กรณีเสียงรบกวนอยู่เป็นพื้นหลัง
 • ให้เลือกช่วงที่เป็นเสียงรบกวนพื้นหลัง -> Effect -> Noise Removal -> Get Noise Profile
 • เลือกทั้งหมด -> Effect -> Noise Removal -> OK
 • กรณีเสียงรบกวนไม่ใช่เสียงที่คงที่ แต่ขี่อยู่บนเสียงพูด
 • เลือกทั้งหมด -> Effect -> Plug ins -> Vocal Remover (for center-panned vocals)...
 • Effect -> Noise Removal -> Get Noise Profile
 • ปิดแทรกนี้ทิ้ง แล้วเปิดใหม่
 • เลือกทั้งหมด -> Effect -> Noise Removal -> OK
 • Topic: 
   

  เป็นโปรแกรมเล็ก ๆ ในการช่วยแปลงไฟล์ HTML เป็น EPUB ทำงานได้ในไฟล์เดียว แต่ยังทำงานได้จำกัด ไม่ได้รองรับข้อกำหนดทุกอย่างของ EPUB โดยเฉพาะ HTML5

   

  งานต้นฉบับสำหรับส่งโรงพิมพ์ สำหรับหน้าที่มีภาพชิดขอบ เราจำเป็นต้องเผื่อขอบให้มากกว่าขนาดกระดาษจริงด้านละ 3 มม. เพื่อกันตัดขอบพลาด ดังนั้นเวลาเตรียมต้นฉบับ ต้องเผื่อขนาดหน้าไว้ +6 มม.เสมอ

  เราจะทำ Inkscape Script Extensions ด้วยไพธอน เพื่อใช้ในการนี้ในการรันแปลงไฟล์ภาพทีละหลาย ๆ ไฟล์ได้

   

  มีงานที่ต้องการทดสอบการแสดงผล ของ Safari/iBooks ใน iPhone/iPad (iOS) และ Mac (OS X) จึงต้องลง OS X เพื่อทดสอบ แอปที่จะใช้ คือ iBooks, iBooks Author และ Xcode ต้องการทรัพยากรเป็น Mavericks (10.9) แต่ Mavericks ไม่มีแผ่นขาย มีขายแต่ Snow Leopard (10.6.3) จึงต้องมีขั้นตอนเยอะหน่อย

  Topic: 
   

  มีงานต้องแปลงบทสวดมนต์จากไทยไปอังกฤษ แต่ยาวมากถึงเกือบ ๓๐๐ บท ทำเสร็จแล้วจึงเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจทานและเพื่อกันไม่ให้ลืม ต่อด้วยขยายความสามารถให้แปลได้หลาย ๆ ภาษา คิดว่าคงจะมีโอกาสใช้งานภายหลัง

  ใครมีโอกาสใช้งาน รบกวนช่วยทดสอบให้ด้วยครับ

  ดาวน์โหลด

  ข้อจำกัด

  • ยังใช้ Python 2 อยู่
  • ไฟล์ตั้งต้นได้แค่ภาษาอังกฤษแบบบาลี ไทยบาลี ไทยแบบง่าย และพม่าบาลี เนือ่งจากภาษาเหล่านี้มีตัวอักษรครบ
  • สำหรับการแปลงเป็นไทยแบบง่าย มีหลายมาตรฐาน ตัดสินใจไม่แยกอักษรควบ ทำให้บางครั้งคำดูแปลก เช่น นิโค๎รธะ และ วิรุโฬ๎ห (แทนที่จะเป็น นิค๎โรธะ และ วิรุฬ๎โห) การแปลงกลับไปมาอาจให้ผลไม่เหมือนเดิม
  • โปรแกรมยาวเกินจำเป็น และบั๊กเยอะแน่นอน อาจต้องแก้ผลลัพธ์ด้วยมือภายหลัง (ถ้ามีเวลาจะกลับมาแก้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น)

  Pages

  Subscribe to ThaiTux.info RSS