ่มต้นให้ openssl
  # vi /etc/ssl/openssl.cnf

  ...
  countryName_default     = TH
  stateOrProvinceName_default = Bangkok
  localityName_default     = Bangkok
  0.organizationName_default  = example.com
  organizationalUnitName_default = admin
  ...

  เอาสคริปต์ตัวอย่างมาใช้สร้างคีย์
  # /usr/lib/ssl/misc/CA.sh -newca
  CA certificate filename (or enter to create)
  <<<--- [ENTER]
  Making CA certificate ...
  Generating a 1024 bit RSA private key
  .......................................++++++
  ...++++++
  writing new private key to './demoCA/private/./cakey.pem'
  Enter PEM pass phrase: <<<--- ใส่รหัสผ่าน
  Verifying - Enter PEM pass phrase: <<<--- ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง
  -----
  You are about to be asked to enter information that will be incorporated
  into your certificate request.
  What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
  There are quite a few fields but you can leave some blank
  For some fields there will be a default value,
  If you enter '.', the field will be left blank.
  -----
  Country Name (2 letter code) [TH]: <<<--- [ENTER]
  State or Province Name (full name) [Bangkok]: <<<--- [ENTER]
  Locality Name (eg, city) [Bangkok]: <<<--- [ENTER]
  Organization Name (eg, company) [example.com]: <<<--- ใส่ชื่อร้านหรือหน่วยงาน
  Organizational Unit Name (eg, section) [admin]: <<<--- ชื่อย่อหน่วยงานย่อย
  Common Name (eg, YOUR name) []: <<<--- ชื่อหน่วยงานปกติ
  Email Address []: <<<--- อีเมลเรา
  Please enter the following 'extra' attributes
  to be sent with your certificate request
  A challenge password []: <<<--- [ENTER]
  An optional company name []: <<<--- [ENTER]
  Using configuration from /usr/lib/ssl/openssl.cnf
  Enter pass phrase for ./demoCA/private/./cakey.pem: <<<--- รหัสผ่านให้เหมือน PEM
  ...
  Write out database with 1 new entries
  Data Base Updated

  ไฟล์กุญแจ CA certificate จะอยู่ที่ /etc/ssl/demoCA/private/cakey.pem

  เอาไฟล์ตัวอย่าง CA.sh มาปรับแก้
  # cd /etc/ssl
  # cp /usr/lib/ssl/misc/CA.sh CA-nodes.sh

  เราจะแพตช์ให้ใช้กับของเรา ด้วยการสร้างไฟล์ชื่อ CA.patch
  # vi CA.patch

  --- /usr/lib/ssl/misc/CA.sh   2006-11-16 17:57:32.000000000 +0700
  +++ /etc/ssl/CA-nodes.sh    2006-11-14:16:28:39.000000000 +0700
  @@ -53,13 +53,13 @@ case $i in
     ;;
   -newcert)
     # create a certificate
  -  $REQ -new -x509 -keyout newkey.pem -out newcert.pem $DAYS
  +  $REQ -new -nodes -x509 -keyout newkey.pem -out newcert.pem $DAYS
     RET=$?
     echo "Certificate is in newcert.pem, private key is in newkey.pem"
     ;;
   -newreq)
     # create a certificate request
  -  $REQ -new -keyout newkey.pem -out newreq.pem $DAYS
  +  $REQ -new -nodes -keyout newkey.pem -out newreq.pem $DAYS
     RET=$?
     echo "Request is in newreq.pem, private key is in newkey.pem"
     ;;

  สั่งแพตช์
  # patch -p3 < CA.patch

  สร้างกุญแจจากไฟล์ที่แพตช์แล้ว
  # ./CA-nodes.sh -newreq
  Generating a 1024 bit RSA private key
  ........................++++++
  ...........++++++
  writing new private key to 'newkey.pem'
  -----
  You are about to be asked to enter information that will be incorporated
  into your certificate request.
  What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
  There are quite a few fields but you can leave some blank
  For some fields there will be a default value,
  If you enter '.', the field will be left blank.
  -----
  Country Name (2 letter code) [TH]: <<<--- [ENTER]
  State or Province Name (full name) [Bangkok]: <<<--- [ENTER]
  Locality Name (eg, city) [Bangkok]: <<<--- [ENTER]
  Organization Name (eg, company) [example.com]: <<<--- ใส่ชื่อร้านหรือหน่วยงาน
  Organizational Unit Name (eg, section) [admin]: <<<--- ชื่อย่อหน่วยงานย่อย
  Common Name (eg, YOUR name) []: <<<--- ชื่อหน่วยงานปกติ
  Email Address []: <<<--- อีเมลเรา
  Please enter the following 'extra' attributes
  to be sent with your certificate request
  A challenge password []: <<<--- [ENTER]
  An optional company name []: <<<--- [ENTER]
  Request is in newreq.pem, private key is in newkey.pem

  สั่งใช้กุญแจที่สร้าง
  # ./CA-nodes.sh -sign

  คัดลอกไฟล์กุญแจที่สร้างไว้ไปที่ /etc/postfix
  # cp demoCA/cacert.pem /etc/postfix
  # cp newreq.pem /etc/postfix/postfix-key.pem
  # cp newcert.pem /etc/postfix/postfix-cert.pem
  # cd /etc/postfix
  # chown root:root postfix-key.pem ; chmod 400 postfix-key.pem

  เริ่ม postfix ใหม่อีกครั้ง
  # /etc/init.d/postfix reload
  ต้องไม่มีรายงานข้อผิดพลาด

  งาน Client
  ติดตั้งแพกเกจ
  # aptitude install postfix postfix-tls libsasl2-modules openssl

  ปรับตั้ง Postfix ให้ใช้ SASL
  # vi /etc/postfix/main.cf

  ...
  # SASL for client side
  #
  smtp_sasl_auth_enable = yes
  smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd
  smtp_sasl_security_options =
  ...

  ปรับแก้ให้ไฟล์รหัสผ่าน อ่านได้จาก root อย่างเดียว
  # chown root:root /etc/postfix/sasl_passwd && chmod 600 /etc/postfix/sasl_passwd

  สร้างไฟล์ข้อมูล sasl_passwd DB ด้วยคำสั่ง postmap
  # postmap hash:/etc/postfix/sasl_passwd

  ปรับตั้ง TLS
  แก้ /etc/postfix/main.cf
  # vi /etc/postfix/main.cf

  ...
  # Use TLS client side
  smtp_use_tls = yes
  ...
  # If we want also the client to issue a certificate, these lines are needed:
  smtp_tls_key_file = /etc/postfix/postfix-key.pem
  smtp_tls_cert_file = /etc/postfix/postfix-cert.pem
  smtp_tls_CAfile = /etc/postfix/cacert.pem
  ...

  เสร็จแล้วด้วยความมึนงง :)

  บันทึก postfix

  การติดตั้ง postfix ฉบับที่ให้ผลดีกว่า คือ
  The Perfect Setup - Debian Sarge (3.1) - Page 4

  บันทึก error

  warning: database /etc/postfix/virtusertable.db is older than source file /etc/postfix/virtusertable
  แก้ด้วยการรัน
  # postmap /etc/postfix/virtusertable
  Topic: 

  debian: ลองติดตั้ง drupal5 แบบเดเบียน

  debian: lenny

  ถ้าต้องการให้ url เป็น http://www.example.com/drupal5 และใช้กับ mysql ใช้คำสั่งเดียว
  # aptitude install drupal5 phppgadmin
  แล้วไปติดตั้งที่ http://www.example.com/drupal5/install.php ได้เลย

  กรณีเรา จะติดตั้งบน postgresql-8.3 (เขาว่ารุ่นนี้มี Full Text Index ให้ใช้แล้ว)
  ติดตั้ง postgresql ก่อน
  # aptitude install postgresql
  # su postgres
  $ createuser -s -P admin

  เอาไว้ใช้งาน phppgadmin

  แก้ไขให้เรียกใช้งานจากลูกข่ายใด ๆ ก็ได้
  # vi /etc/postgresql/8.3/main/postgresql.conf

  listen_addresses = '*'

  แก้ไขสิทธ์
  # vi /etc/postgresql/8.3/main/pg_hba.conf

  #local  all     all                ident sameuser
  local  all   all               md5
  host  all   all   192.168.0.0/16     md5

  ติดตั้ง apache2
  # aptitude install apache2 php5 phppgadmin
  (ต้องระบุ apache2 และ php5 เพราะ phppgadmin ดีเพน apache และ php4 ด้วย ถ้าระบุแบบนี้ เขาจะไม่ติดตั้ง apache และ php4 ซึ่งเราไม่ต้องการ โดยอัตโนมัติ )
  # dpkg-reconfigure phppgadmin
  # vi /etc/phppgadmin/apache.conf

  # deny from all
  allow from 127.0.0.0/255.0.0.0
  allow from all

  เริ่ม apache2 ใหม่
  # /etc/init.d/apache2 restart

  ติดตั้ง drupal5
  # aptitude install drupal5

   Web server(s) that should be configured automatically: apache2
   Configure database for drupal5 with dbconfig-common? Yes
   Database type to be used by drupal5: pgsql
   PostgreSQL application password for drupal5: DRUPAL5-PASSWORD
  

  *** ยังไม่แน่ใจว่าเป็นบั๊กหรือไม่ เขาไม่ยอมโหลดส่วนขยาย pdo ทำให้ pdo_pgsql โหลดต่อไม่ได้ ***
  แก้ไขเรื่อง pdo
  # vi /etc/php5/apache2/php.ini

  ...
  extension=pdo.so
  ...

