socket

 

มีปัญหาเรื่อง cups พิมพ์ผ่านเครือข่ายไม่ได้ เป็นอยู่เครื่องเดียว ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร

แก้ชั่วคราวด้วยการสร้างซอคเก็ตสำหรับรับงานพิมพ์ผ่านเครือข่าย (เผื่อเอาไว้เวลาอัปเกรดรุ่นบนเดเบียนแล้ว cups ชอบตายด้วย)

เอาความรู้จาก debian: ปรับปรุง HylaFax Client โดยใช้ perl สร้างเครื่องพิมพ์เทียมขึ้นมา โดย

ที่เครื่องปรินต์เซิร์ฟเวอร์
สร้างไฟล์ perl รับงานพิมพ์ผ่าน socket
สมมุติว่าเครื่องพิมพ์ชื่อ brother ติดตั้งไดร์ฟเวอร์ไว้เรียบร้อยแล้ว
เราจะสร้างสคริปต์สำหรับรับงานพิมพ์ผ่านทาง socket หมายเลข 5692
# vi /usr/local/bin/brother-print

Subscribe to RSS - socket
 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.