drupal6: ปรับปรุงมอดูล Thai Search 2

Topic: 
 

ผ่านไปนานแล้ว แต่มอดูล Search ของ drupal ก็ยังค้นภาษาไทยได้ไม่ดีขึ้นเลย จึงปรับปรุงของเก่าให้ใช้งานได้ดีขึ้นครับ

ปรับปรุง

  • เพิ่ม pager ให้สามารถแบ่งดูได้หลายหน้า
  • เพิ่มฟิลด์ timestamp ให้ทราบว่าโพสต์เมื่อไหร่

ดาวน์โหลด

ปรับปรุง

  • 20101113 ปรับการแสดงผลเล็กน้อย
 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There is currently 1 user online.

  • wd