  ไปที่ http://www.example.com/drupal5/install.php
  ติดตั้งเสร็จแล้ว ไปต่อที่ http://www.example.com/drupal5 ได้เลย

  หมายเหตุ

  หากต้องการเปลี่ยนเฉพาะซับไดเรคทอรี่เป็นชื่ออื่น เช่นเปลี่ยนเป็น http://www.example.com/content
  1. ให้เปลี่ยนที่ไฟล์ /etc/drupal/5/apache.conf
   # vi /etc/drupal/5/apache.conf
   Alias /content /usr/share/drupal5
  2. สร้างไฟล์ทดแทนไฟล์ settings.php ของ drupal ชื่อไฟล์ baseurl.php
   # cd /etc/drupal/5/sites/default
   # vi baseurl.php
   <?php
    $base_url = 'http://www.example.com/content'; // NO trailing slash!
    ?>

   # chgrp www-data baseurl.php

  3. เริ่ม apache2 ใหม่
   # /etc/init.d/apache2 restart

  (แต่หากต้องการใช้ใน root คือ http://www.example.com เฉย ๆ ควรดาวน์โหลดและติดตั้ง drupal เองที่ /var/www
  หรือแก้ไข /etc/apache2/site-enabled/default ให้ชี้มาที่ /usr/share/drupal5 อย่างใดอย่างหนึ่ง)

  หากต้องการ clean url
  1. เปิดใช้งานมอดูล rewrite
   # a2enmod rewrite
  2. แก้ htaccess
   # vi /etc/drupal/5/htaccess
   ...
   RewriteBase /content
   ...
  3. เริ่ม apache2 ใหม่
   # /etc/init.d/apache2 restart
  ถ้าทดลองหลายครั้ง คือมีการ install และ remove หลายครั้ง อาจทำให้หามอดูลใน apache2 ไม่พบ
  แก้ไขดังนี้
  # aptitude purge drupal5 apache2 libapache2-mod-php5 apache2.2-common php5-pgsql php5-gd
  # aptitude purge postgresql-8.3
  # rm -rf /etc/php5 /etc/apache2 /etc/postgresql /etc/phppgadmin
  # aptitude install postgresql-8.3
  # aptitude install drupal5 php5-pgsql

  สรุป
  ยังทำไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ ตอนเอาจริง ติดตั้งแบบดิบ ๆ จาก drupal สะดวกกว่า
  เที่ยวนี้บันทึกเอาไว้ดู ว่าติดตั้งจากเดเบียนทำยังไง

  Topic: 

  debian: Virtualization

  ทดลองเกี่ยวกับ Virtualization

  Topic: 

  ubuntu: feisty - qemu

  เดี๋ยวนี้ qemu พร้อม kqemu มีเป็นแบบแพกเกจเรียบร้อย การติดตั้งจึงต่างออกไปจากเดิม
  สำหรับใน Feisty การติดตั้งเป็นดังนี้

  ส่วนของ qemu
  ติดตั้ง qemu
  $ sudo aptitude install qemu

  ส่วนของ kqemu
  ติดตั้ง module-assistant
  $ sudo aptitude install module-assistant

  ติดตั้ง kqemu ผ่าน module-assistant
  $ sudo m-a a-i kqemu

  ใน Feisty ไม่ยอมสร้าง /dev/kqemu ให้ ต้องทำเอง
  $ sudo mknod /dev/kqemu c 250 0
  $ sudo chmod 666 /dev/kqemu
  $ sudo modprobe kqemu

  ส่วนของเน็ตเวิร์ก
  สร้างตาราง nat ไว้รอก่อน
  $ sudo iptables -t nat -D POSTROUTING -j MASQUERADE -o eth0
  $ sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE -o eth0

  ติดตั้งแพกเก็จชื่อ uml-utilities
  $ sudo aptitude install uml-utilities

  เอาอินเทอร์เฟส tun ขึ้นมา
  $ sudo modprobe tun
  $ sudo chmod 666 /dev/net/tun

  qemu จะใช้งานเน็ตเวิร์กผ่านอินเทอร์เฟส tap0 เราจึงต้องสร้าง tap0 ขึ้นมา สมมุติว่าเราชื่อ user1
  $ sudo tunctl -u user1

  เสร็จแล้ว

  สมมุติว่าเรามีอิมเมจ winxp.img อยู่แล้ว สามารถเรียกใช้งาน qemu ด้วย
  $ qemu -kernel-kqemu -hda winxp.img -net nic -net tap,ifname=tap0

  บันทึกเกร็ดเพิ่มเติม

  • ทดสอบไปทดสอบมา ดูแล้ว qemu น่าใช้ที่สุด เนื่องจากการทำงานราบเรียบกว่า Xen, VirtualBox, kvm, VMWare แพ้แต่ Parallel เท่านั้น ถึงแม้จะรันช้ากว่า แต่มีข้อดีตรงที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่เราต้องการ
  • ในขั้นตอนติดตั้งโปรแกรม ควรปิดการทำงานของ kqemu โดยถ้าเป็น Windows Xp ให้เอาออปชั่น -kernel-kqemu ออก และถ้าเป็น Windows 98-ME ให้เติมออปชั่น -no-kqemu
  • ถ้าเป็นซีพียูตระกูลอินเทล - VT จะได้ความเร็วที่ราบรื่น แม้ไม่ได้ใส่ออปชั่น -kernel-kqemu ก็ตาม
  • เวลาติดตั้งโปรแกรม ควรใช้ประโยชน์จากการที่ qemu สามารถทำ overlay ได้มีเทคนิกดังนี้
   1. สร้างอิมเมจหลักก่อน สมมุติว่าชื่อ winxp.qcow
    $ qemu-img create -f qcow winxp.qcow 5G
   2. ติดตั้งวินโดวส์ โดยใช้ hda เป็น winxp.qcow จนเสร็จเรียบร้อย
   3. สร้าง Overlay image เพื่อเก็บอิมเมจเก่าไว้
    $ qemu-img create -b winxp.qcow -f qcow winxp.ovl
   4. ติดตั้งโปรแกรม หรือทำการทดลองใด ๆ บน Overlay image ที่สร้างขึ้น
   5. ถ้าติดตั้งไม่ผ่าน หรือทดลองจนงานเละ ก็ให้ลบอิมเมจ winxp.ovl ทิ้งไป แล้วเริ่มขั้นตอนก่อนหน้านี้ใหม่
   6. ถ้าติดตั้งหรือทดลองจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว และต้องการบันทึกงานเข้าไปรวมกับอิมเมจเก่า ให้ใช้คำสั่ง
    $qemu-img commit winxp.ovl
    ผลคือข้อมูลใน winxp.ovl จะถูกบันทึกลงใน winxp.qcow และ winxp.ovl จะถูกลดขนาดลงมา พร้อมที่จะรับงานใหม่ต่อไป
  • ทดสอบล่าสุดบนเดเบียน qemu รุ่น 0.8.2 ซีพียู Pentium E6300 พบว่า
   • บน WindowsXP สั่งด้วย qemu เฉย ๆ เร็วกว่าใช้พารามิเตอร์ -kernel-kqemu
   • บน WindowsMe สั่งด้วย qemu -no-kqemu เร็วและเสถียรกว่า qemu เฉย ๆ (การสั่งด้วย qemu เฉย ๆ จะเปิดใช้งาน kqemu ในโหมด user โดยอัตโนมัติ)
   • บน WindowsMe สั่งด้วย qemu-system-x86_64 เฉย ๆ เสถียรเท่ากับสั่งด้วย qemu -no-kqemu แต่ช้ากว่า

   สรุปว่าสำหรับ qemu ตั้งแต่รุ่น 0.8.2 เป็นต้นไป ต้องทดลองดูหลาย ๆ แบบ ดูว่าแบบไหนดีที่สุด ไม่จำเป็นต้องเป็นตามคู่มือเสมอไป

  หมายเหตุ

  • ผมอัปเกรดจาก dapper ด้วยคำสั่ง aptitude dist-upgrade จึงอาจมีสคริปต์เก่าหลงเหลืออยู่ ไม่แน่ใจว่าถ้าติดตั้งอูบุนตูจากแผ่นติดตั้งของ Feisty ล้วน ๆ ขั้นตอนการติดตั้ง qemu จะต่างออกไปจากนี้หรือไม่

  อ้างอิง

  debian: qemu เก็บตก

  ทดลองใช้ qemu กับ usb
  ในการสั่งรัน ต้องเติมพารามิเตอร์ -usbdevice host:XXXX:XXXX ต่อท้ายคำสั่ง
  ซึ่งค่านี้คือค่า Vender ID และ Product ID ตามลำดับ โดยหาได้จากคำสั่ง lsusb

  ตัวอย่างของเครื่องผมคือ
  ต้องการใช้งาน usb ใน qemu โดยมี Printer Epson Stylus Photo 830 และสแกนเนอร์ UMAX Astra 5650

  ดูค่าไอดี
  $ lsusb

  Bus 005 Device 001: ID 0000:0000 
  Bus 004 Device 001: ID 0000:0000 
  Bus 003 Device 002: ID 04b8:0005 Seiko Epson Corp. Stylus Printer
  Bus 003 Device 001: ID 0000:0000 
  Bus 002 Device 001: ID 0000:0000 
  Bus 001 Device 002: ID 0461:0392 Primax Electronics, Ltd 
  Bus 001 Device 001: ID 0000:0000 

  สั่งรัน qemu
  $ qemu YOUR-PARAMETER -usbdevice host:04b8:0005 -usbdevice host:0461:0392

  เสียง
  ใช้คำสั่ง
  $ qemu YOUR-PARAMETER -soundhw all

  Topic: 

  debian: บันทึกการปรุง qemu รุ่นปรับแก้ NumLock/CapsLock เพื่อแจกจ่าย

  รุ่นนี้เป็นรุ่นปรับแก้บั๊กเรื่อง NumLock/CapsLock ไม่ยอมเปลี่ยน ตามที่เคยบันทึกไว้

  แต่ผมลืมแพกเกจที่ต้องการก่อนติดตั้งหมดแล้ว ฝากดูเอาเองตอน debuild หรือ configure

  วิธีสร้างแพกเกจเดเบียน
  $ sudo aptitude install devscripts
  $ apt-get source qemu
  $ cd qemu-0.9.0+20070816
  $ vi sdl.c

  . . .
    if (ev->keysym.sym == SDLK_PAUSE) {
      /* specific case */
      v = 0;
      if (ev->type == SDL_KEYUP)
        v |= 0x80;
      kbd_put_keycode(0xe1);
      kbd_put_keycode(0x1d | v);
    //  kbd_put_keycode(0x45 | v);
      return;
    }
  
    if (kbd_layout) {
      keycode = sdl_keyevent_to_keycode_generic(ev);
    } else {
      keycode = sdl_keyevent_to_keycode(ev);
    }
  
    switch(keycode) {
    case 0x00:
      /* sent when leaving window: reset the modifiers state */
      reset_keys();
      return;
    case 0x2a:             /* Left Shift */
    case 0x36:             /* Right Shift */
    case 0x1d:             /* Left CTRL */
    case 0x9d:             /* Right CTRL */
    case 0x38:             /* Left ALT */
    case 0xb8:             /* Right ALT */
      if (ev->type == SDL_KEYUP)
        modifiers_state[keycode] = 0;
      else
        modifiers_state[keycode] = 1;
      break;
    //case 0x45: /* num lock */
    //case 0x3a: /* caps lock */
      /* SDL does not send the key up event, so we generate it */
    //  kbd_put_keycode(keycode);
    //  kbd_put_keycode(keycode | 0x80);
    //  return;
    }
  . . .

