ทำแคชให้ apt ด้วย approx

Topic: 
 

ทำแคชให้ apt ด้วย approx

approx เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้เก็บแพคเกจ deb ที่ apt จะมาเรียกไปติดตั้ง
ใครมีเครื่องลินุกส์ที่ใช้แพคเกจ apt ในหน่วยงานตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป ควรติดตั้งไว้ที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์เป็นอย่างยิ่ง

จากการทดลองใช้งานพบว่า ช้ากว่า apt-proxy (ซึ่งช่วงหลังมีปัญหาตายบ่อยมาก) แต่เสถียรกว่าเยอะ
ใช้พอร์ต 9999 เป็นพอร์ตเดียวกับ apt-proxy ทำให้ปรับใช้แทน apt-proxy ได้อย่างง่ายดาย

เริ่มติดตั้ง

ที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์
สมมุติว่าเซิร์ฟเวอร์ชื่อ server1.example.com ไอพี 192.168.1.5

เริ่มติดตั้งด้วย
# aptitude install approx

ปรับตั้งแพคเกจนิดหน่อย
# vi /etc/approx/approx.conf

...
#debian   http://ftp.debian.org/debian
debian   ftp://debianclub.org/debian
security  http://security.debian.org/debian-security
volatile  http://volatile.debian.org/debian-volatile
...

เริ่มใหม่
# /etc/init.d/approx restart
ใช้งานได้แล้ว

ที่เครื่องลูกข่าย
เวลาเรียกใช้งานจากเครื่องลูก เราแก้ไขไฟล์ /etc/apt/sources.list ให้มาใช้ของเรา
$ sudo vi /etc/apt/sources.list

ถ้าเป็นเดเบียน

deb   http://server1.example.com:9999/debian/ lenny main contrib non-free
deb-src http://server1.example.com:9999/debian/ lenny main contrib non-free
deb   http://server1.example.com:9999/security/ lenny/updates main contrib non-free
deb-src http://server1.example.com:9999/security/ lenny/updates main contrib non-free

เอามาจาก
debianadmin.com: Upgrade multiple debian systems with Approx

หมายเหตุ

 • ตรง server1.example.com อาจใช้เป็นเลขไอพี 192.168.1.5 ก็ได้
 • สำหรับเครื่องแม่ข่ายเอง อาจใช้ของตัวเองโดยเปลี่ยน server1.example.com เป็น localhost ก็ได้
 • หากย้ายจาก apt-proxy มาใช้ approx แทน มีวิธีประหยัดแบนด์วิธเล็กน้อย คือเปลี่ยนพอร์ต apt-proxy เป็น 9998 และตั้งค่าคลังแพกเกจให้ approx เรียกใช้ apt-proxy จากพอร์ต 9998 นี้แทน เช่น
  # vi /etc/approx/approx.conf
  debian   http://localhost:9998/debian
  security  http://localhost:9998/security
  volatile  http://localhost:9998/volatile

  เป็นต้น ใช้งานสักสองสามวัน จนคลังของ approx เต็ม แล้วจึงค่อยเปลี่ยนกลับ

 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.