drupal: ธีม tt36-Ozone

 

tt36-Ozone

เอาโครงจาก tt36-Palapanyo8

ต้องการทำเป็นธีมเลียนธรรมชาติ กึ่งเทคโนโลยีหน่อย ๆ แต่ทำออกมาแล้วดูการ์ตูนไปนิดนึง

เป็น 2+1 สดมภ์ บล๊อกซ้ายย้ายมาอยู่ขวา เนื้อหาหลักจะเลื่อนไหลไปเต็มพื้นที่ และบล๊อกขวาจะอยู่เลื่อนลงมาข้างใต้ ตรง mission เว้นเผื่อใส่ภาพเคลื่อนไหว

Download

Drupal 6
tt36-Ozone (2008-01-24)
 
 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.