ฟอนต์ DroidSerif+Thai+Lao

 

คู่ขนาน http://groups.google.com/group/thai-linux-foss-devel/browse_thread/thread/c26f9cb12b027da

ลัดคิว #2
ทำภาษาไทยและลาว

- รุ่นแรกยังไม่ได้ทำ hint

ไฟล์ฟอนต์
* http://www.thaitux.info/files/fonts/DroidSerif-ttf.tar.gz

ไฟล์ซอร์ส
* http://www.thaitux.info/files/fonts/DroidSerif-src-20100823.tar.gz

ภาพตัวอย่าง (ปรับปรุงใช้ css3 ให้แสดงผลหน้าเว็บด้วยฟอนต์นี้)
* http://www.thaitux.info/node/702

วิทยา

 

- เสร็จ แต่ยังไม่มี hint ปรับปรุงลดความกว้างอักษรลงเล็กน้อย

ไฟล์ฟอนต์
* http://www.thaitux.info/files/fonts/DroidSerif-ttf.tar.gz

ไฟล์ซอร์ส
* http://www.thaitux.info/files/fonts/DroidSerif-src-20100914.tar.gz

ภาพตัวอย่าง (ปรับปรุงใช้ css3 ให้แสดงผลหน้าเว็บด้วยฟอนต์นี้)
* http://www.thaitux.info/node/702

วิทยา

 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.