  $ debuild -us -uc
  จะได้แพกเกจเดเบียน ตามต้องการ

  ติดตั้งด้วยคำสั่ง
  $ sudo dpkg -i ../qemu_0.9.0+20070816-1_i386.deb

  วิธีสร้างแพกเกจแบบทั่วไป
  $ wget http://fabrice.bellard.free.fr/qemu/qemu-0.9.0.tar.gz
  $ tar xfz qemu-0.9.0.tar.gz
  $ cd qemu-0.9.0
  $ configure --cc=gcc-3.4
  $ make
  $ checkinstall -D make install
  $ make qemu-doc.html
  $ make qemu-tech.html
  $ make qemu.1
  $ make qemu-img.1
  $ sudo make install-doc
  $ make tarbin

  จะได้แพกเกจ qemu-0.9.0-i386.tar.gz ตามต้องการ โดยไฟล์จะมาอยู่ที่ไดเรกทอรี่ Home

  Download
  หากคร้านที่จะคอมไพล์เอง ดาวน์โหลดได้ที่นี่ครับ ฝากทดสอบบั๊กให้ด้วย

  อ้างอิง
  Murray's Blog: Building modified debian packages

  บันทึกการแก้ปัญหา Num Lock - Caps Lock ของ qemu

  เมื่อได้ลองใช้งาน qemu แบบจริงจัง เจอปัญหาว่า Num Lock กับ Caps Lock มีอาการแปลก ๆ กดแล้วได้ผลบ้าง ไม่ได้ผลบ้าง
  เลยลองถอด qemu ของดิสโตร แล้วดาวน์โหลด qemu รุ่นล่าสุดมาลองดูซอร์สโค๊ด
  $ sudo aptitude remove qemu
  $ wget http://fabrice.bellard.free.fr/qemu/qemu-0.9.0.tar.gz
  $ tar xfz qemu-0.9.0.tar.gz
  $ cd qemu-0.9.0

  ค้นข้อมูลในกูเกิลดู พบว่าต้นตออยู่ที่ไฟล์ sdl.c
  พบว่า qemu แก้ปัญหา sdl ไม่ยอมส่งรหัส Num Lock - Caps Lock ไปให้ระบบ ด้วยการเขียนโค๊ดส่งรหัสเอง
  แต่ปัจจุบันนี้ sdl น่าจะแก้ปัญหานี้แล้ว แต่โค๊ดส่วนนี้ยังคงอยู่ เลยทดลองเติมคอมเมนต์ในโค๊ดส่วนนี้ดู
  $ vi sdl.c

  ...
    //case 0x45: /* num lock */
    //case 0x3a: /* caps lock */
      /* SDL does not send the key up event, so we generate it */
    //  kbd_put_keycode(keycode);
    //  kbd_put_keycode(keycode | 0x80);
    //  return;
    ...
  

  แล้วจึงคอมไพล์ใหม่ ด้วย gcc-3.4 ซึ่งต้องติดตั้งใหม่
  $ sudo aptitude install gcc-3.4
  $ ./configure --cc=gcc-3.4
  $ make
  $ sudo make install

  ผลปรากฎว่า สามารถใช้คีย์ Num Lock และ Caps Lock ได้อย่างที่ควรจะเป็นครับ

  ทดลองกับเดเบียน Lenny และอูบุนตู Feisty ไลบรารี libsdl1.2-dev ทั้งคู่

  debian: ทดลอง XenOnLenny

  จะเอามาลองทดสอบ Windows XP
  ใช้ซีพียูอินเทล E6300 (เป็น VT อันดับเบื้องต้นที่สามารถวิ่ง Unmodified OS ได้) แรม 1G

  ติดตั้ง xen
  $ sudo aptitude install xen-hypervisor-3.0.3-1-i386 xen-utils-common

  ติดตั้ง Dom0
  $ sudo aptitude install xen-linux-system-2.6.18-4-xen-686
  บูตใหม่ด้วย Dom0

  เตรียมติดตั้ง DomU ที่เป็น Windows XP
  $ sudo aptitude install xen-ioemu-3.0.3-1

  สร้างไฟล์คอนฟิกสำหรับ Windows XP
  $ sudo vi /etc/xen/winxp.cfg

  ติดตั้ง DomU ไว้บนพาร์ติชั่นของฮาร์ดดิสก์จริง ๆ คือ /dev/hda2
  ติดตั้งเน็ตเวิร์กตามค่าปริยาย คือเป็นแบบบริดจ์
  เนื้อไฟล์เป็นดังนี้

  kernel = "/usr/lib/xen-3.0.3-1/boot/hvmloader"
  device_model ='/usr/lib/xen-3.0.3-1/bin/qemu-dm'
  builder='hvm'
  memory = 384
  name = "winxp"
  vcpus=1
  disk = ['phy:/dev/hda2,ioemu:hda,w','phy:/dev/hdb,hdb:cdrom,r']
  boot='d'
  vif = [ 'type=ioemu, bridge=xenbr0' ]
  vnc=1
  vncviewer=1
  serial='pty'
  ne2000=0

  ติดตั้ง VNC สำหรับดูหน้าจอ Windows XP
  $ sudo aptitude install xtightvncviewer

  เริ่มบูตเพื่อติดตั้ง DomU
  $ sudo xm create winxp.cfg

  เมื่อเคอร์เซอร์หลุดออกมาสู่ภาวะพร้อม ก็สั่งดูหน้าจอติดตั้ง Windows XP ด้วย xtightvncviewer
  $ xtightvncviewer localhost

  ... ติดตั้งตามปกติ ...
  หมายเหตุ

  • ถ้ามีการเปลี่ยนความละเอียดของหน้าจอบน Windows XP อาจต้องปิดหน้าต่างของ xtightvncviewer แล้วก็ใช้คำสั่ง $ xtightvncviewer localhost ใหม่
  • ถ้าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมเปลี่ยนพารามิเตอร์ boot ในไฟล์ winxp.cfg เป็น boot = 'c' ด้วย

  ผลการทดลอง

  • หลังจากใช้ qemu มานาน เลยมีความรู้สึกว่าเร็วจี๋ทีเดียว โดยเฉพาะเรื่องเน็ตเวิร์ก เร็วมาก ๆ
  • แป้นพิมพ์ตัวเลข ยังมีอาการพิมพ์ไม่ติดเป็นบางครั้ง
  • ตำแหน่งเมาส์ไม่ตรงกัน ระหว่าง Dom0 กับ DomU แก้โดยต้องลองปรับตำแหน่งเมาส์ด้วยการเคลื่อนเมาส์ให้พ้นกรอบของหน้าต่าง Viewer แล้วย้ายมาเริ่มใหม่ในด้านตรงข้าม (ต้องลองไปลองมา แล้วจะเริ่มขยับตรงเอง)
  • ความเร่งของเมาส์ไม่เท่ากัน ระหว่าง Dom0 กับ DomU แก้โดยปรับที่ Windows XP ให้ปิดการทำงานของการเร่งเมาส์
   Control Panel -> Mouse -> TAB-Pointer options -> ปิด Enhance pointer position
  • ยังมีปัญหา(ติดตั้งยังไม่เป็น)เรื่องเน็ตเวิร์กคือ ping จาก DomU ไป Dom0 ได้ แต่ในทางกลับกัน ping ไม่ได้ ยังไม่ทราบว่าต้องตั้งที่ไหน
   จะติดตั้งแบบ NAT เหมือน qemu ก็กลัวเสียความเร็ว เดี๋ยวมีโอกาสค่อยลองอีกทีนึง (แก้ที่ไฟล์ winxp.cfg ตำแหน่ง vif และไฟล์ /etc/xen/scripts/qemu-ifup)

  สรุป
  ถึงแม้จะยังไม่สมบูรณ์แบบ แต่ก็น่าใช้มาก โดยเฉพาะถ้าต้องการความเร็วในการใช้งาน การติดตั้งก็ไม่ยากเหมือนแต่ก่อน
  เสียดายที่ต้องใช้กับซีพียูที่มีโหมด Vitualize เท่านั้น (Intel-VT, AMD-Pacifica) และโอเอสก็ต้องเป็น 32bit ขึ้นไปแบบ Windows XP
  ถ้าใช้กับ Win98 ได้นี่จะประหยัดไลเซ่นซ์วินโดวส์เก่า ๆ ได้เยอะเลย

  อ้างอิง

  debian: บันทึก VirtualBox

  หลังจากทดลอง Xen แล้ว พบว่ายังมีปัญหาเกี่ยวกับคีย์บอร์ดที่ค่อนข้างเอาแน่เอานอนไม่ได้ และปัญหาความไม่คุ้นเคยในการใช้เมาส์ผ่าน VNC
  จึงได้มาทดลองใช้ VirtualBox
  ซีพียูอินเทล E6300 หน่วยความจำ 1G
  พบว่า

  • ถ้าใช้กับวินโดวส์ 9x ติดตั้งยาก มีปัญหากับ VGA และถ้าสามารถติดตั้งผ่านแล้ว ความเร็วสู้ qemu -no-kqemu ไม่ได้
  • ถ้าใช้กับวินโดวส์ Xp ความเร็วดีมาก สงสัยว่าจะเร็วกว่า Xen เสียอีก และเสถียรดีมาก ดีกว่า qemu สรุปว่าถ้าเป็น Windows Xp น่าใช้ VirtualBox มาก ๆ

  จึงบันทึกการปรับตั้งค่าไว้ดังนี้

  มีปัญหาว่าบางครั้ง แม้จะแก้ไขให้เราอยู่ในกลุ่ม vboxusers แล้วก็ตาม แต่บางครั้งก็ยังไม่สามารถรันได้ จึงแก้ไขให้ /dev/vboxdrv เป็นโหมด 666 ผ่าน udev
  $ sudo vi /etc/udev/rules.d/60-vboxdrv.rules
  แก้จาก KERNEL=="vboxdrv", NAME="vboxdrv", OWNER="root", GROUP="vboxusers", MODE="0660"
  แก้เป็น

  KERNEL=="vboxdrv", NAME="vboxdrv", OWNER="root", GROUP="vboxusers", MODE="0666"

  แก้ไขค่าเน็ตเวิร์ก tun ให้เป็น 666 เหมือนกัน
  $ sudo vi /etc/udev/rules.d/020_permissions.rules
  แก้เป็น

  ...
  KERNEL=="tun",     MODE="0666"
  ...

