ธรรมะ

 

มีพระอภิญญามาสนทนาธรรมกับอาจารย์ คุยเกี่ยวกับการสอนลูกศิษย์เรื่องการปล่อยวาง
บันทึกวาทะของท่านไว้กันลืม

"ถ้าไม่แข็งอย่าไปบี้ บี้เท่าไหร่ก็ไม่เสร็จ
ถ้าไม่ปล่อยอย่าไปบี้ บี้เท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จ"

(ของจริง - บรรทัดบน เปลี่ยนจาก บ เป็น ป )

 

บันทึกกันลืม
ถามว่า เพื่อนคนนึงเดินทางไปไหว้พระธาตุและพระพุทธบาทสม่ำเสมอ ช่วงหลัง ๆ เห็นแสงสีเต็มท้องฟ้าในขณะที่กำลังนมัสการอยู่ ควรวางจิตต่อเรื่องนี้อย่างไร

 

บันทึกกันลืม

  • พุทธานุสสติขั้นอุกฤษฏ์ คือการน้อมอาราธนาเอาดวงพระหฤทัยอันเข้มแข็งขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า วันที่พระองค์ตัดสินพระทัยประทับนั่ง ณ รัตนบัลลังก์ที่โคนไม้ศรีมหาโพธิ์ในวันก่อนตรัสรู้ น้อมมาใส่จิตของเรา เพื่อให้เราเข้มแข็งห้าวหาญในการต่อสู้กับกิเลสและความท้อแท้ในทุกรูปแบบ
 
  • เทคนิกสำคัญในการเจริญภาวนา
    1. ตั้งจิตแบบสายยาง เทไวน์ขวดละแสน กับเทน้ำเน่าลงไป ไหลออกมาเหมือนกันหมด อย่าตั้งจิตแบบฟองน้ำ
    2. มองให้เห็นอนัตตาของสิ่งทั้งปวงเนือง ๆ อนัตตาเปรียบเหมือนกับเรานั่งรถเมล์กลับบ้าน รถเมล์ไม่ใช่ของของเรา เราเพียงอาศัยรถเมล์จนถึงป้ายที่จะเดินเข้าบ้าน เมื่อเรากำลังอยู่บนรถเมล์ ไม่ว่าใครจะมาให้เราลงก่อนถึงป้ายเราก็ไม่ยอมลง จะให้นั่งเลยป้ายเราก็ไม่ยอมนั่งต่อเช่นกัน ร่างกายก็เปรียบเสมือนรถเมล์ซึ่งเป็นอนัตตาสำหรับเรา
 

บันทึกกันลืม
ให้กำหนดไว้ในใจ เปรียบจิตให้เป็นสายยาง ตรวจดูให้สม่ำเสมอว่ายังมีอะไรคั่งค้างอยู่หรือไม่ ถ้ามีก็ให้รีบปล่อยออกไป
ทำให้ต่อเนื่องอยู่เรื่อย ๆ

  • ประสิทธิภาพในการปล่อยออก ขึ้นกับกำลังของทาน ว่าได้ทำสม่ำเสมอหรือไม่
  • การข้ามพ้นความลังเลสงสัยในการปฏิบัติ ขึ้นกับกำลังของศีล ว่าบริสุทธิ์หรือไม่

Pages

Subscribe to RSS - ธรรมะ