samba

Topic: 
 

samba รุ่นตั้งแต่ 3.5 เป็นต้นมา ไม่อนุญาตให้ใช้ symlinks ในการโยงไดเรคทอรี่ไปที่อื่น
สามารถแก้ไขได้ 2 วิธี คือ

 • แก้ smb.conf ดังนี้
  ...
  [global]
    unix extensions = no
  
  ...
  [share2]
    ...
    wide links = yes
    follow symlinks = yes  #default
  ...

  วิธีนี้มีข้อเสียคือ permission ของผู้ใช้และกลุ่ม จะเพี้ยน อาจมีปัญหาในการเขียนไฟล์

 • ใช้การ mount แบบ bind แทนการใช้ symbolic links
  เช่นเดิมเคยโยงว่า
  # ln -sf /samba/share1/dir1 /samba/share2/dir1

  ให้เปลี่ยนเป็น

  # mkdir /samba/share2/dir1
 

การใช้งาน samba กับ dosemu พบว่าตั้งแต่ samba รุ่น 3.0.27 เป็นต้นมา สำหรับแชร์ที่เป็นแบบอ่านเขียน พบว่ามีการล๊อกเรคคอร์ดที่ดีขึ้น ด้วยพารามิเตอร์ directio
แต่สำหรับแชร์ที่เป็นแบบอ่านอย่างเดียว พบว่ามีปัญหามาก เพราะถึงแม้ว่าเราจะกำหนดให้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว แต่เขาไม่ยอมให้เปิดไฟล์ซ้ำ
อย่ากระนั้นเลย เนื่องจากเป็นแบบอ่านอย่างเดียว เราไม่จำเป็นต้องทำเรื่องล๊อกเรคคอร์ด ขอย้ายมาใช้ nfs เลยดีกว่า

ที่เซิร์ฟเวอร์

ติดตั้ง
# aptitude install nfs-common nfs-kernel-server

 

จากคราวก่อนเรื่อง สร้างปรินเตอร์เทียมพิมพ์ลงไฟล์ Tiff
หลังจากเริ่มเอา lenny มาใช้กับเซิร์ฟเวอร์ ผ่านการอัปเกรด/ดาวน์เกรดแพกเกจ samba หลายครั้ง พบว่าปรินเตอร์เริ่มทำงานรวนเร
สุดท้ายกลายเป็นเขียนสคริปต์แยกออกมาดีกว่า สรุปดังนี้คือ
มีปรินเตอร์ 3 ตัว

 1. FaxOut เอาไว้เก็บสำเนาแฟกซ์ส่งออก
 2. FaxIn เอาไว้เก็บสำเนาแฟกซ์เข้า
 3. PrintToPDF เอาไว้เก็บสำเนาแผนที่ (รวมทั้งอาจทำ annotate เพิ่มได้จาก Inkscape)
 

sid อัปเดตเคอร์เนลเป็นรุ่น 2.6.24 แล้ว
ปัญหาคือ เขาไม่ยอมตั้งให้ smbfs เป็นแบบมอดูลเสียแล้ว (ท่าจะเลิกสนับสนุน smbfs จริง ๆ)
ทำให้การใช้งานโปรแกรมผ่าน dosemu มีปัญหา เพราะใช้งานผ่าน cifs แล้วเพี้ยน ๆ

ทางแก้ก็ต้องคอมไพล์เคอร์เนลเอง
สงสัยตอนนี้เริ่มต้องกลับมาคอมไพล์เองอีกแล้ว เพราะ sid เริ่มเปลี่ยนแปลงแกนหลักหลายอย่าง

วิธีการไม่ถูกหลักนะครับ ที่ถูกต้องควรดูที่ คอมไพล์เคอร์เนลสไตล์เดเบียน | debianclub
$ cd /usr/src
$ sudo aptitude install linux-source-2.6.24
$ tar xfj linux-source-2.6.24.tar.bz2
$ cd linux-source-2.6.24

Topic: 
 

ช่วงนี้ใครอัปเกรด samba บน lenny หรือ sid ถ้ายังมีลูกข่ายเป็น Win9X ต้องเพิ่มพารามิเตอร์ ในส่วน [global]

...
  lanman auth = yes
...

แล้วก็อย่าลืมเริ่ม samba ใหม่ด้วย
$ sudo /etc/init.d/samba restart
ไม่งั้นล๊อกอินไม่เข้า

ถ้าแก้แล้วยังล๊อกไม่เข้าอีก อาจต้องเพิ่มผู้ใช้ของ samba ใหม่ (เพราะข้อมูลเดิมอาจถูกเขียนทับไปแล้ว)
$ sudo smbpasswd -a USER

อ้างอิง
Debian Bug report logs - #456977

Pages

Subscribe to RSS - samba
 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.