  สร้างสคริปต์สำหรับเน็ตเวิร์กแบบกำหนดเอง
  $ vi ~/ifup-tap0

  sudo iptables -t nat -D POSTROUTING -j MASQUERADE -o eth0
  sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE -o eth0
  UNAME=$USER
  sudo tunctl -u $UNAME -t tap0
  sudo ifconfig tap0 192.168.4.254 up

  $ sudo chmod 755 ~/ifup-tap0

  ตั้งค่าให้ VirtualBox ใช้เน็ตเวิร์กแบบ Host Interface
  Setting -> Network -&gt Host Interface
  Interface name : tap0
  Setup application : ~/ifup-tap0

  สำหรับ Windows XP เขาให้หน่วยความจำปริยายมาเป็น 128M แต่เรากำหนดเป็น 384M

  ใน Windows XP ตั้งค่าให้ไอพีเป็น 192.168.1.4 และเกตเวย์เป็น 192.168.4.254

  การเมานต์ไฟล์ vdi

  ntfs
  $ sudo mount -o loop,offset=0x$(hd -h 100000 IMAGE.vdi | grep "eb 52 90 4e 54 46 53" | cut -c 1-8) IMAGE.vdi /MOUNT/POINT
  vfat
  $ sudo mount -o loop,offset=0x$(hd -h 100000 IMAGE.vdi | grep "eb 3C 90" | cut -c 1-8) IMAGE.vdi /MOUNT/POINT

  ที่มา: forums.virtualbox.org: Mounting .vdi file on host

  debian: ติดตั้ง OS X Guest ใน VirtualBox

  มีงานที่ต้องการทดสอบการแสดงผล ของ Safari/iBooks ใน iPhone/iPad (iOS) และ Mac (OS X) จึงต้องลง OS X เพื่อทดสอบ แอปที่จะใช้ คือ iBooks, iBooks Author และ Xcode ต้องการทรัพยากรเป็น Mavericks (10.9) แต่ Mavericks ไม่มีแผ่นขาย มีขายแต่ Snow Leopard (10.6.3) จึงต้องมีขั้นตอนเยอะหน่อย

  ระบบที่ใช้ทดสอบ

  host: Debian 3.12-1-amd64
  cpu: Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz
  ram: 8G
  VirtualBox: Official 4.3

  ขั้นตอน

  • 1.ติดตั้ง Snow Leopard (10.6) เพื่อจะสามารถดาวน์โหลด Mavericks (10.9) ได้ และนำมาสร้างเป็นไฟล์ iso เพื่อติดตั้งต่อไป
  • 2.ติดตั้ง Mavericks

  ต้องเตรียม

  • ซื้อแผ่น Snow Leopard (10.6) ราคา 620 บาท บวกค่าส่งอีก 300 บาท (ต้องสมัคร/ใช้บัญชี Apple ID)
  • iBoot Ivy Bridge 1.1.0 สำหรับบูตเข้า Snow Leopard (ต้องลงทะเบียน) แตกไฟล์แล้วเก็บไฟล์ iBoot-Ivy-Bridge.iso ไว้ (ถ้าบูตไม่ผ่าน ลองดาวน์โหลด iBoot ตัวอื่นดู)
  • เนื้อที่ว่างของฮาร์ดดิสก์ ประมาณ 30-60 GB

  1.ติดตั้ง Snow Leopard

  เอา VirtualBox สร้าง Virtual Machine ใหม่ดังนี้

  Name: osx
  Type: Max OS X
  Version: Mac OS X (64 bit)
  Memory size: 2048
  Hard drive: virtual hard drive 30.00GB VDI (VirtualBox Disk Image) (ค่าปริยาย 20G ไม่พอ)
  Storage on physical hard drive: Dynamically allocated
  

  ตั้งค่าอื่น

  System: Motherboard: ยกเลิก Enable EFI (special OSes only)
  
  Display: Video: Enable 3D Acceleration
  
  Storage: Controller: SATA -> Empty เปลี่ยน Attributes: Choose a virtual CD/DVD disk file:
    เปลี่ยนเป็น iBoot-Ivy-Bridge.iso ที่เตรียมไว้
  

  ส่วนที่เหลือ ใช้ค่าปริยายทั้งหมด

  เสร็จแล้วก็บูตเข้า iBoot ต่อด้วย Snow Leopard เพื่อติดตั้ง

  ตอนบูตเข้า iBoot ให้ใส่แผ่น Snow Leopard ในซีดีรอม แล้วเปลี่ยน Devices เป็น Host Drive ATAPI แล้วกด F5 เพื่อรีเฟรช แล้วจึงบูตติดตึ้ง Snow Leopard

  Devices -> CD/DVD devices -> Host Drive ATAPI (sr0)
  กด F5
  บูตด้วย Mac OS X Install DVD
  

  ติดตั้งตามปกติ ระหว่างติดตั้งต้องมีการสร้างพาร์ติชั่นด้วย

  Utilities -> Disk Utility
  เลือก 32.21 GB VBOX HARDISK -> Partition -> + ->
    Name: osx
    Apply
  

  ติดตั้งต่อจนเสร็จ

  บูตเข้าระบบโดยต้องกลับไปใช้ iBoot-Ivy-Bridge อีกครั้ง แล้วเลือกเข้า osx ที่ติดตั้งเสร็จแล้ว
  ถ้าบูตไม่ขึ้น ให้ลองปิดและบูตใหม่

  หลังติดตั้งเสร็จเรียบร้อย ให้อัปเดตระบบ เพื่อให้มี App Store

  Apple -> Software Update
  

  อัปเดตเสร็จ รีบูตใหม่ ระบบจะกลายเป็น 10.6.8 และมี App Store เรียบร้อย

  ดาวน์โหลด Mavericks ผ่าน AppStore ขนาดประมาณ 5.3GB (5GiB)
  เมื่อเสร็จ ไฟล์ที่ได้จะอยู่ที่ /Applications/Install OS X Mavericks.app

  แปลงเป็น iso เพื่อจะนำไปติดตั้งในขั้นตอนต่อไป
  เข้า Terminal

  Applications -> Utilities -> Terminal

  แล้วพิมพ์คำสั่งดังนี้

  # Mount the installer image
  hdiutil attach /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app/Contents/SharedSupport/InstallESD.dmg -noverify -nobrowse -mountpoint /Volumes/install_app
  
  # Convert the boot image to a sparse bundle
  hdiutil convert /Volumes/install_app/BaseSystem.dmg -format UDSP -o /tmp/Mavericks
  
  # Increase the sparse bundle capacity to accommodate the packages
  hdiutil resize -size 8g /tmp/Mavericks.sparseimage
  
  # Mount the sparse bundle for package addition
  hdiutil attach /tmp/Mavericks.sparseimage -noverify -nobrowse -mountpoint /Volumes/install_build
  
  # Remove Package link and replace with actual files
  rm /Volumes/install_build/System/Installation/Packages
  cp -rp /Volumes/install_app/Packages /Volumes/install_build/System/Installation/
  
  # Unmount the installer image
  hdiutil detach /Volumes/install_app
  
  # Unmount the sparse bundle
  hdiutil detach /Volumes/install_build
  
  # Resize the partition in the sparse bundle to remove any free space
  hdiutil resize -size `hdiutil resize -limits /tmp/Mavericks.sparseimage | tail -n 1 | awk '{ print $1 }'`b /tmp/Mavericks.sparseimage
  
  # Convert the sparse bundle to ISO/CD master
  hdiutil convert /tmp/Mavericks.sparseimage -format UDTO -o /tmp/Mavericks
  
  # Remove the sparse bundle
  rm /tmp/Mavericks.sparseimage
  
  # Rename the ISO and move it to the desktop
  mv /tmp/Mavericks.cdr ~/Desktop/Mavericks.iso
  

  คัดลอก Mavericks.iso บน Desktop มาสู่เครื่องจริง (อาจผ่าน usb หรือเน็ตเวิร์ค - ผมใช้ผ่านเน็ตเวิร์ค) เพื่อจะนำไปติดตั้งในขั้นตอนต่อไป

  ปิดเครื่อง

  จบขั้นแรก

  หากต้องการทดสอบ Snow Leopard ต่อไปก็สามารถเก็บ Virtual Machine "osx" นี้ไว้ได้ แต่หากไม่ต้องการใช้แล้วก็ลบทิ้งได้เลย

  ที่มา

  2.ติดตั้ง Mavericks

  เอา VirtualBox สร้าง Virtual Machine ใหม่ดังนี้

  Name: osx64
  Type: Max OS X
  Version: Mac OS X (64 bit)
  Memory size: 2048
  Hard drive: virtual hard drive 30.00GB VDI (VirtualBox Disk Image) (ถ้าต้องใช้งานจริงจัง ควรเป็น 40G ขึ้นไป)
  Storage on physical hard drive: Dynamically allocated
  

  คราวนี้ไม่ต้องใช้ iBoot แล้ว โดยจะใช้ Mavericks.iso ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้ามาทำเป็น virtual CD/DVD disk file
  สำหรับบูตเพื่อติดตั้ง และไม่ต้องยกเลิก EFI แล้ว

  ตั้งค่าอื่น

  System: Processor: 2 CPU
  
  Display: Video:
    Video Memory: 32 MB (ใช้ค่าอื่นแล้วเปิด System Information ไม่ได้)
    Enable 3D Acceleration
  
  Storage: Controller: SATA -> Empty เปลี่ยน Attributes: Choose a virtual CD/DVD disk file:
    เปลี่ยนเป็น Mavericks.iso ที่เตรียมไว้
  

  ก่อนจะบูต ให้บอก VirtualBox ว่าจะติดตั้งเป็น 64 บิต และเลือกหน้าจอเป็นขนาด 1440x900
  เข้า Terminal ของลินุกซ์ แล้วพิมพ์ดังนี้

  VM=osx64
  N=4  #N can be one of 0,1,2,3,4,5 referring to the 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1440x900, 1920x1200 screen resolution respectively (5 may not worked).
  
