wsgi

 

ทำห้องแสดงภาพผ่านเว็บด้วยไพธอนอย่างง่าย
ความต้องการคือ

  • โยนภาพใส่ไดเรกทอรี่ (ด้วยมือ คือคัดลอกผ่านเชลล์) แล้วให้โปรแกรมจัดการลดขนาดและสร้างภาพเล็กสำหรับแสดง
  • เก็บไฟล์ภาพเหมือนระบบไฟล์ปกติ เพื่อไม่ให้ระบบไฟล์ซับซ้อนเกินไป
  • ไม่แตะต้องไฟล์ภาพต้นฉบับ และต้องสามารถเข้าถึงได้
  • หมุนภาพอัตโนมัติ และให้มีหน้า admin สำหรับหมุนภาพในภายหลัง ในกรณีที่เป็นภาพที่ไม่มีข้อมูล Exif

ทำกับเดเบียน+ไพธอน โดยใช้มอดูล wsgi ผ่าน apache2, มอดูล Image และเรียกใช้โปรแกรมภายนอกคือ imagemagick

เริ่มด้วยติดตั้งแพกเกจ และเปิดใช้มอดูล wsgi

Subscribe to RSS - wsgi
 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.