บทสรรเสริญพระรัตนตรัยธิเบต โดย ท่าน Ani Choying Drolma (เว็บไซต์)

ฟังไม่รู้เรื่อง แต่น้ำตาซึม

 

ได้ลองใช้ ufraw แล้วรู้สึกว่าสีสวยกว่า dcraw

ติดตั้งด้วย
$ sudo aptitude install ufraw

ทำงานแบบบรรทัดคำสั่ง
$ cd /PATH/TO/IMAGE
$ mkdir jpg
$ for i in *cr2; do
ufraw-batch \
--wb=camera \
--exposure=auto \
--out-type=jpeg \
--compression=96 \
--out-path=./jpg \
$i
done

เป็นการทำงานกับไฟล์ภาพนามสกุล cr2 โดยให้ผลิตไฟล์ jpg ไปอยู่ในโฟลเดอร์ชื่อ jpg

เอามาจาก

 

เวลาเกิดอารมณ์ขุ่นใจแก้ไม่หาย หรือดีใจค้าง แก้ไม่ตก
ท่านว่าให้ตัดสายยางสี่หุนมาสักฟุตหนึ่ง เอาเสียบก๊อกแล้วเปิดให้น้ำไหลผ่าน
ท่านให้ดูสายน้ำที่ไหลผ่านสายยาง แล้วยกมือไหว้มันทีนึง ว่าทำไมเราโง่กว่าสายยาง
สายยางมันยังปล่อยให้น้ำไหลผ่านไป ทำไมเราจึงไปกักเก็บอารมณ์ แสดงว่าเราโง่กว่าสายยาง
(ถ้าแก้ได้แล้ว ให้กราบ 3 ครั้ง เพื่อระลึกบุญคุณสายยาง)

Topic: 
 
ใช้แปลงคำนามระหว่าง Singular/Plural รุ่นนี้ใช้ได้กับภาษาอังกฤษและเสปน ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.bermi.org/downloads $ wget http://www.bermi.org/downloads/python_inflector-0.1.tar.gz
$ tar xfz python_inflector-0.1.tar.gz
$ cd python_inflector-0.1
$ python
Python 2.5.2 (r252:60911, Jul 31 2008, 07:39:27) 
[GCC 4.3.1] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import Inflector
>>> inf = Inflector.English()
>>> inf.singularize('oxen')
'ox'
 

เกิดบังดับ โลกบังธรรม งามบังผี ดีบังจริง สมมติบังวิมุตติ หลักธรรมบังพระนิพพาน

จาก : หลวงปู่ผู้ให้ (พระราชญาณวิสุทธิโสภณ - หลวงปู่ท่อนญาณธโร)

Pages

Subscribe to ThaiTux.info RSS