  VBoxManage modifyvm "$VM" --firmware efi64
  VBoxManage setextradata "$VM" VBoxInternal2/EfiGopMode $N
  VBoxManage setextradata "$VM" VBoxInternal2/SmcDeviceKey "ourhardworkbythesewordsguardedpleasedontsteal(c)AppleComputerInc"
  

  แล้วก็เริ่มสตาร์ท osx64 เพื่อติดต้้งได้เลย บูตครั้งแรกอาจนานหน่อยและมีรายงานความผิดพลาดเยอะ แต่ไม่ต้องสนใจ

  วิธีติดตั้งเหมือนเดิม คือต้องพาร์ติชั่นก่อน แล้วติดตั้งต่อจนจบ

  ตอนบูตครั้งแรก อย่าลืมเปลี่ยน virtual CD/DVD จาก Mavericks กลับเป็น Host Drive ATAPI (sr0)

  จบแล้ว

  ที่มา

  รายงานผล

  • Snow Leopard: เปิด About this Mac ไม่ได้
  • Mavericks: การรันไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่ แต่ก็พอใช้งาน test/debug Safari/iBooks ตามจุดประสงค์หลักได้
  • ใช้ปุ่ม Alt ขวามือ แทนปุ่ม Command ใน Mac
  • Mouse wheel หมุนกลับทางกับของลินุกซ์/วินโดวส์

  debian: macOS guest on VirtualBox - create installation media short note.

  SYSTEM
  OS: Debian Linux 4.18.0-3-amd64
  CPU: AMD Ryzen 7 1700 Eight-Core Processor
  VirtualBox: virtualbox-5.2 : 5.2.20-125813~Ubuntu~bionic

  STEP
  1. CREATE VM
  2. MODIFY VM
  3. BOOT INSTALLER
  4. BOOT NEW OS
  5. CREATE NEXT VERSION CDR INSTALLER
  6. FIX VirtualBox NOT SUPPORT apfs IN High Sierra/Mojave

  1. CREATE VM
  General
  Machine -> New
  Name="NAME OF VM"
  Type=Mac OS X
  Version=Mac OS X (64-bit)

  Storage
  HDD=NEW VDI DISK IMAGE (20-60G)
  CD=CDR INSTALLER

  2. MODIFY VM
  RUN COMMANDS:

  VM_RES="1280x960"	#EXAMPLE
  NAME="NAME OF VM"	#EXAMPLE
  
  VBoxManage modifyvm "$NAME" --usbxhci on --firmware efi --chipset ich9 --mouse usbtablet --keyboard usb --vram 128 --cpus 2 --memory 4096 --boot1 dvd --boot2 disk --boot3 none --boot4 none --cpu-profile "Intel Core i7-6700K" --cpuidset 00000001 000106e5 00100800 0098e3fd bfebfbff
  VBoxManage setextradata "$NAME" "CustomVideoMode1" "${VM_RES}x32"
  VBoxManage setextradata "$NAME" VBoxInternal2/EfiGraphicsResolution "$VM_RES"
  VBoxManage setextradata "$NAME" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiSystemProduct" "iMac11,3"
  VBoxManage setextradata "$NAME" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiSystemVersion" "1.0"
  VBoxManage setextradata "$NAME" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiBoardProduct" "Iloveapple"
  VBoxManage setextradata "$NAME" "VBoxInternal/Devices/smc/0/Config/DeviceKey" "ourhardworkbythesewordsguardedpleasedontsteal(c)AppleComputerInc"
  VBoxManage setextradata "$NAME" "VBoxInternal/Devices/smc/0/Config/GetKeyFromRealSMC" 1
  
  #FOR Snow Leopard: NUMBER OF CPU=1
  VBoxManage modifyvm "$NAME" --usbxhci on --firmware efi --chipset ich9 --mouse usbtablet --keyboard usb --vram 128 --cpus 1 --memory 4096 --boot1 dvd --boot2 disk --boot3 none --boot4 none --cpu-profile "Intel Core i7-6700K" --cpuidset 00000001 000106e5 00100800 0098e3fd bfebfbff
  
  #FOR Sierra: SOLVE PARAVIRTUALIZATION BUG
  #https://gist.github.com/arobb/447a962af4f07ef81e79987d686275e5
  #https://www.insanelymac.com/forum/topic/292170-how-to-spoof-real-mac-in-vmware/
  VBoxManage setextradata "$NAME" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiBoardProduct" "Mac-F22589C8"
  VBoxManage setextradata "$NAME" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiSystemSerial" "CK1156I6DB6"
  VBoxManage modifyvm "$NAME" --paravirtprovider none
  #REVERT BACK WHEN FINISH INSTALLATION
  VBoxManage modifyvm "$NAME" --paravirtprovider default
  
  ##SOME USEFUL SETTINGS, DO NOT RUN
  ##BOOT SINGLE USER
  #VBoxManage setextradata "$NAME" VBoxInternal2/EfiBootArgs "-s"
  ##REVERT
  #VBoxManage setextradata "$NAME" VBoxInternal2/EfiBootArgs ""
  ##TURN OFF
  #VBoxManage setextradata "$NAME" VBoxInternal2/EfiBootArgs " "
  ##VERBOSE
  #VBoxManage setextradata "$NAME" VBoxInternal2/EfiBootArgs "-v"
  ##NO AMD, NO NVIDIA
  #VBoxManage setextradata "$NAME" VBoxInternal2/EfiBootArgs "-s agc=0 -amd_no_dgpu_accel nv_disable=1"
  ##DEBUG
  #VBoxManage setextradata "$NAME" VBoxInternal2/EfiBootArgs "-v debug=0x144"
  
  #IF MOUSE OR KEYBOARD DO NOT WORK, TRY TO ADD NEW USB FILTERS
  

  3. BOOT INSTALLER
  #STEP
  #- ERASE DISK
  #- INSTALL
  #FOR Mavericks NETWORK MAY NOT WORK, JUST INSTALL LOCALLY, WILL WORK AFTER REBOOT.

  4. BOOT NEW OS

  5. CREATE NEXT VERSION CDR INSTALLER
  #GET PACKAGES FROM SAFARI, DO NOT INSTALL:

  #LION
  https://itunes.apple.com/app/id444303913?mt=12

  #MOUNTAIN LION
  https://itunes.apple.com/app/id537386512?mt=12

  #MAVERICKS
  https://itunes.apple.com/app/id675248567?mt=12

  #YOSEMITE
  https://itunes.apple.com/app/id444303913?mt=12

  #EL CAPITAN
  https://itunes.apple.com/app/id1147835434?mt=12

  #SIERRA
  https://itunes.apple.com/app/id1127487414?mt=12

  #HIGH SIERRA
  https://itunes.apple.com/app/id1246284741?mt=12

  #MOJAVE
  https://itunes.apple.com/app/id1398502828?mt=12
  #IF FAIL, DOWNLOAD FROM HERE
  #http://osxdaily.com/2018/09/29/download-full-macos-mojave-installer/
  #http://dosdude1.com/mojave/
  #AFTER FINISH INSTALLATION, RE-DOWNLOAD FROM APPLE AGAIN, THEN RE-CREATE INSTALLER FROM MOJAVE

  #SOME LINK ARE DEAD, PLEASE DOWNLOAD FROM "iTunes -> Purchased"

  #START BUILD
  FILE="ElCapitan"	#EXAMPLE
  APPDIR="/Applications/Install OS X El Capitan.app"	#EXAMPLE
  
  SIZE=8000
  
  #CREATE IMAGE AND MOUNT
  hdiutil create -o /tmp/$FILE -size ${SIZE}m -layout SPUD -fs HFS+J # -> /tmp/$FILE.dmg
  hdiutil attach /tmp/$FILE.dmg -noverify -nobrowse 	# -> /Volumes/untitled
  
  #***** asr METHOD ***** (<=Yosemite, El Capitan(CDR), Sierra)
  #MOUNT InstallESD
  hdiutil attach "$APPDIR/Contents/SharedSupport/InstallESD.dmg" # -> /Volumes/OS X Install ESD
  ESD="/Volumes/OS X Install ESD"
  
  #FOR <= Yosemite, Sierra:
  #RESTORE BaseSystem TO IMAGE
  asr restore -source "$ESD/BaseSystem.dmg" -target /Volumes/untitled -noprompt -noverify -erase  #/Volumes/untitled -> /Volumes/OS X Base System
  
  #COPY PACKAGES
  rm "/Volumes/OS X Base System/System/Installation/Packages"
  cp -av "$ESD/Packages" "/Volumes/OS X Base System/System/Installation/"
  
  
  #FOR >= Yosemite:
  cp -av "$ESD/BaseSystem.dmg" "/Volumes/OS X Base System/"
  cp -av "$ESD/BaseSystem.chunklist" "/Volumes/OS X Base System/"
  
  #FOR >= El Capitan(CDR):
  cp -av "$ESD/AppleDiagnostics.dmg" "/Volumes/OS X Base System/"
  cp -av "$ESD/AppleDiagnostics.chunklist" "/Volumes/OS X Base System/"
  
  #UNMOUNT ALL
  hdiutil detach "/Volumes/OS X Base System"
  hdiutil detach "$ESD"
  
  #***** createinstallmedia METHOD ***** (El Capitan(VDI), High Sierra, Mojave)
  #CREATE INSTALLER TO IMAGE
  #FOR El Capitan(VDI) (USE VDI INSTEAD OF CDR - NEED WRITABLE MEDIA WHEN INSTALL), >= High Sierra:
  sudo "$APPDIR/Contents/Resources/createinstallmedia" --volume /Volumes/untitled/ --applicationpath "$APPDIR" --nointeraction  #/Volumes/untitles -> /Volumes/Install OS X XXX
  
  #UNMOUNT BASE
  hdiutil detach "/Volumes/Install XXX"
  
  #***** END 2 METHOD *****
  
  #RESIZE IMAGE FOR BEST FIT
  hdiutil resize -size `hdiutil resize -limits /tmp/$FILE.dmg | tail -n 1 | awk '{ print $1 }'`b /tmp/$FILE.dmg
  
  #CONVERT IMAGE TO CDR
  hdiutil convert /tmp/$FILE.dmg -format UDTO -o /tmp/$FILE # -> /tmp/$FILE.cdr
  
  #COPY TO HOST
  scp /tmp/$FILE.cdr USER1@HOST1:/WHERE/TO/STORE/IMAGE

  6. FIX VirtualBox NOT SUPPORT apfs IN High Sierra/Mojave

  #FOR Mojave FIRST BOOT 
  fs1:
  cd macOS\ Install\ Data
  cd Locked\ Files
  cd Boot\ Files
  boot.efi
  
  #PREPARE apfs DRIVER FOR NEXT BOOT
  #https://github.com/acidanthera/AppleSupportPkg
  #AT Debian HOST
  mkdir /tmp/tmp
  cd /tmp/tmp
  wget https://github.com/acidanthera/AppleSupportPkg/releases/download/2.0.5/AppleSupport-v2.0.5-RELEASE.zip
  unzip AppleSupport-v2.0.5-RELEASE.zip
  cd Drivers/
  genisoimage -o ../driver.iso .
  
