06. ติดตั้ง เปิดใช้ ตั้งค่า และทดสอบ (Installing, enabling and testing the module)

Topic: 
 
ติดตั้ง
เอาไดเรคทอรี onthisdate (มีไฟล์ onthisdate.info และ onthisdate.module) ไปไว้ที่ sites/all/modules หรือ sites/hostname/modules
เปิดใช้
ผ่านเมนูคือ Administer » Site building » Modules หรือพิมพ์ตรง ๆ ใน URL ว่า admin/build/modules แล้วกาถูก
ตั้งค่า
มอดูลเราเป็นบล๊อก จึงต้องเปิดใช้งานบล๊อกผ่านเมนู Administer » Site building » Blocks หรือ URL ว่า admin/build/block
ทดสอบ
ดูจากตรงบล๊อกที่เราเพิ่งเปิดใช้ ถ้าวันนี้ในสัปดาห์ก่อนไม่มีเนื้อหาอะไร เราก็จะไม่เห็นอะไรเลย แต่ถ้ามีเนื้อหามากหลายหัวข้อ จะเห็นบล๊อกนี้ยาวเหยียด (ซึ่งเราจะไปปรับแต่งต่อไป)
 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.