drupal

Topic: 
 

เอามาจาก Creating modules - a tutorial: Drupal 6.x
พยายามเขียนให้เป็นเรื่องเป็นราว แต่ให้สั้น ๆ

ตามตัวอย่างเป็นการสร้างมอดูลชื่อ onthisdate เพื่อจะทำเป็นบล๊อกแสดง "วันนี้ในอดีตเมื่ออาทิตย์ก่อน"

ลิงก์ที่ต้องไป

 

tt36-Palapanyo8

เอาโครงจาก tt36-carrot

เอาความคิดทางหน้าตาจาก เว็บหลวงพ่อชุมพล พลปญฺโญ

ตั้งใจจะทำเป็น 2 สดมภ์ ที่สามารถปูเนื้อหาให้เต็มพื้นที่ ซึ่งจะมีข้อดีคือไม่เหลือพื้นที่โล่งเกินไปและมีกรอบภาพในการนำสายตา แต่การที่เนื้อหาสามารถเลื่อนไหลไปเต็มพื้นที่ก็มีข้อเสียคือเนื้อหาไม่อยู่ตรงที่เดิม และต้องปรับแต่ง default css เยอะมาก ทำให้อาจไม่เสถียรเท่าที่ควร และการโพสต์เนื้อหาต้องระมัดระวังกว่าปกติ

เป็น 2+1 สดมภ์ บล๊อกซ้ายย้ายมาอยู่ขวา เนื้อหาหลักจะเลื่อนไหลไปเต็มพื้นที่ และบล๊อกขวาจะอยู่เลื่อนลงมาข้างใต้

Download

Drupal 6-old
tt36-Palapanyo8-old (2007-12-29)
 

update

เนื่องจากปัญหาข้อจำกัดในการแสดงเนื้อหา จึงปรับปรุงมาเป็นแบบมาตรฐานแทนครับ

Download

Drupal 6
tt36-Palapanyo8 (2007-12-29)
 
 

tt26-Saupadisesa

เอาธีมเก่าจาก tt25-saupadisesa มาปรับปรุงให้กลมกลืน (รวมทั้งถือโอกาสปรับปรุงธีมเก่าของ Drupal-5 ด้วย)

เป็น 3 สดมภ์ที่ปรับความกว้างของสดมภ์ซ้ายขวาตามความกว้างของบราวเซอร์ โดยแบ่ง sidebar-left sidebar-right และ main ให้อยู่ในระนาบเดียวกัน ทำให้แสดงผลได้เร็ว (ใช้โครงของ tt2) ปรับปรุงใหม่ให้กลมกลืนและมีมิติขึ้นเล็กน้อย

Download

Drupal 6
Download tt26-Saupadisesa (2007-12-27)
 
 

tt16-Palapanyo 6.1

เอาธีมเก่าจาก tt15-palapanyo6 มาปรับปรุง

เป็น 3 สดมภ์ที่ปรับความกว้างของสดมภ์ซ้ายขวาตามความกว้างของบราวเซอร์ ปรับปรุงให้ดูมีมิติขึ้น ทนทานขึ้น ตั้งใจทำ logo ให้คาบระหว่างสองส่วนใน header เพื่อให้ดูมีมิติ ซึ่งอาจทำ site-name เป็นไฟล์ภาพ ซึ่งจะทำให้ดูดีขึ้นอีก

Download

Drupal 6
tt16-Palapanyo 6.1 (2007-12-25)
 
 

tt26-Morning Grass

เอาโครงจาก tt26-dhamportal

เอาแบบจาก Blaugallery

เป็น 3 สดมภ์ที่ตรึงความกว้างของสดมภ์ซ้ายขวาให้คงที่ ปรับให้เนื้อความดูแน่น และคลายความอืดอัดด้วยการลดความแตกต่างของสีลง

Download

Drupal 6
tt26-Morning Grass (2007-12-21)
 

Pages

Subscribe to RSS - drupal
 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.