font

Topic: 
 

เอาฟอนต์นรสีห์จาก ltn: ThaiFonts-Scalable มาทำเรื่อง hinting

แทบไม่เปลี่ยนลายเส้นเลย คงรูปเดิมให้มากที่สุด แปลงแต่จุด เพื่อให้เหมาะกับการทำ hinting

ดาวน์โหลดไฟล์ฟอนต์ (20100625)

Topic: 
 

เอาภาษาไทยจากฟอนต์ DejaVu Serif Thai และภาษาอังกฤษจาก Bitstream Vera Serif มาทำใหม่ ให้ความสูงฟอนต์ไทยเท่ากับ Waree Sans

ภาษาไทยดั้งเดิม เอาแบบมาจาก JS-Saksit (คล้าย Angsana New) จึงพยายามปรับให้หน้าตาออกมาระหว่าง JS-Saksit กับ Bitstream Vera Serif

เนื่องจากเห็นเลขไทยของเก่าสวยมากอยู่แล้ว จึงต้องการคงลักษณะเดิมไว้ แต่มีปัญหาว่าลายเส้นมีความซับซ้อนและมีหลายความหนา hint ออกมาแล้วไม่สวย จึงแก้ปัญหาด้วยการ hint แบบไม่ลงจุด ดังนั้นฟอนต์ชุดนี้จะมี hinting แปลกแยกตรงเลขไทยจะดูนุ่มหน่อยครับ

ดาวน์โหลดไฟล์ฟอนต์(รุ่น 20091124)

Topic: 
 

เอาฟอนต์ Waree - วารี จาก ltn: ThaiFonts-Scalable มาทำเรื่อง hinting

ต้องขออภัยที่ต้องปรับความกว้างฟอนต์จากเดิม เพื่อให้เหมาะกับการทำ hinting ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้แทนกันได้อย่างสนิท

ดาวน์โหลดไฟล์ฟอนต์(รุ่น 20090603)

ดาวน์โหลดไฟล์ซอร์ส

Topic: 
 

เอา Lomaputta - โลมาบุตร ซึ่งเอามาจากฟอนต์โลมาของ ltn: ThaiFonts-Scalable มาทำเรื่อง hinting

ตอนทำ hinting จริง ๆ ต้องปรับลายเส้นจากเดิมเยอะเหมือนกัน

ดาวน์โหลดไฟล์ฟอนต์(20100602)

ดาวน์โหลดไฟล์ซอร์ส

Topic: 
 

ลองทำ Serif อีกฟอนต์นึง เพื่อให้สมดุลย์กับ Sans serif โดยเอาต้นแบบมาจากฟอนต์ Gentium ซึ่งเป็น Serif ที่ดูสบายตา กึ่งทางการกึ่งลำลอง จึงตั้งชื่อให้คล้าย ๆ กัน ว่า เจนทินี - Gentini
ทำไปก็งงไป ทำให้ทราบว่างานออกแบบฟอนต์นี่ยากจริง ๆ ผมเองยังมือไม่ถึง จึงอ่านบุคลิกของฟอนต์ Gentium ไม่ออก เลยทำแค่ฟอนต์ขนาด book แค่ตัวเดียว

ดาวน์โหลด
ไฟล์รวม Gentini.tar.gz

Pages

Subscribe to RSS - font
 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.