ธรรมะ

 

พระอาจารย์ท่านที่ ๑

 • สติเป็นตัวฟอกจิตให้ผ่องใส เป็นเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้า
 • การปล่อยวางเกิดขึ้นได้เมื่อ
  • คนแรก เจริญสติให้มาก
  • คนที่ ๒ ระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้มาก
  • คนที่ ๓ ระลึกถึงศรัทธาและจาคะให้มาก

พระอาจารย์ท่านที่ ๒

 
 • สำนวนบู๊ลิ้ม สุราเชื้อเชิญไม่ดื่ม ชอบดื่มแต่สุราจับกรอก แปลว่า ยามที่มีผู้แนะนำให้ปฏิบัติธรรม แต่เรากลับไม่สนใจ ต้องรอให้ความแก่ ความเจ็บ ความตาย มาบังคับ จึงค่อยสนใจธรรมะ ถึงตอนนั้นมันสายไปเสียแล้ว ความว่องไวทางจิตมันไม่มีเหลือเสียแล้ว
 

สมัยเด็ก ๆ ตอนได้อ่านพุทธประวัติ รู้สึกขัดใจตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะตัดสินใจออกบรรพชา ในใจคิดว่าพระองค์น่าจะอยู่ในวังแบบมีความสุขมากกว่า

 

วันนี้ไปทำบุญมา ได้ธรรมะว่า
เมื่อเราทำกุศลใหญ่ เราต้องนอบน้อมถ่อมตนให้มากตาม ไม่งั้นจะเป็นทางเสื่อม
สำนวนในเรื่องนี้ได้แก่

 • เราต้องทำยอดเขาที่เราเหยียบอยู่ ให้เป็นตีนเขา เพื่อเราจะก้าวต่อไป (ไม่เย่อหยิ่งว่าเราดีแล้ว เก่งแล้ว)
 • จุดที่เส้นกราฟมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกอย่างมากที่สุด คือจุดต่ำสุด ในทางตรงกันข้ามจุดที่เส้นกราฟมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางลบอย่างมากที่สุด คือจุดสูงสุด (จริง ๆ ข้อนี้ท่านอธิบายเป็นคณิตศาสตร์แคลคูลัส คือเรื่อง differentiate แต่จำศัพท์แคลคูลัสไม่ได้แล้ว เลยอธิบายแบบง่าย ๆ แทน)

Pages

Subscribe to RSS - ธรรมะ