04. ทำเรื่องบล๊อก (Declare we have block content)

Topic: 
 

ถ้ามอดูลเราทำบล๊อกด้วย เราต้องเขียนฟังก์ชั่นในรูป hook_block

ดังนี้

<?php
/**
* Generate HTML for the onthisdate block
* @param op the operation from the URL
* @param delta offset
* @returns block HTML
*/
function onthisdate_block($op='list', $delta=0) {
  // listing of blocks, such as on the admin/block page
  if ($op == "list") {
     $block[0]["info"] = t('On This Date');
     return $block;
  }
} // end onthisdate_block
?>

ตัวแปร $op เรียกว่า operation บอกว่าข้อมูลบล๊อกของเราอยู่ในรูปไหน ในที่นี้เป็น list
ตัวแปร $delta เรียกว่า offset บอกว่าระหว่างการแสดงผลเป็นบล๊อก หรือแสดงผลในรูปอื่นมีข้อแตกต่างกันหรือเปล่า

ดูเพิ่ม

 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.