ได้ลองทดสอบโปรแกรมสำนักงาน เฉพาะเรื่องกระดานคำนวณ

งานเก่าเป็น Excel ทั้งหมด มีรายการคำนวณไม่ซับซ้อน แต่มีปริมาณแผ่นงานมาก
ขนาดไฟล์ (XLS) 1.3 MB โดยมีเป้าหมายคือ ในระยะแรก ต้องทำงานร่วมกับวินโดวส์ได้ด้วย

ทดสอบกับอูบุนตู dapper และเดเบียน etch
ได้เรื่องว่า

openoffice2
ทำงานช้ามาก และมีปัญหาเข้ากับ Excel ไม่ได้
kspread
เปิดไฟล์ไม่ได้ crash เสียก่อน
gnumeric
เร็วที่สุด การทำงานใกล้เคียง Excel ที่สุด เมื่อบันทึกไฟล์กลับ สามารถเปิดด้วย Excel ได้

อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีปัญหาบางประการ เช่น

 

สมมุติว่าคนอ่านมีความรู้เรื่องกล้องดิจิตอลอยู่แล้วนะครับ

ใช้กล้อง Canon 300D และเลนส์ทางยาว 17-40 อยู่ แต่กล้องเริ่มเก่าแล้ว เริ่มมีอาการรวนแล้ว
ถ้าจะเปลี่ยน น่าจะเปลี่ยนเป็นอะไรดี
350D ลำตัวเล็กไป
30D น่าใช้มาก เสียแต่ตัวคูณ 1.6 เท่าตัวเก่า
5D เวิร์คสุด เป็นฟูลเฟรม ไม่มีตัวคูณ
แต่ถ้าเลือกใช้ 5D อาจต้องเปลี่ยนเลนส์
เลนส์เก่าคือ 17-40 เมื่อใช้กับ 300D ซึ่งมีตัวคุณ 1.6 จะมีสภาพคล้ายเลนส์ทางยาว 27-64 มม.

Topic: 
 

WebDAV (Web based Distributed Authoring and Versioning)เป็นโปรโตคอลที่ทำให้สามารถเขียนข้อมูลเข้าไปที่ http server ได้
มีข้อดีกว่า ftp ตรงที่สามารถเข้ารหัสข้อมูลได้ (ต้องเป็น https) และสามารถล๊อกระเบียนข้อมูลได้
มีข้อดีกว่า samba ตรงที่ใช้พอร์ตมาตรฐานของ http คือ 80 ทำให้ปรับตั้งไฟร์วอลล์ได้ง่าย
(ลอก ๆ เขามา ถ้าผิดช่วยบอกด้วย :P)

ติดตั้ง apache2 ให้เรียบร้อยก่อน
# apt-get install apache2

เปิดให้โมดูล webdav ทำงาน
# a2enmod dav_fs
# a2enmod dav

สร้างไดเรคทอรี่ขึ้นมาสำหรับให้ webdav
# mkdir -p /var/www/webdav

 

ใน drupal จะมีแบบของเนื้อหามาให้ 2 แบบ คือ page และ story
หากเราต้องการสร้างแบบเนื้อหาเอง ที่มีสมบัติต่างออกไป
จะต้องลงโมดูล ที่ชื่อ Content Construction Kit (CCK)

(อย่าลืม enable mudule ccs และแก้ไข access control ของโมดูล cck ด้วย)

หากต้องการให้ผู้อ่านแต่ละหมวด (role) สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ไม่เท่ากัน
ต้องติดตั้งโมดูล node privacy byrole

node privacy byrole ต้องตั้งการเข้าถึงไว้ด้วย

 

เอามาจาก PNG drop Shadows

Pages

Subscribe to ThaiTux.info RSS