pdf

Topic: 
 

ต้องการหาโปรแกรมที่ทำงานกับไฟล์ pdf ที่สามารถใช้งานได้ทั้งลินุกซ์และวินโดวส์

รวมหรือแตกไฟล์ แบบ GUI เลือกใช้ Pdfsam
เป็น java แต่ใช้งานไม่ยาก ถ้าบริจาคตั้งแต่ 1 เหรียญขึ้นไปจะมีสิทธิ์ใช้งานรุ่นพิเศษที่มีความสามารถมากขึ้น
$ sudo aptitude install pdfsam
รวมหรือแตกไฟล์แบบบรรทัดคำสั่ง เลือกใช้ pdftk (the pdf toolkit)
$ sudo aptitude install pdftk

แตกไฟล์ pdf

Topic: 
 

มีงานที่จะต้องทำไฟล์เป็น pdf เพื่อส่งโรงพิมพ์
งานนี้ทำจาก Word ในวินโดวส์ พิมพ์ลงไฟล์โดยใช้ไดรฟเวอร์เครื่องพิมพ์ Image Setter แล้วจึงแปลงเป็น pdf ด้วยลินุกซ์ ด้วยคำสั่ง ps2pdf12 โดยเลือกใช้รุ่น 1.2 เพราะต้องการความเข้ากันได้

แต่เนื่องจากขนาดกระดาษของงานเป็นขนาด A5 จึงต้องเลือกพิมพ์เป็น A4 แทน
ปัญหาคือตัวโปรแกรม ps2pdf ซึ่งไปเรียกใช้ ghostscript (gs) อีกทีนึง ไม่สามารถ crop ขนาดจาก A4 เป็น A5 ได้ (จริง ๆ แล้วอาจทำได้ แต่ค้นคำสั่งไม่พบ และโรงพิมพ์ต้องการงานขนาด A5 แบบมีขอบขาวเว้นไว้ด้านละ 3 มม. ซึ่งคงจะใช้คำสั่ง gs ยาก)

 

มีงานที่ต้องแปลงไฟล์ภาพ tif เป็น pdf ถ้าหากเป็นภาพหน้าเดียว ก็สามารถแปะลงใน OpenOffice Writer แล้วส่งออกเป็น pdf ได้
แต่ถ้าหากเป็นเอกสารหลายหน้า จะไม่สามารถทำได้
จึงคิดว่าน่าจะใช้วิธีสร้างเครื่องพิมพ์เทียมให้ส่งออกเป็น pdf ดีกว่า ซึ่งจะทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลายกว่า ไม่ใช่กับเฉพาะไฟล์ภาพ tif อย่างเดียว

ค้นไปค้นมา ปรากฎว่าแพกเกจ cups เขาทำมาให้อยู่แล้ว ชื่อ cups-pdf ลงเสร็จแล้วก็สามารถใช้งานได้เลย
$ sudo aptitude install cups-pdf

งานต่อมาคือเพิ่มเครื่องพิมพ์
System -> Administration -> Printing
โดยเพิ่มเครื่องพิมพ์เป็น Virtual PDF Printer

 

มีโจทย์คือ จะสร้างเอกสาร pdf จากหนังสือภาพสี
ขั้นตอนคือ

  • สแกนหน้าหนังสือทั้งหมดไว้ (หน้าสีเก็บเป็น jpg หน้าขาวดำเก็บเป็น tif)
  • ตบแต่งภาพที่สแกนไว้ด้วย gimp
  • นำภาพที่ตบแต่งเสร็จแล้ว insert เข้าใน openoffice
  • ใช้ openoffice ส่งงานออกเป็น pdf

จบ

Subscribe to RSS - pdf
 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.