  #ATTACH /tmp/tmp/driver.iso TO Mojave GUEST OPTICAL DRIVE STORAGE
  #BOOT Mojave GUEST
  fs1:
  load APFSDRIV.EFI
  load USBKBDXE.EFI
  load APPLEUIS.EFI
  map -r
  fs1:
  cd System\Library\CoreServices
  boot.efi
  #IF FAILED, TRY TO LOAD JUST APFSDRIV.EFI
  
  #AFTER FINISH INSTALLATION, CREATE startup.nsh FOR NEXT BOOT
  #https://forums.virtualbox.org/viewtopic.php?f=22&t=88258&sid=20c97a3fb77e1578f58f3b1fd74460eb&start=15
  #https://github.com/img2tab/okiomov/blob/master/macos_okiomov.sh
  #AT Mojave GUEST
  diskutil list
  sudo mkdir /Volumes/efi
  sudo mount -t msdos /dev/disk1s1 /Volumes/efi
  mkdir -p /Volumes/efi/EFI/DRIVERS
  cp -av /Volumes/CDROM/* /Volumes/efi/EFI/DRIVERS/
  ls /Volumes/efi/EFI/DRIVERS/ >> /Volumes/efi/startup.nsh
  vi /Volumes/efi/startup.nsh
  
  load fs0:\EFI\DRIVERS\APFSDRIV.EFI
  load fs0:\EFI\DRIVERS\USBKBDXE.EFI
  load fs0:\EFI\DRIVERS\APPLEUIS.EFI
  map -r
  for %a run (1 5)
   fs%a:
   cd "macOS Install Data\Locked Files\Boot Files"
   boot.efi
   cd "System\Library\CoreServices"
   boot.efi
  endfor
  
  #SHUTDOWN GUEST AND DETACH driver.iso
  #IF FAILED, TRY TO LOAD JUST APFSDRIV.EFI
  

  ##### SOME USEFUL LINK/COMMANDS #####

  #IF BOOT FAILED, TRY TO BOOT...
  #FROM: fs1:>macOS Install Data\Locked Files\Boot Files\boot.efi
  #OR: fs1:>System\Library\CoreServices\boot.efi

  #CREATE BOOTABLE INSTALLER
  #https://support.apple.com/th-th/HT201372

  #SOLVE "Install macOS High Sierra.app does not appear to be a valid OS installer application."
  #https://www.reddit.com/r/MacOS/comments/7470rb/install_macos_high_sierraapp_does_not_appear_to/

  sudo cp -av /macOS Install Data /Applications/Install macOS High Sierra.app/Contents/SharedSupport
  

  #CREATE High Sierra ISO INSTALLER
  #https://www.howtogeek.com/289594/how-to-install-macos-sierra-in-virtualbox-on-windows-10/

  #REF
  #https://github.com/rtrouton/create_macos_vm_install_dmg

  #Mojave
  #https://astr0baby.wordpress.com/2018/09/25/running-macos-mojave-10-14-on-virtualbox-5-2-18-on-linux-x86_64/
  MOJAVE

  debian: ทดลองติดตั้ง OpenVZ บน lenny

  OpenVZ เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ทำ virtualization ที่ใช้กับลินุกซ์เท่านั้น
  มีข้อแตกต่างจาก xen ตรงที่ใช้เพียงเคอร์เนลเดียว

  ข้อดีคือ เร็วและพร้อมใช้
  ข้อเสียคือ ไม่มีการ swap หน่วยความจำ ถ้าหน่วยความจำเต็ม โปรเซสที่มาทีหลังจะตายหมด
  (แต่ก็ยังมีข้อดีในข้อเสีย คือ openvz จะบริหารการสลับหน่วยความจำระหว่าง guest os อย่างมีประสิทธิภาพ และโปรเซสที่รันอยู่ก่อนที่หน่วยความจำจะเต็ม จะยังคงได้ความเร็วที่เกือบคงที่)

  กำหนด
  cpu: Intel E2140
  mb: ECS P4M890T-M V2.0
  ram: 4GB
  debian: Lenny
  host: server1.example.com, 192.168.1.31, 2.6.26-2-openvz-686
  guest-101: test.example.com, 192.168.1.131
  vz-partition: /dev/sda9

  ติดตั้ง
  เริ่มบน lenny

  # aptitude install linux-image-2.6.26-2-openvz-686 vzctl vzquota

  แก้ไขระบบตามคู่มือ

  # vi /etc/sysctl.conf
  ...
  #openvz
  net.ipv4.conf.all.rp_filter=1
  net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts=1
  net.ipv4.conf.default.forwarding=1
  net.ipv4.conf.default.proxy_arp = 0
  net.ipv4.ip_forward=1
  kernel.sysrq = 1
  net.ipv4.conf.default.send_redirects = 1
  net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0
  net.ipv4.conf.eth0.proxy_arp=1
  ...
  

  สั่งปรับให้มีผลทันที

  # sysctl -p

  แก้ระบบเน็ตเวิร์คสำหรับ guest ตามคำแนะนำ

  # vi /etc/vz/vz.conf
  ...
  # Controls which interfaces to send ARP requests and modify APR tables on.
  #NEIGHBOUR_DEVS=detect
  NEIGHBOUR_DEVS=all
  ...

  บูตใหม่

  # shutdown -r now

  ตรวจผลหลังการบูต

  # uname -r
  2.6.26-2-openvz-686

  สมมุติว่าจะติดตั้งระบบ openvz container ไว้ที่ /dev/sda9 ที่ฟอร์แมตเป็น ext3 ไว้เรียบร้อยแล้ว
  สั่งหยุดเพิ่อปรับระบบ

  # /etc/init.d/vz stop

  แก้ไข fstab เพื่อให้เมานต์ที่ /var/lib/vz อัตโนมัติ

  # vi /etc/fstab
  ...
  /dev/sda9    /var/lib/vz   ext3  defaults    0    2
  ...

  ย้ายไฟล์ที่ติดตั้งแล้วมาที่ /dev/sda9 แล้วเริ่ม openvz ใหม่

  # mkdir /mnt/tmp
  # mount /dev/sda9 /mnt/tmp
  # mv /var/lib/vz/* /mnt/tmp
  # umount /mnt/tmp
  # mount -a
  # /etc/init.d/vz start

  เนื่องจากค่าไฟล์คอนฟิกของ openvz นั้น ปรับต้้งยากมาก เราเลยจะเอา util ของเขามาใช้เป็นตัวอย่าง
  ไปที่ที่เก็บไฟล์คอนฟิก

  # cd /etc/vz/conf

  สร้างตัวอย่างไฟล์คอนฟิก โดยสมมุติว่าเราจะแบ่งให้เซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้มี 4 guest os โดยให้ชื่อไอดี (ของอันแรก) ว่า 101

  # vzsplit -n 4 > 101.conf

  ปรับแต่งค่าอื่น ๆ ของ guest ตามการกำหนดข้างต้น

  # vzctl set 101 --onboot yes --save
  # vzctl set 101 --hostname test.example.com --save
  # vzctl set 101 --ipadd 192.168.1.131 --save
  # vzctl set 101 --nameserver ns1.example.com --save

  ติดตั้ง guest os โดยไปดาวน์โหลด template มาจาก debian.systs.org

  # cd /var/lib/vz/template/cache/
  # wget http://debian.systs.org/ostemplates/debian-5.0-i386-minimal.tar.gz

  ติดตั้ง

  # vzctl create 101 --ostemplate debian-5.0-i386-minimal

  หากต้องการคัดลอก apt source-list ก็สามารถคัดลอกจาก host ไปใช้ได้

  # cp /etc/apt/sources.list /var/lib/vz/private/101/etc/apt

  เริ่มระบบ

  # vzctl start 101 

  ตั้งรหัสผ่านของ guest ให้ root

  # vzctl exec 101 passwd

  ใช้งานผ่าน vzctl

  # vzctl enter 102

  (ออกด้วย exit)

  หรือใช้งานผ่าน ssh

  # ssh root@test.example.com

  ติดตั้งส่วนของ guest ที่ยังเหลืออยู่

  # aptitude update
  # aptitude install console-data locales
  # dpkg-reconfigure locales
  # aptitude upgrade

  เสร็จแล้วครับ

  ที่มา

  debian: บันทึกติดตั้ง WebVZ บน lenny

  WebVZ เป็นโปรแกรมจัดการ OpenVZ แบบ web based
  ตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้มาก แต่ติดตั้งไว้ก็ดี เผื่อทำงานอะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ

  สมมุติว่าเครื่องหลักมีไอพี 192.168.1.31

  # aptitude install ruby rubygems libsqlite3-ruby sqlite3 rails
  # gem install -v=2.1.0 rails  #รอ 1 เพลิน
  # ln -sf /var/lib/vz /
  # cd /usr/local
  # wget http://downloads.sourceforge.net/project/webvz/webvz/webvz%202.0/webvz.2.0.tar.gz
  # tar xfz webvz.2.0.tar.gz 
  # ln -sf webvz.2.0 webvz
  # cd webvz
  # ruby script/server -b 192.168.1.31

  เครื่องอื่น ๆ ในวง สามารถใช้งานผ่าน url: http://192.168.1.31:3000
  user: admin
  pass: admin123

  เสร็จแล้ว

  ที่มา

  webvz: ทำ container ใช้เอง

  บันทึกการทำ container ใช้เอง ด้วย debootstrap

  # aptitude install debootstrap
  # cd /var/lib/vz/private
  # mkdir 1001
  # debootstrap --arch=amd64 lenny 1001 http://server1.example.com:9999/debian
  # cp /etc/apt/sources.list 1001/etc/apt/
  # chroot 1001
  # aptitude install console-data locales ssh screen less vim
  # dpkg-reconfigure locales
  # passwd
  # aptitude update
  # aptitude upgrade
  # vi /etc/inittab
  ...
  ตัดทิ้ง--------8<---------------------
  # Note that on most Debian systems tty7 is used by the X Window System,
  # so if you want to add more getty's go ahead but skip tty7 if you run X.
  #
  1:2345:respawn:/sbin/getty 38400 tty1
  2:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty2
  3:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty3
  4:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty4
  5:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty5
  6:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty6
  จบตัดทิ้ง--------->8--------------------
  ...
  

