debian: เครื่องคัดลอกแผ่นซีดี

 

จะรีไซเคิลเครื่องเก่า มาทำเครื่องคัดลอกซีดีเพื่อถวายวัด
ถ้าซื้อเครื่องคัดลอกซีดีตัวจริงใหม่ราคาประมาณหมื่นเศษ
ของเราใช้รีไซเคิลเอา ราคาไม่เกินสองพันบาท (คิดเฉพาะอุปกรณ์ที่ซื้อใหม่)

สเปคเครื่องเก่าคือ Celeron 850MHz (เครื่องตรวจสอบได้ 600MHz), RAM 128MB, HD 8G (เป็น /dev/hda)
ลงทุนซื้อใหม่คือ CD-Writer 3 ตัว ตัวละ 630 บาท
เนื่องจากจะไม่มีจอภาพ จึงจะใช้เสียงเป็นตัวแจ้งสถานะ

จะทำให้มีการทำงานคือ

 • เมื่อเปิดเครื่อง ถาด /dev/hdb จะดีดออกเพื่อรอการอ่านข้อมูล ใช้เสียงดัง 1 ปี๊บ ทุก 3 วินาที
 • เมื่อใส่แผ่นต้นฉบับ เครื่องจะตรวจสอบแผ่น ถ้าแผ่นเสียจะแจ้งเป็นเสียง 6 ปี๊บ ทุก 3 วินาที เพื่อรออ่านแผ่นใหม่
 • ถ้าแผ่นดีจะอ่านจนเสร็จ แล้วทั้งสามถาดจะถูกดีดออกเพื่อรอการเขียนข้อมูล โดยใช้เสียงดัง 2 ปี๊บ ทุก 3 วินาที
 • จะเขียนวนไปเรื่อยจนกระทั่งปิดเครื่องเขียนด้วยถาดเปล่า ไดร์ฟนั้นก็จะหยุดทำงาน
 • เมื่อหยุดทำงานครบสามไดร์ฟแล้ว เครื่องจะปิดตัวเอง
 • ในระหว่างที่ถาดถูกดีดออก ถ้าไม่มีการใส่แผ่นใหม่เข้าไป หลังจากผ่านไป 100 ปี๊ป (หรืออาจเป็นเรากดถาดเปล่าดีดกลับเข้าไป) ถาดจะปิดตัวเอง และปิดการทำงานของถาดนั้นตลอดไป

หมายเหตุ

 • เนื่องจากเป็นการทำงานแบบขนาน ทุกไดร์ฟจึงทำงานเป็นอิสระ
 • กำหนดให้ความเร็วในการเขียนเป็นแค่ 8x เพื่อให้ฮาร์ดดิสก์อ่านข้อมูลได้ทัน และเพิ่มความคงทนของข้อมูล
 • แผ่นต้นฉบับควรเป็นแผ่นที่ดี ถึงดีมาก ผลจึงจะออกมาดี

วิธีการสร้าง
เริ่มด้วยติดตั้งเดเบียน etch แบบไม่ติดตั้งอะไรเพิ่มเติมเลย
(ผมใช้แผ่น sarge แล้วอัปเกรดเป็น etch เลือกใช้เคอร์เนล 2.6.18-3-686)

ดามด้วยเอาแพกเกจที่จำเป็นที่สคริปต์เราต้องเรียกใช้ คือ
eject สำหรับดีดถาดเข้า/ออก setcd สำหรับตรวจสถานะถาด และ cdrecord สำหรับการคัดลอกและเขียนข้อมูล
$ su
# aptitude install eject setcd cdrecord

หมายเหตุ สำหรับแพกเกจ cdrecord นั้น เป็นแพกเกจเสมือน ซึ่งจะไปติดตั้งแพกเกจจริงชื่อ wodim อีกทีนึง
ช่วงก่อนหน้านี้ แพกเกจ wodim มีความสามารถน้อยกว่า cdrecord ตัวจริงมาก bug ก็เยอะมาก
แต่ตอน etch ใกล้จะออกนี้ แพกเกจนี้มีความสามารถทัดเทียมแพกเกจจริงแล้ว สามารถนำมาใช้งานได้จริงเลยครับ

สร้างสคริปต์สำหรับให้ init เรียกใช้ตอนเปิดเครื่อง สำหรับให้อ่านแผ่นต้นฉบับ
ตั้งชื่อว่า d.inittab-cpcd
# vi d.inittab-cpcd

