10. เพิ่ม 'more' ให้บล๊อก (Adding a 'more' link and showing all entries)

Topic: 
 

เพิ่มลิงก์ 'more' หรือ 'มีต่อ' ในการแสดงหัวข้อเพิ่มเติมจากที่ล้นเนื้อบล๊อก
กลับไปแก้งานในส่วนของ onthisdate_block

<?php
// add a more link to our page that displays all the links
 $block_content .=
  "<div class=\"more-link\">".
  l(
   t("more"),
   "onthisdate",
   array(
    "title" => t("More events on this day.")
   )
  )."</div>";
?>

ดูเพิ่ม

 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.