  (อาจติดตั้งแพกเกจ หรือปรับแต่งค่าอื่น ๆ ที่จำเป็นเพิ่มได้)

  # exit

  เก็บไว้ใช้ในโอกาสต่อไป

  # cd 1001
  # tar cfz ../debian.tar.gz *

  เที่ยวหลังก็สามารถแตกไฟล์ออกมาใช้งานได้ เช่น

  # mkdir 1002
  # cd 1002
  # tar xfz ../debian.tar.gz

  เป็นต้น

  debian: ทดลองติดตั้ง Xen บน lenny

  Xen เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ทำ virtualization ในทางทฤษฎีสามารถรัน guest os ใด ๆ ก็ได้ โดยมีข้อแม้คือ ซีพียู ต้องรองรับการทำ virtualization ด้วย แต่ถ้าซีพียูไม่รองรับ ต้องใช้กับ os ที่ดัดแปลงให้ใช้กับ xen เท่านั้น

  (คราวก่อนติดตั้งเพื่อทดลอง windows แต่เที่ยวนี้จะทำ host)

  ข้อดีคือ เร็วพอควร และสามารถ swap หน่วยความจำได้ ทำให้ใช้งานได้เหมือนในระบบลินุกส์ปกติ
  ข้อเสียคือ เนื่องจากแยกเคอร์เนลและฮาร์ดแวร์กันอย่างเด็ดขาด จึงทำให้ต้องการฮาร์ดแวร์มากกว่าปกติ และหากหน่วยความจำที่แบ่งให้แต่ละ guest os ไม่พอ xen จะทำการสลับหน่วยความจำลงดิสก์ ทำให้ระบบทำงานช้ามาก (ซึ่งจะมีผลกับทุก ๆ โปรเซสที่ยังค้างอยู่ในหน่วยความจำ คือช้าทั้งระบบ)

  กำหนด
  cpu: Intel E2140
  mb: ECS P4M890T-M V2.0
  ram: 4GB
  host: server1.example.com, 192.168.1.31
  guest-101: test.example.com, 192.168.1.131, bridged
  xen-physical-partition: /dev/sda10,xvda
  apt-proxy: 192.168.1.3:9999

  ติดตั้ง Xen - dom0
  เริ่มติดตั้งบน lenny

  # aptitude install xen-hypervisor-3.2-1-i386 xen-linux-system-2.6.26-2-xen-686 xen-utils-3.2-1 xenstore-utils xen-shell

  จะใช้เน็ตเวิร์กแบบ bridge

  # vi /etc/xen/xend-config.sxp
  ...
  # (network-script network-dummy)
  (network-script network-bridge)
  ...
  

  บูตใหม่

  # shutdown -r now

  ตรวจผลหลังการบูต

  # uname -r
  2.6.26-2-xen-686

  ติดตั้ง domU
  สมมุติว่าจะติดตั้ง xen-domU ไว้ที่ฮาร์ดดิสก์จริง /dev/sda10 ที่แบ่งพาร์ติชั่นเป็น ext3 ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยจะเมานต์ /dev/sda10 เป็น /dev/xvda ใน xen และแบ่งพาร์ติชั่นต่าง ๆ ของ domU ใน /dev/xvda

  # xm block-attach 0 phy:/dev/sda10 xvda w

  ใช้ fdisk แบ่งพาร์ติชั่นตามใจชอบ

  # fdisk /dev/xvda

  ในที่นี้สมมุติว่า /dev/xvda5 เมานต์เป็น /
  และ /dev/xvda6 ใช้เป็น swap

  ฟอร์แมต ext3 และ swap ตามลำดับ

  # mkfs.ext3 /dev/xvda5
  # mkswap /dev/xvda6

  ใช้วิธีติดตั้งแบบ debootstrap เนื่องจากเร็วกว่าวิธีอื่น
  ติดตั้ง debootstrap

  # aptitude install debootstrap

  ติดตั้ง lenny บน /dev/xvda5 ผ่าน apt-proxy 192.168.1.3:9999
  และเนื่องจากซีพียูไม่รองรับการทำ virtualize จึงต้องติดตั้งเคอร์เนลที่แปลงมาใช้กับ xen แล้ว

  # mkdir /mnt/tmp
  # mount /dev/xvda5 /mnt/tmp
  # debootstrap lenny /mnt/tmp http://192.168.1.3:9999/debian
  # mount -t proc none /mnt/tmp/proc
  # mount -o bind /dev /mnt/tmp/dev
  # mount -t sysfs none /mnt/tmp/sys
  # cp /etc/apt/sources.list /mnt/tmp/etc/
  # ehco 'test.example.com' > /mnt/tmp/etc/hostname
  # chroot /mnt/tmp
  test# vi /etc/network/interface
  # The loopback network interface
  auto lo
  iface lo inet loopback
  
  # The primary network interface
  allow-hotplug eth0
  iface eth0 inet static
      address 192.168.1.131
      netmask 255.255.255.0
      network 192.168.1.0
      broadcast 192.168.1.255
      gateway 192.168.1.3
      # dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
      dns-nameservers 192.168.1.3
      dns-search example.com
  
  test# vi /etc/fstab
  ...
  #        
  proc      /proc      proc  defaults    0    0
  /dev/xvda5   /        ext3  errors=remount-ro 0    1
  /dev/xvda6   none      swap  sw       0    0
  
  test# aptitude update
  test# aptitude install console-data locales ssh
  test# dpkg-reconfigure locales
  test# aptitude upgrade
  test# aptitude install linux-image-2.6.26-2-xen-686
  test# passwd
  test# exit
  # umount /mnt/tmp/sys
  # umount /mnt/tmp/dev
  # umount /mnt/tmp/proc
  # umount /mnt/tmp
  # xm block-detach 0 xvda

  สร้างไฟล์คอนฟิก

  # vi /etc/xen/101.cfg
  #
  # Kernel + memory size
  #
  kernel   = '/boot/vmlinuz-2.6.26-2-xen-686'
  ramdisk   = '/boot/initrd.img-2.6.26-2-xen-686'
  memory   = '1024'
  #
  # Disk device(s).
  #
  root    = '/dev/xvda5 ro'
  disk    = [ 'phy:sda10,xvda,w' ]
  #
  # Hostname
  #
  name    = 'test.example.com'
  #
  # Networking
  #
  vif     = [ 'bridge=eth0' ]
  #
  # Behaviour
  #
  on_poweroff = 'destroy'
  on_reboot  = 'restart'
  on_crash  = 'restart'
  

  เริ่ม domU - 101.cfg

  # xm create 101.cfg

  ตรวจสถานะ

  # xm list

  เข้าใช้งาน domU ด้วย ssh

  # ssh root@test.example.com

  เสร็จแล้วครับ

  ที่มา

  ubuntu: ลอง XenOnEdgy

  cpu: Intel E6300
  mb: Asrock Conroe945G-DVI
  ram: 1G

  เที่ยวนี้ลองคอมไพล์ซอร์สเอง ไม่ผ่านซักอย่าง เลยใช้แบบไบนารีดีกว่า
  ทำตาม wiki.ubuntu.com/XenOnEdgy เกือบทั้งหมด

  ติดตั้ง Dom0

  เอาแพกเกจที่เกี่ยวข้องมาก่อน
  $ sudo apt-get install xen-hypervisor-3.0-i386 xen-image-xen0-2.6.17-6-generic-xen0 xen-utils-3.0
  +++ xen-hypervisor-3.0-i386* xen-image-xen0-2.6.17-6-generic-xen0*
  xen-ioemu-3.0* xen-utils-3.0*

  สร้างแรมดิสก์สำหรับบูตไว้ที่ /boot
  $ sudo mkinitramfs -o /boot/xen0-linux-2.6.17-6-generic-xen0.initrd.img 2.6.17-6-generic-xen0

  แก้ไขเมนูบูตให้ Xen อยู่อันแรก
  $ sudo vi /boot/grub/menu.lst
  ของเดิม /boot อยู่ที่ /dev/hda5 และ / อยู่ที่ /dev/hda7

  ...
  title XEN/2.6.17
  root (hd0,4)
  kernel /boot/xen-3.0-i386.gz
  module /boot/xen0-linux-2.6.17-6-generic-xen0 root=/dev/hda7 ro
  module /boot/xen0-linux-2.6.17-6-generic-xen0.initrd.img
  ...

  เน็ตเวิร์กยังไม่ได้ลอง เดี๋ยวจะกลับมาลอง

  ติดตั้ง WinXP เป็น DomU

  ในตัวอย่างของ wiki เขาใช้ลินุกส์เป็น DomU แล้วใช้ disk image เป็นไดร์ฟ
  แต่ในที่นี้จะติดตั้ง WinXP โดยแบ่งพาร์ติชั่นจริง ๆ เป็นไดร์ฟ

  สร้างไฟล์คอนฟิก ตั้งชื่อว่า winxp.cfg
  $ sudo vi /etc/xen/winxp.cfg
  พาร์ติชั่นที่ใช้ ผมแยกไปใช้ SATA คือ /dev/sda1

  kernel = "/usr/lib/xen-ioemu-3.0/boot/hvmloader"
  builder='hvm'
  memory = 384
  name = "winxp"
  vcpus=1
  vif = [ 'type=ioemu, bridge=xenbr0' ]
  disk = ['phy:/dev/sda1,ioemu:hda,w','phy:/dev/hdb,hdb:cdrom,r']
  device_model ='/usr/lib/xen-ioemu-3.0/bin/qemu-dm'
  boot='d'
  vnc=1
  vncviewer=1
  serial='pty'
  ne2000=0

  ก่อนบูตเพื่อติดตั้ง ต้องติด xvncviewer ก่อน
  $ sudo apt-get install xtightvncviewer

  แล้วก็ลองบูตเพื่อติดตั้งได้เลย ด้วยคำสั่ง
  $ sudo xm create winxp.cfg

  รีบตามไปดูจอของ WinXP ด้วยการเรียกใช้ xvncviewer
  $ xtightvncviewer localhost

  ผลการทดลอง
  ข้อดีคือ ความเร็วที่เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ดีถึงดีมาก รู้สึกหน่วงนิดเดียว สามารถใช้งานได้อย่างจริงจัง
  ข้อเสีย เหมือนเดิม คือการแสดงผลผ่าน VNC มีข้อจำกัดมาก คือ

  • พอยเตอร์ของเมาส์ไม่ตรง ทำให้ขัดความรู้สึก ต้องไปยกเลิกฟังก์ชั่น Enhance pointer precesion ของเมาส์ ถึงจะพอใช้งานได้
  • เวลาเปลี่ยนความละเอียดของ Desktop อาจต้องเริ่ม xtightvncviewer ใหม่