#!/bin/bash
# THIS IS THE COPY CD PROGRAM
# PUT THE LINE
#   D1:2345:once:/root/d.inittab-cpcd
# IN /etc/inittab THEN REBOOT 
# 

beep() {
  echo -e "\a" 
}
beeperror() {
  for i in `seq 1 6`; do beep; sleep .15; done
}
wait_read_close() {
  # MAX RETRY LOOP = 100
  for (( i=0; i<=100; i++ )) 	
  do
    if setcd -i $DEV | grep open >> /dev/null; then
      # SLEEP 1 SECONDS 
      beep; sleep 3
    else
      readcd -clone dev=$DEV f=$TMP
      return
    fi
  done
  eject -t $1 
  /sbin/shutdown -h now
  return 
}

# TEMPOLARY IMAGE FILE
DEV=/dev/hdb
#KERNEL-2.4 #ATA="ATAPI:0,1,0"
#KERNEL-2.6 #ATA=/dev/hdb
ATA=/dev/hdb
TMP=/tmp/x.bin

rm -rf $TMP

#CHECK 1ST CDR IS ORIGINAL CD THEN DUP. TO /tmp
while ! [ -s $TMP ]
do
  eject $DEV
  wait_read_close $DEV
  beep
done

# CALL MULTIPLE INSTANCE
#d.func.cpcd DEVICE SPEED ISOFILE
#KERNEL-2.4
#/root/sh-func-cpcd /dev/hdb ATAPI:0,1,0 8 $TMP &
#/root/sh-func-cpcd /dev/hdc ATAPI:1,0,0 8 $TMP &
#/root/sh-func-cpcd /dev/hdd ATAPI:1,1,0 8 $TMP &
#KERNEL-2.6
/root/d.func-cpcd /dev/hdb /dev/hdb 8 $TMP &
/root/d.func-cpcd /dev/hdc /dev/hdc 8 $TMP &
/root/d.func-cpcd /dev/hdd /dev/hdd 8 $TMP &
wait
/sbin/shutdown -h now

อีกไฟล์นึงเป็นฟังก์ชั่นสำหรับเขียนซีดี ตั้งชื่อว่า d.func-cpcd
# vi d.func-cpcd

#!/bin/bash
beep() {
  echo -e "\a"
}
beepwrite() {
  beep; sleep .15; beep
}
beeperror() {
  for i in `seq 1 6`; do beep; sleep .15; done
}
wait_write_close() {
  # MAX RETRY LOOP = 100
  for (( i=0; i<=100; i++ ))
  do
    # WAIT FOR INSERT DISC
    if setcd -i $DEV | grep 'is open' >> /dev/null; then
      beepwrite; sleep 3
    # IF NO DISC INSERTED THEN BREAK
    elif setcd -i $DEV | grep 'No disc' >> /dev/null; then
      exit 1
    else
      cdrecord -clone -raw96r dev=$ATA speed=$SPEED driveropts=burnfree gracetime=2 -overburn -eject $TMP
      # LAST CHECK WRITING
      if setcd -i $DEV | grep 'error' >> /dev/null; then
        beeperror; sleep 3
      else
        eject $DEV
        return
      fi
    fi
  done
  #END PROG
  eject -t $1
  exit 1 
}
if [ ! $1 ] && [ ! $2 ] && [ ! $3 ] && [ ! $4 ] ; then
  echo "  USAGE : $0 DRIVE ATAPI SPEED TEMP-IMG" 
  echo "  EXAM1 : $0 /dev/hdb ATAPI:0,1,0 4 /tmp/x.bin"
  exit 1
fi

DEV=$1
ATA=$2
SPEED=$3
TMP=$4

#CHECK IMAGE FILE
if ! [ -f $TMP ] ; then
	echo " Image file $TMP does not existed"
	exit 1
fi

#COPY TO NEW BLANK CD
while [ -f $TMP ]
do
	eject $DEV
	wait_write_close $DEV
	beepwrite
done

ต่อไปแก้ไขไฟล์ /etc/inittab ให้มาเรียกใช้โปรแกรม d.inittab-cpcd ตอนเปิดเครื่อง
# vi /etc/inittab
(ไปบรรทัดล่างสุด กด G)

...
D1:2345:once:/root/d.inittab-cpcd

เสร็จแล้วก็รีบูตทดสอบได้เลยครับ

อ้างอิง

ท่านใดเก่งเชลล์สคริปต์ฝากช่วยปรับปรุง และเผยแพร่ ด้วยนะครับ

 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.