drupal

Topic: 
 

basett5


เอาธีม basett มาทำใหม่ สำหรับให้ใช้กับ Drupal-5.0
update
ปรับให้บล๊อกหล่นยากขึ้น ทำให้ซับซ้อนขึ้น
ใจจริงอยากให้โครงสร้างง่าย ๆ มากกว่า
Download basett5 (2006-11-27)

Topic: 
 

basett5

เอาธีม basett มาทำใหม่ สำหรับให้ใช้กับ Drupal-5.0
update

แก้ไขให้บล๊อกหล่นยากขึ้น ทำให้เริ่มซับซ้อนขึ้น

Download basett5 (2006-11-28)


base2tt5

Topic: 
 

ขออนุญาตแยกห้องให้เป็นระเบียบครับ

ลิงก์ลัด

Drupal Theme

Drupal Module

Topic: 
 

tt-gl-noie


บั๊กเพียบ ยังไม่เสร็จ แต่ต้องไปแล้ว เลยเก็บโค๊ดไว้เหมือนเดิม ว่างค่อยทำใหม่
ใช้กับ IE ไม่ได้เลย
Download tt-gl-noie (2006-11-01) *** ใช้กับ 5.0 ได้ (ยังไม่เสร็จ) ***

Topic: 
 

tt-gl-unuse1


จะทำธีมเลียนแบบธีม Garland ซึ่งเป็นธีมปริยายของ Drupal-5.0
แต่รุ่น 5.0 ดันออกเบต้ามาแล้ว เลยเก้ ๆ กัง ๆ ว่าจะออกมาใช้กับรุ่นเก่าหรือใหม่ดี
ธีมนี้ยังไม่เสร็จ สวยดี แต่ก็ช้ามาก เพราะอยากให้มันไหลได้ทุกคอลัมน์ เลยต้องใช้เทคนิก background: image เป็นเปอร์เซนต์ ทำให้การแสดงผลช้าสุด
อย่ากระนั้นเลย Freeze Code ดีกว่า เสียดายอันเก่า

Pages

Subscribe to RSS - drupal
 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.