  ข้อเสียอื่น ๆ ก็พอยอมรับได้ครับ เมื่อแลกกับความเร็วที่ได้มา

  (ลองกับ WinMe ยังไม่ผ่านครับ)

  ubuntu: แก้ปัญหาเรื่อง UUID

  เนื่องจากอูบุนตูเปลี่ยนการเมานต์ดิสก์ จากเดิมที่กำหนดเป็นค่าดีไวซ์ มาเป็น UUID แทน (เข้าใจว่าเปลี่ยนมาหลายรุ่นแล้ว)
  และเนื่องจากผมแบ่งพาร์ติชั่นแยกไว้หลายอัน เพื่อให้ลงได้หลายดิสโตรและสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ทำไปทำมากลัวงง ผมเลยกำหนดค่าให้ไดรฟ์ใหม่ จาก UUID กลับมาใช้เป็น /dev/hda? แบบเก่า
  ลองตรวจดูว่าจะใช้ค่าอะไรบ้างด้วยคำสั่ง
  $ mount
  ปรากฎว่าอูบุนตูแปลงค่าเดิม /dev/hda? กลายเป็น /dev/sda? เสียหมด
  ก็เลยต้องปรับแก้ค่าในไฟล์ /etc/fstab จาก UUID=... มาเป็น /dev/sda? ให้หมด

  วันนี้จะกลับมาทดสอบ Xen อีกครั้ง งานที่เคยเปลี่ยนค่าพาร์ติชั่นไว้เลยกลายมาเป็นปัญหา เพราะเคอร์เนลของ Xen หาไดรฟ์ sda? ไม่พบ
  ทางแก้คือต้องแก้กลับมาเป็น UUID เหมือนเดิม
  คำสั่งที่ใช้คือ
  $ ls /dev/disk/by-uuid/ -alh

  total 0
  drwxr-xr-x 2 root root 180 May 9 21:27 .
  drwxr-xr-x 5 root root 100 May 9 21:27 ..
  lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 9 21:27 0e6d39ab-0446-46d6-a6fa-e0d37dc1d73c -> ../../sdb1
  lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 9 21:27 17905509-63dd-40e5-99fd-6522baa71c13 -> ../../sda9
  lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 9 21:27 257ff35d-8add-492c-9b76-e3adc11ff7f8 -> ../../sda7
  lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 9 21:27 2A13-19F4 -> ../../sda1
  lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 9 21:27 50f0a6d8-10d6-4a6c-b1ff-3508d66f618e -> ../../sda2
  lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 9 21:27 694d81d4-da76-430c-acb4-78491037055e -> ../../sda8
  lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 9 21:27 f64defd2-5ebd-4749-947c-b02b55ee4137 -> ../../sda6
  

  แล้วจึงตามแก้ค่าในไฟล์ /etc/fstab และไฟล์ /boot/grub/menu.lst ให้หมด
  เมื่อเปลี่ยนกลับมาเป็นรูป UUID=... เรียบร้อยแล้ว ก็จะสามารถบูต Xen ได้อย่างที่ควรจะเป็น

  อีกคำสั่งนึงคือ
  $ sudo vol_id -u /dev/sda8

  694d81d4-da76-430c-acb4-78491037055e

  เอามาจาก ubuntuforum แต่ลืมบันทึกครับ

  Topic: 

  debian: iptables

  iptables บนเดเบียน มี 2 วิธี (จริง ๆ มีหลายวิธีมาก)

  1. แบบใช้ iptables-save + iptables-restore
   รันคำสั่งเพื่อสร้างกฎต่าง ๆ
   # iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
   # iptables -A FORWARD -s 192.168.0.0/16 -j ACCEPT
   # iptables -A FORWARD -d 192.168.0.0/16 -j ACCEPT
   # iptables -A FORWARD -s ! 192.168.0.0/16 -j DROP

   เก็บกฎไว้ที่ไฟล์ /etc/iptables/rules
   # mkdir -p /etc/iptables
   # iptables-save > /etc/iptables

   นำกฎมาใช้ตอนเปิดเครื่องใหม่ ผ่าน /etc/network/interfaces
   # vi /etc/network/interfaces

   ...
   auto eth1
   iface eth1 inet static
     address 192.168.5.3
     netmask 255.255.255.0
     network 192.168.5.0
     broadcast 192.168.5.255
     gateway 192.168.5.1
     post-up /sbin/iptables-restore < /etc/iptables/rules
     pre-down /sbin/iptables-save > /etc/iptables/rules
   ...
   
  2. แบบใช้สคริปต์
   สร้างสคริปต์เก็บไว้คือ /usr/local/bin/d.iptables
   # vi /usr/local/bin/d.iptables
   #!/bin/sh
   INTERFACE=eth1
   INT_NET=192.168.0.0/16
   /sbin/iptables -F > /dev/null
   /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o $PPP_INT -j MASQUERADE
   /sbin/iptables -A FORWARD -s $INT_NET -j ACCEPT
   /sbin/iptables -A FORWARD -d $INT_NET -j ACCEPT
   /sbin/iptables -A FORWARD -s ! $INT_NET -j DROP
   

   # chmod 755 /usr/local/bin/d.iptables

   นำกฎมาใช้ตอนเปิดเครื่องใหม่ ผ่าน /etc/network/interfaces
   # mkdir -p /etc/iptables/
   # vi /etc/network/interfaces

   ...
   auto eth1
   iface eth1 inet static
     address 192.168.5.3
     netmask 255.255.255.0
     network 192.168.5.0
     broadcast 192.168.5.255
     gateway 192.168.5.1
     post-up /usr/local/bin/d.iptables
     pre-down /sbin/iptables-save > /etc/iptables/rules
   

   (เวลาจะปรับปรุงสคริปต์ เอาเนื้อความจาก /etc/iptables/rules มาใช้ในการปรับปรุงได้)

  อ้างอิง - http://debianclub.org/node/156

  debian: ทำแผ่นบูตฉุกเฉิน

  ทำแผ่นบูตฉุกเฉิน

  ปัญหาคือมีเครื่องลูกข่ายที่เป็นวินโดวส์ติดไวรัส และไม่ได้ลงซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสไว้ (เนื่องจากทอนกำลังเครื่อง)
  ทางแก้คือ ใช้แผ่นบูตเดเบียนที่ลงแพกเกจ clamav เพื่อนำไปสแกนและลบไฟล์ไวรัสทิ้ง

  ติดตั้งแพกเกจในการสร้างแผ่นบูตคือ live-helper

  $ sudo aptitude install live-helper

  สร้างไดเรกทอรี่สำหรับงานนี้

  $ mkdir ~/debian-live
  $ cd ~/debian-live

  เราทำแผ่นบูตฉุกเฉิน ต้องใช้แพกเกจ rescue

  $ lh_config -p rescue

  หากต้องการเปลี่ยนแปลงค่าปริยาย สามารถเปลี่ยนได้จากไฟล์ config/bootstrap

  $ vi config/bootstrap

  เช่น

  ...
  # $LH_DISTRIBUTION: select distribution to use
  # (Default: lenny)
  LH_DISTRIBUTION="sid"
  ...
  # $LH_SECTIONS: select section(s) to use
  # (Default: main)
  LH_SECTIONS="main contrib non-free"
  ...

  ปรุงไฟล์ iso

  $ sudo lh_build

  จะได้ไฟล์ binary.iso ซึ่งสามารถนำไปเขียนแผ่นบูตได้ตามต้องการ
  ซึ่งแผ่น rescue ที่ได้นี้ จะมีแพกเกจ clamav สำหรับค้นหาไวรัสให้เรียบร้อยแล้ว

  สามารถทดสอบไฟล์ iso ที่ได้ โดยใช้แพกเกจ qemu

  $ sudo aptitude install qemu
  $ qemu -cdrom binary.iso

  หมายเหตุ

  • ชื่อแพกเกจย่อย สามารถดูได้จาก /usr/share/live-helper/lists/ เช่น ถ้าจะติดตั้ง gnome ด้วย ก็ใช้พารามิเตอร์ -p gnome เป็นต้น
  • หากเกิดข้อผิดพลาด และต้องการเริ่มใหม่ ให้ลบไดเรกทอรี่ซ่อนที่ชื่อ .stage
  • หากต้องการปรับค่าปริยายของระบบ เช่นต้องเปลี่ยน mirror โดยทดสอบหลายครั้ง ให้ปรับแก้สคริปต์ /usr/share/live-helper/functions/defaults.sh โดยตรง

  อ้างอิง

  Topic: 

  debian: โปรแกรมจัดการ pdf

  ต้องการหาโปรแกรมที่ทำงานกับไฟล์ pdf ที่สามารถใช้งานได้ทั้งลินุกซ์และวินโดวส์

  รวมหรือแตกไฟล์ แบบ GUI เลือกใช้ Pdfsam
  เป็น java แต่ใช้งานไม่ยาก ถ้าบริจาคตั้งแต่ 1 เหรียญขึ้นไปจะมีสิทธิ์ใช้งานรุ่นพิเศษที่มีความสามารถมากขึ้น
  $ sudo aptitude install pdfsam
  รวมหรือแตกไฟล์แบบบรรทัดคำสั่ง เลือกใช้ pdftk (the pdf toolkit)
  $ sudo aptitude install pdftk

  แตกไฟล์ pdf

  $ pdftk FILE.pdf burst

  จะได้ไฟล์ pg_0001.pdf pg_0002.pdf ...

  รวมไฟล์ pdf

  $ pdftk pg_0001.pdf pg_0002.pdf ... cat output OUTFILE.pdf

  ทั้งสองคำสั่ง จะส่งรายงานผลไปออกที่ไฟล์ doc_data.txt

  เอามาจาก: zolved.com: How to combine and separate pdf files on Ubuntu

  ทำ annotation เลือกใช้ Xournal
  $ sudo aptitude install xournal

  หมายเหตุ ในการ annotate text ที่ทำงานข้ามไปมาระหว่างลินุกซ์กับวินโดวส์ จะพบปัญหาเรื่องชื่อฟอนต์ไม่ตรงกัน หากเราใช้ฟอนต์ทดแทนกัน เราต้องแก้ไขการแทนค่าฟอนต์ด้วย

  • สำหรับลินุกซ์ต้องแก้ไขที่ /etc/fonts/conf.d/ คือไฟล์ 90-synthetic.conf หรือ 89-ttf-thai-tlwg-synthetic.conf
  • สำหรับวินโดวส์ ปกติต้องแก้ไขรีจิสตรีที่ HKLM/software/Microsoft/WindowsNT/CurrentVersion/FontSubstitutes/
   แต่กับ xournal เราต้องแก้ที่ c:\xournal\etc\fonts\fonts.conf
  Topic: