django: เกร็ด

Topic: 
 

ในการติดตั้งของ django เขาใช้พอร์ต 8000 เป็นค่าปริยาย
ทำนองเดียวกัน apache ก็ใช้พอร์ต 80 เป็นค่าปริยาย
หากต้องการไปรัน django ที่พอร์ต 80 ต้องทำดังนี้

แก้ไข /etc/apache2/ports.conf ให้ไปใช้พอร์ตอื่น สมมุติว่าเป็น 8088
$ sudo vi /etc/apache2/ports.conf

Listen 8088

เวลาสั่งรัน django ต้องใช้สิทธิ์รูตในการรัน (พอร์ตที่ต่ำกว่า 1000)
$ sudo python manage.py runserver 192.168.1.5:80

 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.