เกร็ด office บนลินุกส์ (OpenOffice.org)

 

ได้ลองทดสอบโปรแกรมสำนักงาน เฉพาะเรื่องกระดานคำนวณ

งานเก่าเป็น Excel ทั้งหมด มีรายการคำนวณไม่ซับซ้อน แต่มีปริมาณแผ่นงานมาก
ขนาดไฟล์ (XLS) 1.3 MB โดยมีเป้าหมายคือ ในระยะแรก ต้องทำงานร่วมกับวินโดวส์ได้ด้วย

ทดสอบกับอูบุนตู dapper และเดเบียน etch
ได้เรื่องว่า

openoffice2
ทำงานช้ามาก และมีปัญหาเข้ากับ Excel ไม่ได้
kspread
เปิดไฟล์ไม่ได้ crash เสียก่อน
gnumeric
เร็วที่สุด การทำงานใกล้เคียง Excel ที่สุด เมื่อบันทึกไฟล์กลับ สามารถเปิดด้วย Excel ได้

อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีปัญหาบางประการ เช่น

  • ฟอนต์ Norasi มีปัญหาตอนพิมพ์ ตัวหนังสือเพี้ยนแหลก แก้ด้วยใช้ฟอนต์ FreeSerif แทน
  • หน้าชีตเละ แก้ด้วยการแทรกหน้าสำหรับการพิมพ์จากลินุกส์โดยเฉพาะ โดยมีเนื้อหาสูตรเหมือนกับหน้าเก่า แต่มาจัดรูปแบบใหม่

งานนี้จึงเลือกใช้ gnumeric ในการทำงานร่วมกับวินโดวส์ครับ

 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.